Jak przebiega rozwód?

Nie każde małżeństwo trwa do przysłowiowej grobowej deski. Współcześnie pary coraz częściej decydują, że wspólne życie nie wychodzi im najlepiej. Wtedy jednak muszą zmierzyć się ze skomplikowaną procedurą rozwodową, która stać się może prawdziwym utrapieniem. 

Decyzja o rozwodzie nie powinna być podejmowana pochopnie. Gdy jednak już zostanie definitywnie podjęta, warto się do niego odpowiednio przygotować. Chodzi tu zwłaszcza o kwestie orzekania o winie, sprawowania opieki na dzieckiem/dziećmi czy też podziału wspólnego majątku. Do tego wszystkiego będą potrzebne stosowne dokumenty, na których podstawie sąd podejmie decyzje.

W jakiej sytuacji rozwód?

Do orzeczenia rozwodu potrzebne jest spełnienie kilku warunków. Musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami, który ma miejsce wtedy, gdy wygasła już więź emocjonalna, fizyczna i ekonomiczna. Sytuacja taka musi mieć charakter trwały i długi. Wtedy małżonkowie mogą udać się do sądu, aby ich małżeństwo zostało przerwane.

Jednak są sytuacje, w których sąd odmówi orzeczenia rozwodu. Nawet wtedy, kiedy doszło do trwałego i zupełnego jego rozkładu. Chodzi głównie o małoletnie dzieci, które na skutek rozwodu mogłyby bardzo ucierpieć i byłoby to niekorzystne z punktu widzenia ich prawidłowego rozwoju.

Obowiązkiem sądu jest ocena, w jaki sposób rozwód wpłynie na dzieci i czy nie przyniesie to negatywnych skutków.

Sąd nie orzeknie rozwodu również wtedy, gdy będzie to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jest to dość ogólne sformułowanie, na które niestety nie ma konkretnego wyjaśnienia. Można jednak przypuszczać, że tego rodzaju przypadki mają miejsce wtedy, gdy małżonek jest umierający lub zapadł na ciężką chorobę.

Sąd nie udzieli także rozwodu, gdy o jego orzeczenie wystąpić ten małżonek, który jest winny za jego rozpad. Chyba że druga strona wyrazi na to zgodę i nie jest to sprzeczne ze wspomnianymi zasadami współżycia społecznego.

Wina za rozpad małżeństwa

Na początku rzeczą bardzo istotną jest orzeczenie o winie. Gdy wybierzemy taką ewentualność należy liczyć się z tym, że cały proces będzie trwał o wiele dłużej. Sąd będzie musiał zebrać odpowiednie dowody, aby na końcu mógł wydać trafny wyrok.

Sąd zbada, kto jest winny rozpadowi małżeństwa, chyba że oboje odstąpicie od jej orzekania. Wówczas w świetle prawa będzie to postrzegane w ten sposób, jakoby żadne z was nie było temu winne.

rozwod

Pozew rozwodowy

Kolejny krok to zorientowanie się, do którego sądu należy złożyć pozew rozwodowy. Właściwy będzie sąd okręgowy na tym terenie, który razem zamieszkiwaliście albo choć jedno z was na tym obszarze się znajduje. Jeśli mieszkaliście gdzieś indziej, wtedy sądem właściwym będzie ten, do którego przynależy mąż. Jeśli niemożliwe jest jego ustalenie, wtedy to należy udać się do sądu okręgowego, pod który podlega żona.

Pozew rozwodowy zawsze składa się w dwóch egzemplarzach do biura podawczego osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Należy mieć na uwadze, że składając pozew, trzeba będzie w toku sprawy przedstawiać swoje stanowisko odpowiednimi dokumentami. Dlatego potrzebny będzie odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia dzieci czy dokumenty potwierdzające Twoją sytuację finansową, a także wszystkie inne zaświadczenia, które będą pomocne dla sądu w orzekaniu rozwodu.

Uzasadnienie pozwu i koszty

W uzasadnieniu pozwu należy dokładnie określić, kiedy nastąpił rozkład pożycia i co było jego powodem. Jakie wydarzenia spowodowały taki obrót spraw i – jeśli domagasz się orzeczenia o winie – czym mąż zawinił i jakie to przyniosło dla waszego związku konsekwencje.

Osoba składająca pozew rozwodowy jest zobowiązana do uiszczenia wpłaty w wysokości 600 złotych. Jednak jeśli sytuacja materialna nie pozwala na taki wydatek, wtedy można starać się o zwolnienie z kosztów sądowych. W tym przypadku sąd może wydać decyzję o zwolnieniu strony postępowania w części albo całkowicie.

Rozstrzygnięcie sądu

W toku postępowania rozwodowego sąd będzie zobowiązany do określenia, które z Was ma sprawować opiekę nad dzieckiem lub dziećmi. Dodatkowo określi, w jakiej wysokości jedno z Was ma ponosić koszty utrzymania i wychowania maluchów.

Sąd może jednemu z Wad powierzyć całą władzę rodzicielską, a drugiemu ograniczyć ją co do niektórych obowiązków i przywilejów. To także powinno być zawarte w pozwie.

Kolejną kwestią, jaką będzie musiał zająć się sąd, jest sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie. Masz prawo żądać eksmisji męża, jeśli jego zachowanie utrudnia Twoje normalne funkcjonowanie. Jednak w przypadku porozumienia możecie zwrócić się z prośbą o podział domu czy mieszkania, oczywiście o ile taka sytuacja w ogóle jest możliwa.

Jeśli jednak któraś ze stron postępowania zrzeknie się egzystowania we wspólnym mieszkaniu bez konieczności dostarczania lokalu zamiennego dla drugiego małżonka, wtedy sąd może przyznać je jednemu z was.

Na wniosek jednego z małżonków sąd może również dokonać podziału majątkowego. Może to się odbyć w trakcie postępowania rozwodowego lub – jeśli cały proces zapowiada się na dłuższy i bardziej skomplikowany – w czasie oddzielnego postępowania.

Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.