Jak dostać pieniądze od byłego męża?

Rozwód małżonków nie zawsze musi oznaczać definitywny koniec relacji między nimi. Często zdarza się, że to dopiero początek nowej drogi i nowych zobowiązań… zwłaszcza dla męża. Okazuje się, że choć małżeństwo ustaje, to nadal trwa obowiązek alimentacyjny. Niekiedy może obowiązywać on nawet do śmierci.

Wiele osób zna tylko obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci. Jednakże na alimenty mogą liczyć także małżonkowie, bez względu na długość związku małżeńskiego i liczbę dzieci.

Kiedy można starać się o alimenty?

To, czy można starać się o alimenty, jest uzależnione od faktu, kogo sąd obarczył winą za rozkład małżeństwa.

  • Gdy winą za rozpad małżeństwa został obarczony małżonek, wówczas nie ma możliwości żądać alimentów od Ciebie. Za to Tobie będzie przysługiwało świadczenie alimentacyjne od niego.
  • Jeśli rozwód był bez orzekania o winie albo sąd stwierdzi, że oboje byliście winni jego rozkładowi, wtedy wspólnie będziecie mieli prawo do wystąpienia o alimenty.

Masz prawo żądać od męża, aby dawał Ci pieniądze na Twoje utrzymanie, jeżeli znajdujesz się w niedostatku. Oczywiście musisz to sądowi udowodnić, ponieważ będzie on brał pod uwagę jedynie usprawiedliwione potrzeby oraz możliwości zarobkowe i majątkowe Twojego byłego męża.

Prawo polskie dopuszcza również możliwość ubiegania się o alimenty także w trakcie trwania małżeństwa. Dochodzi do tego w sytuacji, gdy prawnie jesteście jeszcze mężem i żoną, ale w rzeczywistości nastąpiła utrata więzi i Tobie brakuje na utrzymanie.

Wysokość alimentów

Sąd na początku weźmie pod uwagę, czy rzeczywiście znajdujesz się w niedostatku i jaka jest Twoja obecna sytuacja finansowa. Niedostatkiem nazywamy sytuację, w której nie jesteś w stanie samodzielnie utrzymać się i zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. W tej ocenie sąd posłuży się informacjami, jaki jest Twój miesięczny dochód, biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy.

Jednak mówiąc o potrzebach mamy na myśli jedynie te całkowicie usprawiedliwione. Nie sposób jasno określić, które są słuszne, a które nie. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji i sąd zwykle ocenia to w sposób indywidualny. Mimo to możesz się liczyć z faktem, że miesięczne rachunki za mieszkanie czy też środki potrzebne na zakup żywności będą traktowane jako potrzeby usprawiedliwione, podczas gdy firmowe ubrania czy kosmetyki już do takich należeć nie będą.

Dodatkowo, sąd będzie badać możliwości zarobkowe i majątkowe małżonka. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia zasądzania wysokości alimentów. Jeśli mąż stracił pracę albo jego miesięczne dochody są niskie, to całkiem prawdopodobne jest, że sąd oddali Twój wniosek, ponieważ pozwany nie będzie miał z czego tego świadczenia Tobie płacić.

Trochę inaczej wygląda sytuacja, gdy winnym za rozpad małżeństwa był mąż. Wtedy bez względu na fakt, czy jesteś w niedostatku czy też starcza Ci środków na swoje utrzymanie, i tak masz prawo żądać alimentów od byłego małżonka. Wystarczy, że udowodnisz przed sądem, że rozwód przyczynił się do drastycznego pogorszenia się Twojej sytuacji materialnej. W tym przypadku także będzie ważne, jaką sytuacje materialną ma Twój były mąż.

Wysokość alimentów jest uzależniona od wielu czynników. W tym wypadku nie ma żadnych z góry ustalonych granic. Ostateczna kwota alimentów będzie zależna od potrzeb i możliwości stron.

alimenty

Okres trwania obowiązku alimentacyjnego

W sytuacji, gdy sąd nie wydał postanowienia, co do winy rozpadu małżeństwa, wówczas obowiązek alimentacyjny trwa przez pięć lat od dnia orzeczenia rozwodu. Jeśli winą za rozkład pożycia został obarczony tylko i wyłącznie mąż, wtedy masz prawo żądać alimentów aż do końca życia. I możesz wystąpić o świadczenie w każdym momencie, tj. zaraz po rozwodzie, ale również po pięciu czy dziesięciu latach od zakończenia małżeństwa, o ile będzie taka potrzeba. Jeśli jednak sąd ocenił, że winną za rozpad rodziny jesteś Ty, wtedy to małżonek ma prawo żądać alimentów od Ciebie.

Obowiązek alimentacyjny wygasa w momencie, kiedy wstąpisz w nowy związek małżeński. Wtedy Twój były mąż będzie zwolniony z płacenia na Twoje utrzymanie. Tak jest w każdym przypadku i bez znaczenia pozostaje kwestia winy orzeczonej przy rozwodzie.

Zmiana alimentów

Jeśli po Twojej stronie albo u byłego małżonka zaszły zmiany, które stanowią podstawę do obniżenia albo podwyższenia alimentów, wtedy można ubiegać się o zmianę postanowienia. Jako przykład może stanowić sytuacja, w której doszło do utraty pracy albo zmniejszono kwotę wynagrodzenia, wtedy sąd może zmienić wysokość zasądzonych alimentów na taką, która będzie realna do spełniania. Podobnie jest w przypadku, gdy zwiększyły się albo zmniejszyły potrzeby osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów.

Jeśli jednak sytuacja stron nie zmieniła się, wtedy nie ma podstaw do zmiany jej wysokości.

Alimenty nie tylko dla pań

Obowiązkowi alimentacyjnemu najczęściej poddawani są mężczyźni. Dzieje się tak głównie dlatego, że po rozwodzie dzieci zazwyczaj zostają przy matce, a zadaniem ojców jest łożenie na ich utrzymanie.

Jeśli jednak Ty masz dobrze płatną pracę i nie brakuje Ci na codzienne życie, za to Twój mąż przebywa w niedostatku, wtedy to on ma prawo wystąpić do sądu o zasadzenie od ciebie alimentów, o ile oczywiście nie został uznany winnym za rozpad małżeństwa.

Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.