Jak dzielić wyrazy na sylaby?

Sylaba jest takim elementem fonologicznym, który musi w języku polskim składać się co najmniej z jednej samogłoski, będącej ośrodkiem sylaby i najważniejszym jej elementem.

Wyróżniamy sylaby otwarte, zakończone samogłoską, oraz sylaby zamknięte, zakończone spółgłoską.

Zasady dzielenia wyrazów na sylaby w języku polskim

Bardzo częstym błędem w piśmie jest niewłaściwe przenoszenie wyrazów, które wynika z nieumiejętności dzielenia wyrazu na sylaby. Obowiązują przy nim pewne zasady, które warto zapamiętać. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Nie dzieli się liter oznaczających jedną głoskę, np. ko-szyk, a nie !kos-zyk, ani wyrazów jednosylabowych, np. wrzos, a nie !wrz-os, gdyż ośrodkiem sylaby powinna być zawsze samogłoska.

Nie rozbija się połączeń spółgłosek au, eu, jeżeli wymawiamy je jednosylabowo, np. pau-za, a nie pa-uza, Eu-ro-pa, a nie E-u-ro-pa.
Zawsze rozdziela się dwie jednakowe spółgłoski, np. pan-na, Jo-an-na.
Grupę kilku spółgłosek można dzielić w dowolnym miejscu, np. pe-stka, pes-tka.
Do następnej linijki zawsze należy przenieść pojedynczą spółgłoskę, która stoi między samogłoskami, np. ma-lu-nek.
Należy także respektować granicę przedrostka i rdzenia wyrazu, np. przed‑płata, roz‑mowa.

Powyższe zasady dotyczą dzielenia wyrazów na sylaby w języku polskim. W przypadku dzielenia wyrazów na sylaby w innych językach warto odwołać się do odpowiednich źródeł.

Jeżeli macie jakieś wątpliwości lub uwagi związane z dzieleniem wyrazów na sylaby – piszcie w komentarzach :).

Podział wyrazów na sylaby

Dzielenie wyrazów na sylaby jest istotne dla nauki czytania, pisania i wymowy. Proces ten opiera się na rozdzieleniu wyrazu na mniejsze jednostki dźwiękowe, które są łatwiejsze do zrozumienia. Oto kilka zasad, które pomogą w podziale wyrazów na sylaby:

 1. Podział między spółgłoskami: Jeśli w wyrazie występują dwie obok siebie spółgłoski, zazwyczaj dzieli się je na dwie sylaby. Na przykład w wyrazie „kotwica” sylaby to: kot-wi-ca.
 2. Grupy spółgłosek: Jeśli w wyrazie występuje grupa spółgłosek, często dzieli się je tak, aby jedna spółgłoska pozostała z poprzednią sylabą, a druga zaczynała kolejną. Na przykład w wyrazie „wiatr” sylaby to: wiatr.
 3. Podział między samogłoskami: W przypadku dwóch samogłosek obok siebie, zazwyczaj dzieli się wyraz na sylaby między nimi. Na przykład w wyrazie „poeta” sylaby to: po-e-ta.
 4. Podział długich samogłosek: Długie samogłoski, takie jak „i” czy „u”, często dzieli się na sylaby, gdy występują obok innych samogłosek. Na przykład w wyrazie „biały” sylaby to: bia-ły.
 5. Sylaby zamknięte: Sylaba zamknięta kończy się spółgłoską. W przypadku wyrazów z zamkniętymi sylabami, spółgłoska zamykająca sylabę zazwyczaj przechodzi do kolejnej sylaby. Na przykład w wyrazie „ogród” sylaby to: o-gród.
 6. Sylaby otwarte: Sylaba otwarta kończy się samogłoską. W przypadku wyrazów z otwartymi sylabami, samogłoska zazwyczaj pozostaje w tej samej sylabie. Na przykład w wyrazie „krowa” sylaby to: kro-wa.

Oczywiście, te zasady mogą się różnić w zależności od języka, a także od wyjątków i nieregularnych form. Dlatego też ważne jest praktykowanie dzielenia wyrazów na sylaby, aby lepiej zrozumieć i opanować tę umiejętność.

Jak dzielić wyrazy na sylaby – przykłady

Oto dodatkowe przykłady podziału wyrazów na sylaby dla każdego z wymienionych punktów:

 1. Podział między spółgłoskami:
 • komputer: kom-pu-ter
 • środowisko: śro-do-wi-sko
 • przechodzeń: prze-cho-deń
 1. Grupy spółgłosek:
 • trampolina: tram-po-li-na
 • zmrok: zmrok
 • drzewo: drze-wo
 1. Podział między samogłoskami:
 • zasiew: za-siew
 • pieszy: pie-szy
 • nauka: na-u-ka
 1. Podział długich samogłosek:
 • wieża: wie-ża
 • kierownik: kie-ro-w-nik
 • piękno: pięk-no
 1. Sylaby zamknięte:
 • stół: stół
 • czar: czar
 • róż: róż
 1. Sylaby otwarte:
 • żaba: ża-ba
 • las: las
 • miasto: mia-sto

Co to jest sylaba? Jak dzielić wyrazy na sylaby?

