Jak uchronić się przed długami małżonka?

W Polsce wiele małżeństw pozostaje we wspólności majątkowej.  Powszechnie znamy korzyści, jakie wynikają z tego faktu, lecz czasami nie do końca zdajemy sobie sprawę z zagrożeń. Dlatego jeśli chcesz się przed nimi ustrzec, wówczas warto będzie przemyśleć podpisanie intercyzy.

W momencie, kiedy zawieramy związek małżeński, automatycznie mówimy o trzech składnikach majątku: dwa osobiste każdego z małżonków oraz jeden ich wspólny. I choć ma to wiele korzyści, to jednak trzeba pamiętać również o wadach, ponieważ niekiedy musimy odpowiadać za długi, których narobi nasz współmałżonek. A komornik, aby ściągnąć należności ma prawo sięgnąć nie tylko po wspólny majątek małżonków, ale również ich osobisty.

Możliwe drogi tłumaczenia

Jeśli do Twoich drzwi zapukał komornik, aby wyegzekwować zobowiązania, jakich narobił nasz małżonek, przede wszystkim poinformuj wierzyciela, że absolutnie nic nie było Ci wiadome o długach naszego partnera. Są pewne czynności prawne, gdzie wymagana jest zgoda małżonka, a bez uzyskania zgody, umowa jest nieważna i nikt nie ma prawa żądać od nas jakichkolwiek roszczeń.

W innych przypadkach, jak np. przy kupnie samochodu, na który nie wyraziliśmy zgody, komornik będzie mógł wyegzekwować dług jedynie z majątku osobistego nieuczciwego partnera i niektórych składników majątku wspólnego, np. wynagrodzenie za pracę.

Jednakże obronić się przed komornikiem argumentem o braku wiedzy na temat zaciągniętych zobowiązań i brakiem akceptacji z naszej strony na temat kupna przedmiotów, które zaspakajają potrzeby rodziny nie możemy. W takim przypadku wierzyciel ma prawo ściągnąć długi nie tylko z majątku wspólnego małżonków, ale również z ich osobistego.

Intercyza

Aby ustrzec się przed długami męża i odpowiedzialnością z tym faktem związaną, warto zdecydować się na podpisanie tzw. intercyzy, czyli notarialnej umowy majątkowej. Jej koszt wynosi 500 złotych i trzeba ją sporządzić w biurze notarialnym. Jeśli partnerzy podejmą decyzję, że każde z nich będzie gromadzić swój własny majątek, to majątek wspólny nie powstanie.

Pamiętajmy, że rozdzielić majątki można jedynie po zawarciu związku małżeńskiego. Jeśli zdecydujemy się na podpisanie intercyzy po ślubie, wówczas każdy małżonek zatrzyma te składniki majątku, które otrzymał w wyniku podziału majątku wspólnego oraz te przedmioty, które przypadły mu po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej. Od tej chwili każdy małżonek będzie za powstałe zobowiązania odpowiadać swoim majątkiem. Jednakże intercyza nie jest sposobem na uratowanie się od istniejących długów, ponieważ jej warunki, tak jak zresztą i prawo, nie działa wstecz, a więc działa tylko w przyszłość!

Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.