Jakie zmiany czekają opiekunów osób niepełnosprawnych?

Od lipca wszyscy, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi, mogą od państwa otrzymać z tego tytułu pomoc na nowych zasadach.

Najważniejsze z nich omawiamy poniżej. Zapraszamy do lektury!

Świadczenie pielęgnacyjne

Do niedawna na świadczenie pielęgnacyjne mogły liczyć osoby opiekujące się niepełnosprawnym dzieckiem czy też krewnym bez względu na dochód w rodzinie. Na nowe świadczenie mogą teraz liczyć jedynie te osoby, które nie pracują i opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi. Nie mają również żadnego innego źródła utrzymania, a więc nie tylko nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, ale również nie przysługuje im renta czy też emerytura.

Obecnie kwota świadczenia pielęgnacyjnego to 820 zł dla opiekuna, bez względu na dochód na jednego członka w rodzinie. ZUS dodatkowo opłaca opiekunom składki emerytalne i rentowe, a także zdrowotne.

Na wyższe świadczenie mogą liczyć wszystkie uprawnione do tego osoby. Ci, którzy dopiero chcą ubiegać się o tego rodzaju świadczenie, muszą złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów w instytucji, która na danym terenie zajmuje się wypłatą świadczeń rodzinnych.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? 

O zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się również osoby, które zajmują się niepełnosprawnymi krewnymi (między krewnymi musi istnieć obowiązek alimentacyjny) i kwota świadczenia wynosi 520 złotych. Dodatkowo, opiekun ma opłacone składki emerytalno-rentowe i zdrowotne.

Aby otrzymać zasiłek, należy spełnić kilka kryteriów.

  1. Niepełnosprawność powstała po ukończeniu przez chorego 25. roku życia albo jest wynikiem starszego wieku.
  2. Osoba opiekująca się chorym zrezygnowała z pracy zarobkowej z uwagi na sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym.
  3. Opiekun nie ma żadnego innego źródła utrzymania.
  4. Dochód w rodzinie nie może przekraczać 623 złotych na osobę.

Dokumenty przed 1 lipca

Ci, którzy przed 1 stycznia 2013 roku mieli przyznane prawo do „dawnego” świadczenia pielęgnacyjnego, do czerwca 2013 roku będą otrzymywać je na obowiązujących dotąd zasadach, bez względu na to, kto podlegał opiece.

Aby nadal móc otrzymywać świadczenie, opiekunowie muszą złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne (gdy opiekują się niepełnosprawnym dzieckiem) lub zasiłek opiekuńczy (gdy opiekują się rodzicami, dziadkami czy rodzeństwem). W tym przypadku dodatkowo trzeba dostarczyć zaświadczenie o zarobkach wszystkich członków rodziny. Zadaniem urzędnika będzie sprawdzenie, czy dochód na rodzinę nie przekracza ustalonego progu dochodowego.

niepelnosprawny

Gdzie składać dokumenty?

Wniosek należy przedłożyć w urzędzie gminy albo miasta bądź też w ośrodku pomocy społecznej. Wcześniej należy sprawdzić, który z tych organów zajmuje się wypłatą świadczeń rodzinnych.

Kto na tym zyska, a kto nie…

Na nowych przepisach zyskają osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi, których świadczenie wzrośnie o 200 złotych. Rząd planuje, aby na przestrzeni kolejnych 5 lat jego wysokość była równa z minimalnym wynagrodzeniem.

Stracą opiekunowie krewnych osób niepełnosprawnych, którzy teraz otrzymają niższy zasiłek opiekuńczy. A jeśli przekroczą próg dochodowy, nie otrzymają go w ogóle.

Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.