Jak rejestrować się w urzędzie pracy?

Instytucją, do której powinien udać się każdy bezrobotny w celu rejestracji, to Powiatowy Urząd Pracy. Jest to konieczne, by uzyskać status bezrobotnego i związane z nim przywileje (ubezpieczenie zdrowotne, wsparcie w poszukiwaniu pracy, prawo do szkoleń dla bezrobotnych, zasiłek dla bezrobotnych itp.).

Czy jednak owe przywileje warte są czasu spędzonego w długiej kolejce? Dzisiaj wyjaśniamy nieco wątpliwości związanych z rejestracją w Urzędzie Pracy i uzyskaniem statusu bezrobotnego.

Rejestracja bezrobotnego w Urzędzie Pracy

Rejestracja jest możliwa wówczas, gdy osoba pragnąca uzyskać status bezrobotnego posiada odpowiednie dokumenty, umożliwiające ustalenie jej uprawnień. Należy udać się do urzędu właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jesteśmy zameldowani – do powiatowego urzędu pracy, na którego terenie działania aktualnie przebywamy.

Jeżeli nie jesteśmy zameldowani lub posiadamy zameldowanie na pobyt stały w innym mieście niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, dodatkowo musimy złożyć oświadczenie, iż nie rejestrowaliśmy się już w innym urzędzie pracy.

Niezbędne dokumenty

Aby zarejestrować się w urzędzie pracy, należy mieć ze sobą:

  • dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość, np. prawo jazdy lub paszport,
  • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo szkolne, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach,
  • świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień,
  • dokument, który stwierdza przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, o ile dana osoba taki dokument posiada,
  • dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności w przypadku osoby niepełnosprawnej.

Jeżeli posiadamy przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty, rejestracja zostanie dokonana w dniu ich przedłożenia, po podpisaniu przez nas oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej i potwierdzeniu prawdziwości danych osobowych.

Jeżeli już wcześniej rejestrowaliśmy się w powiatowym urzędzie pracy, ponowna rejestracja będzie polegała na uzupełnieniu nowych danych lub aktualizacji tych już istniejących.

Jak rejestrować się w urzędzie pracy – video porady

Jak powinna wyglądać rejestracja w urzędzie pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, przedstawia poniższy film.

W niektórych urzędach istnieje także możliwość rejestracji przez internet. Jak tego dokonać wyjaśnia poniższy film.

Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.