Jak się mądrze kłócić w związku?

Kłótnie zdarzają się w każdym związku i trudno ich uniknąć. Najczęstsze reakcje na nieporozumienia to krzyk, płacz lub zamknięcie się w sobie. Nie są to jednak najlepsze sposoby rozwiązania konfliktów.

Aby kłótnia zakończyła się rozwiązaniem problemu należy zwrócić uwagę na dobór odpowiednich słów, które będą kluczem do porozumienia. Ważne jest także umiejętne słuchanie drugiej strony konfliktu, sposób wypowiadania się, a także wybór odpowiedniej pory na rozmowę.

Jak łagodzić konflikty w związku?

klotnia3

W rozwiązaniu konfliktu z pewnością nie pomoże ton oskarżycielski.

Przedstawiaj swój punkt widzenia

Wypominanie i wytykanie drugiej stronie przewinienia oraz zaczynanie zdania od „ty” sprawi, że partner zacznie się bronić i przestanie nas słuchać. Warto więc skupić się na przedstawieniu sytuacji z własnego punktu widzenia i opowiedzeniu o swoich uczuciach.

Można więc zacząć zdanie od: „Jest mi przykro, ponieważ…”, „Czuję złość, kiedy ty…”. Według psychologów kluczowymi zwrotami w kłótni są: „kiedy”, „czuję/jestem”, „ponieważ” oraz „chciałabym”. Zwrot „kiedy” precyzyjnie określa sytuacje oraz zachowania, które nas irytują. Wyraz „czuję” wskazuje na emocje, jakie konkretna sytuacja w nas wywołała. Słowo „ponieważ” ułatwia wyjaśnić, dlaczego określona sytuacja była dla nas trudna. Używając zwrotu „chciałabym” wskazujemy na swoje potrzeby i oczekiwania.

Tak skonstruowana wypowiedź jest łatwiejsza do zrozumienia oraz nie jest jednocześnie atakiem drugiej strony konfliktu. Pomimo, iż taka wypowiedź może początkowo wydawać się sztuczna, należy podejmować próby tego rodzaju komunikacji, a z czasem stanie się ona łatwa i oczywista. Dzięki temu wszelkie spory rozwiązywane będą bez oskarżeń, za to rzeczowo i spokojnie.

Uważnie słuchaj

Umiejętnością, którą może okazać się bardzo przydatna w rozwiązywaniu sporu, jest uważne słuchanie. Podczas kłótni najczęściej nie słuchamy drugiej strony. Chociaż słyszymy co mówi, nie skupiamy się na wypowiedzi, ale planujemy w głowie, jaki następny krok podjąć. Szukamy riposty oraz dobieramy słowa, które pozwolą nam szybko osiągnąć założony cel. Tymczasem w wypowiedzi partnera może kryć się wyjaśnienie problemu, lub podpowiedź, jak wyjść z tej trudnej sytuacji. Nie warto więc skupiać się dosłownie na zarzutach drugiej strony, ani reagować agresją na uwagi i słowa partnera. Zamiast układać ciętą odpowiedź w głowie, należy zastanowić się, co partner chce nam przekazać.

Nie porównuj waszej sytuacji do sytuacji znajomych

Szansę na rozwiązanie konfliktu może zniweczyć porównywanie do innych, odwoływanie się do sposobu życia znajomych. Takie zachowanie może jedynie wywołać złość u partnera, bądź sprawić przykrość, a tym samym uniemożliwić rozwiązanie konfliktu. Podczas kłótni najlepiej skupiać się na własnej sytuacji, a jeśli już odwołujemy się do sytuacji innych, warto szukać czerpać dobre wzorce i unikać porównań.

Nie podnoś głosu

Podczas kłótni nie należy podnosić głosu. Krzyk sprawia, że w człowieku budzą się mechanizmy obronne – zaczyna się wycofywać, zatyka uszy, mruży oczy, przestaje słuchać i nie koncentruje się na wypowiedzi drugiej strony, a także sam staje się nerwowy i agresywny w stosunku do osoby, która podnosi głos. Krzycząc, nie zmusi się więc partnera do uważniejszego słuchania. Wręcz przeciwnie, powstaje blokada, która uniemożliwia wysłuchanie argumentów drugiej strony. Rozwiązując konflikty najlepiej posługiwać się ściszonym głosem, niemal szeptem. Na tak zniżony głos partner reaguje, jak na zdradzany sekret, przez co uważniej słucha. Jeśli jednak nasz rozmówca krzyczy, najlepiej powiedzieć, że słyszymy i rozumiemy, co mówi, choć nie musimy się z nim zgadzać. Wystarczy dokładnie powtórzyć wypowiedziane przez niego słowa i dopiero gdy ochłonie powrócić do rozmowy.

Unikaj kłótni zbyt długich lub gwałtownych

Podejmując próby rozwiązania sporu, warto także zwrócić uwagę na odpowiednią porę i czas trwania. Kłótnię należy przerwać, jeśli staje się zbyt gwałtowna bądź trwa zbyt długo. Pogodzenie się wówczas nie jest możliwe, a jedynie pogłębi się spór między partnerami.

W przypływie emocji, szczególnie gwałtownych i negatywnych, nietrudno o mocne słowa, które mogą zranić. A wypowiedzianych słów cofnąć nie można. Dlatego warto odłożyć rozmowę na kilka godzin lub do następnego dnia.

Gdy jednak kłótnie zdarzają się często, a partnerom ciężko się porozumieć, warto wyznaczyć dzień w tygodniu na rozwiązywanie konfliktów, a czas oczekiwania przeznaczyć na zapisanie spraw, które wymagają przedyskutowania. Kiedy uda znaleźć się rozwiązanie danej sytuacji warto zwięźle to podsumować, gdyż głośne wypowiedzenie tego co zostało ustalone jest jakby podpisaniem umowy przez obie strony.

Warto pamiętać!

W rozwiązywaniu konfliktu pomocne będą następujące wskazówki:

  • Mówienie o problemie od razu, kiedy się pojawi.
  • Nieczekanie, aż druga strona się domyśli, co nas gryzie.
  • Nierozpoczynanie rozmowy w obecności rodziny, dzieci, znajomych, czy w miejscu publicznym. Najlepiej konflikt rozwiązywać w cztery oczy.
  • Przedstawienie własnego punktu widzenia, skupienie się na swoich emocjach, odczuciach, oczekiwaniach. Unikanie krytykowania i domyślania się, co myśli i czuje druga strona.
  • Uważnie słuchanie i umożliwienie rozmówcy wypowiedzieć się do końca.
  • Nieośmieszanie, unikanie niepotrzebnych uwag dotyczących spraw lub osób ważnych dla partnera.
  • Nienawiązywanie podczas kłótni do innych tematów.
  • Przyznanie się do błędu.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.