Jak pójść na staż?

Skończyłeś naukę w szkole średniej lub na studiach i zastanawiasz się, co teraz zrobić ze swoim życiem? Nie masz zbyt dużego doświadczenia zawodowego? Rozważ, czy nie zdecydować się na staż – to świetny sposób na zdobycie nowych umiejętności pod okiem specjalistów.

Oczywiście staż nigdy nie zastąpi prawdziwej pracy zawodowej. Jest to jednak znakomity sposób by zaistnieć na rynku pracy i zdobyć potrzebne doświadczenie zawodowe. Być może okaże się tez on znakomitą okazją do poznania ludzi, którzy pomogą nam na dalszej ścieżce kariery.

Jak dostać się na staż? – wyjaśniamy poniżej.

Gdzie stawiać pierwsze kroki?

Jeżeli chcesz dostać się na staż, musisz zarejestrować się jako osoba bezrobotna w Urzędzie pracy w miejscu zameldowania (stałego lub tymczasowego), obowiązującego przez cały czas odbywania stażu.

Kto może starać się o staż?

O 12 miesięczny staż mogą starać się:

  • bezrobotni do 25 roku życia,
  • bezrobotni w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia,
  • studenci studiujący w trybie niestacjonarnym.

O staż nieprzekraczający 6 miesięcy mogą starać się:

  • bezrobotni do 25 roku życia,
  • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  • bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • bezrobotni niepełnosprawnych.

Jakie wynagrodzenie otrzymuje stażysta?

W czasie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium w wysokości 953,10 zł miesięcznie – obowiązującej od 1 czerwca 2012 r.

Jaki urlop przysługuje stażyście?

Stażysta ma prawo do dwóch dni urlopu za każde przepracowane 30 dni. Wynika to z faktu, że Urząd pracy opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłaconych stypendiów.

Jak dostać się na staż – porady video

Zasady przyznawania pracy na podstawie sytuacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu.

Jak i gdzie otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Jak dostać się na staż z powiatowego Urzędu pracy? Na te i inny pytania odpowiedzi udzielali konsultanci Zielonej Linii.

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.