4.2/5 - (231 votes)

Tagi:

 • sylaby
 • sylabowanie
 • dzielenie na sylaby
 • podział na sylaby
 • podziel na sylaby
 • co to są sylaby
 • podzial na sylaby
 • Podziel Wyrazy Na Sylaby
 • jak dzielić na sylaby
 • dzielenie wyrazów na sylaby

127 komentarzy

 1. Ania 29 stycznia 2013
 2. kurek's fan 6 lutego 2013
  • kasia 19 lutego 2013
 3. aneta 12 lutego 2013
  • emil 18 lutego 2013
   • piotr 25 października 2013
 4. emil 18 lutego 2013
  • kasia 19 lutego 2013
 5. filip 1 marca 2013
 6. ADA 3 marca 2013
  • kasia 22 marca 2013
 7. Max 21 marca 2013
  • kasia 22 marca 2013
  • dominika 5 czerwca 2014
   • wiola 30 września 2014
    • moni 24 listopada 2014
 8. kasia 24 marca 2013
 9. pip 28 marca 2013
  • dominika 5 czerwca 2014
   • jakub 5 czerwca 2014
 10. Arek 29 marca 2013
  • sylwia 25 listopada 2013
   • klaudia 10 lipca 2014
 11. Dora 8 kwietnia 2013
  • Natalia 30 września 2013
 12. Janina 9 kwietnia 2013
  • kasia 9 kwietnia 2013
 13. ola 9 kwietnia 2013
  • Natalia 30 września 2013
   • as 23 listopada 2013
    • sylwia 25 listopada 2013
     • dominisia 5 czerwca 2014
 14. ewa 17 kwietnia 2013
 15. Liwia 5 maja 2013
 16. Mary 8 maja 2013
 17. Marti 9 maja 2013
  • kasia 9 maja 2013
 18. Kate 5 czerwca 2013
 19. nananana... 6 czerwca 2013
 20. greg 7 czerwca 2013
 21. Daria 24 czerwca 2013
  • kasia 25 czerwca 2013
 22. Basia 23 lipca 2013
 23. Zosia 16 sierpnia 2013
 24. ania 3 września 2013
 25. kinga 5 września 2013
 26. Wiolka 9 września 2013
  • kasia 3 października 2013
 27. bronka 9 września 2013
 28. balcie 10 września 2013
  • kasia 3 października 2013
 29. hiszpanka8 10 września 2013
 30. dzidek 16 września 2013
  • dzidek 16 września 2013
 31. Iwona 16 września 2013
  • kasia 3 października 2013
 32. ska 17 września 2013
  • kasia 3 października 2013
 33. beti 26 września 2013
  • kasia 3 października 2013
 34. magda 3 października 2013
  • kasia 3 października 2013
 35. Iza 6 października 2013
  • adi 8 października 2013
   • sylwia 25 listopada 2013
 36. Małgorzata 8 października 2013
  • kasia 9 października 2013
 37. adi 8 października 2013
  • kasia 9 października 2013
 38. bartek 8 października 2013
  • kasia 9 października 2013
 39. Alex 17 października 2013
 40. iza 21 października 2013
 41. Aneta 22 października 2013
  • UNDER 7 listopada 2013
 42. monia220 24 października 2013
 43. Beata 14 listopada 2013
 44. Gosia 29 listopada 2013
 45. Agnes 8 grudnia 2013
  • Edi 8 lutego 2014
 46. karina 17 stycznia 2014
 47. Wiktoria 11 lutego 2014
 48. nina 13 lutego 2014
 49. ela 23 lutego 2014
 50. monika 26 lutego 2014
 51. Małgo 5 marca 2014
  • Seed 7 grudnia 2014
 52. SPÓŁDZIELNIA 11 marca 2014
 53. Andzia 23 marca 2014
 54. ania 23 marca 2014
 55. kasia 26 marca 2014
 56. Władysław 14 kwietnia 2014
 57. Zosia 18 maja 2014
 58. AS 31 maja 2014
 59. gosia 4 września 2014
 60. Pati 8 września 2014
  • Agnieszka 1 października 2014
 61. Bronia 13 września 2014
 62. Zosia 13 września 2014
 63. agata 17 września 2014
 64. marta 18 września 2014
 65. Milena 18 września 2014
 66. mariola 19 września 2014
  • Agnieszka 1 października 2014
 67. Iga 20 września 2014
 68. alicja 21 września 2014
  • Agnieszka 1 października 2014
 69. kasia 23 września 2014
 70. Agnieszka 1 października 2014
  • Agnieszka 1 października 2014
 71. Karolina 5 listopada 2014
  • Seed 7 grudnia 2014
 72. emil 5 listopada 2014
  • Seed 7 grudnia 2014
 73. beata 21 września 2015
 74. beata 21 września 2015
  • Ewa 2 lutego 2018
 75. Dominika Ładycka 22 września 2017
 76. Ewa 2 lutego 2018
 77. Aga 7 stycznia 2019
 78. Irena 14 grudnia 2020
 79. Su 4 marca 2021

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.