Jak otrzymać zasiłek rodzinny?

Komu przysługuje zasiłek rodzinny i w jakiej wysokości? Jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać?

Na te oraz inne pytania odpowiedzi znajdą Państwo w poniższym artykule.

Kryterium

Aby dostać zasiłek rodzinny, trzeba spełnić określony próg dochodowy. Zasiłek jest przyznawany rodzinie, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 539 złotych netto, a w przypadku, gdy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne, wówczas miesięczny dochód nie może przekroczyć 623 złotych netto.

Dla kogo zasiłek?

O przyznanie zasiłku rodzinnego mogą starać się rodzice dziecka, jego prawni opiekunowie, opiekunowie faktyczni, którzy zobowiązani są o wystąpienie do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka, osoby uczące, osoby pełnoletnie, które nie znajdują się we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami.

Kwota zasiłku

To, jaka będzie wysokość zasiłku rodzinnego jest ściśle uzależnione od wieku dziecka.

Na dziecko:

 • do ukończenia 5. roku życia rodzina otrzyma 77 złotych miesięcznie,
 • od 6. do 18. roku życia – 106 złotych miesięcznie,
 • od 18. do 24 . roku życia – 115 złotych miesięcznie.

Okres pobierania

Zasiłek rodzinny jest przyznawany na cały rok. Wraz z nowym rokiem konieczne jest ponowne złożenie wniosku do rozpatrzenia, aby po raz kolejny otrzymać świadczenie. Można również wystąpić o zasiłek w trakcie okresu zasiłkowego, wtedy pierwsza jego wypłata nastąpi w miesiącu, w którym złożyło się dokumenty, a ostatnią – na koniec okresu, w którym przysługuje świadczenie.

Zasiłek rodzinny można pobierać:

 • do ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
 • do ukończenia przez dziecko 21 lat, w przypadku gdy się uczy,
 • do ukończenia przez dziecko 24 lat, w przypadku gdy się uczy i jest niepełnosprawne.

zasilek

Dokumenty

Wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć w Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej albo Urzędzie Gminy.

Niezbędne formalności:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków,
 • kserokopia dowodów osobistych wszystkich członków rodziny,
 • kserokopia odpisu aktu urodzenia,
 • w przypadku dziecka pełnoletniego – zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach członków rodziny, uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Kiedy nie przysługuje zasiłek?

Prawo do zasiłku rodzinnego ulega wygaśnięciu, gdy:

 • dziecko albo osoba ucząca zawiera związek małżeński,
 • dziecko oddelegowano do rodziny zastępczej albo w schronisku dla nieletnich,
 • rodzic wychowuje dziecko samotnie, a alimenty nie zostały zasądzone (wyjątek: ojciec dziecka nieznany, jedno z rodziców nie żyje, pozew o alimenty został oddalony, sąd zobowiązał jedno z rodziców do pokrywania w całości kosztów utrzymania dziecka)
 • dziecko osiągnęło pełnoletność,
 • dziecko otrzymało zasiłek rodzinny na własne dziecko.
Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.