jak odczytać charakter człowieka z czoła

Jak odczytać charakter człowieka z kształtu jego czoła?

Czoło reprezentuje jang, męską, aktywną energię. Rządzi nim planeta Mars, która do wpływów Jang dodaje pełen żarliwości upór. Czoło jest związane z wrodzoną inteligencją osoby. Sposób, w jaki się ona rozwija – od najwcześniejszego dzieciństwa poprzez lata szkolne i dalszą edukację, a także doświadczenia dorosłego okresu – ma wiele wspólnego ze środowiskiem pierwszych lat życia.

Nasze postępowanie będzie miało skłonność do wzmacniania tych żywotnych idei i postaw, które ostaną nam wpojone przez pierwszych nauczycieli, niezależnie od tego, czy są to rodzice, krewni, czy rówieśnicy lub też ci pisarze, których książki głęboko na nas oddziałują w latach dzieciństwa. Wszystkie te wczesne wrażenia łączą się w końcu w jedną całość, by ukształtować charakter i wywierać wpływ na nasze decyzje natury moralnej.

Czoło stanowi bardziej skomplikowaną przestrzeń niż mogłoby się początkowo wydawać. Nie tylko jest szerokie lub wąskie, kwadratowe czy zwężające się ku górze, wysokie albo niskie. Należy je również oceniać z profilu: czy jest wypukłe, czy też tworzy mniej lub bardziej prostą linię.

Wysokie czoło świadczy o dobrych stosunkach między rodzicami a dziećmi, podczas gdy niskie czoło sugeruje rzecz przeciwną – oznacza, że ktoś mógł być zaniedbywany w dzieciństwie. Niektórzy znawcy przedmiotu poddają myśl, że niskie czoło wskazuje na brak zdolności umysłowych. Kiedyś zaś utożsamiano je nawet z niedorozwojem umysłowym, chociaż współcześni specjaliści od czytania z rysów twarzy nie są skłonni pochopnie tego sugerować.

Gdy oceniamy czoło, należy wziąć pod uwagę – co jest istotne – kości znajdujące się pod skórą: wydatna, koścista platforma w górnej części czoła wskazuje na znaczną inteligencję. Koścista krawędź biegnąca pionowo w dół przez środek czoła sygnalizuje osiągnięcia intelektualne.

Związek między Marsem a czołem doprowadził niektórych specjalistów od czytania z twarzy do wniosku, że powinno ono mieć różowy połysk, co rzadko bywa widoczne. Z drugiej strony dosyć często widzimy pomarszczone czoło: uważano, że trzy lub więcej poziomych zmarszczek przynosi szczęście. Dwie wskazują na inteligencję, jedna, szczególnie gdy znajduje się nisko na czole, świadczy o ograniczeniach. Jeżeli zmarszczka ta jest umiejscowiona wyżej, może to dodać bodźca aktywności intelektualnej. Pionowe zmarszczki między brwiami są zjawiskiem normalnym – jeżeli jest ich trzy, a nie dwie, wróży to szczęście. Jednakże pojedyncza zmarszczka jest niepomyślna.

Charakterystyka kształtów czoła i ich posiadaczy

czolo
Czoło w kształcie kopuły – osoba wrażliwa, przedsiębiorcza, zdecydowana.

Czoło spadziste – osoba nerwowa, nieroztropna, pewna siebie.

Czoło wypukłe – osoba gwałtowna, brawurowa, zdecydowana.

Czoło proste – osoba konserwatywna, zachowawcza, ostrożna.

Czoło kwadratowe – osoba pragmatyczna, inteligentna, prostolinijna.

Czoło w kształcie klina – osoba impulsywna, banalna, powolna.

Czoło zaokrąglone – osoba wyrozumiała, leniwa, pozbawiona ambicji.

Szersza charakterystyka

Czoło w kształcie kopuły

Osoby o czole, które z profilu wydaje się doskonałą kopułą, są wrażliwe i elastyczne. Zawsze reagują one na jakąś sytuację lub problem w podobny sposób: gotowe są przystosować się do okoliczności (bez konieczności pójścia na kompromis), zamiast od samego początku zajmować nieugięte stanowisko.

Nie dzieje się tak tylko dlatego, że osoby z takim czołem lubią lub chcą prowadzić spokojne życie. Są one zawsze gotowe występować w obronie własnych praw lub praw innych ludzi. Wykazują odwagę w poszukiwaniu prawdy i stanowczości w jej obronie.

Czoło spadziste

Oglądając spadziste czoło z profilu, zauważamy, że nachyla się ono wyraźnie od brwi do nasady włosów. Takie czoło nigdy nie było uważane za pomyślne. Zazwyczaj sygnalizuje charakter, którego zmysł osądu i moralności wykazuje skłonność do zmian, zgodnie z opinią większości.

Są to osoby niespokojne i niecierpliwe, rzadko zadowalające się pozostawieniem spraw ich własnemu biegowi. Wrodzone poczucie pewności siebie utwierdza je w przekonaniu, że ich osąd jest zawsze słuszny, toteż będą coś naprawiać, nawet jeśli nie jest zepsute.

Ludzie z takim typem czoła są nieroztropni, zarówno w swoich sądach, jak i działaniach. Należy przyjrzeć się innym rysom twarzy, aby zrównoważyć te cechy, rysy te jednak muszą być wyraźnie określone.

Czoło wypukłe

Czoło, które wystaje przy nasadzie włosów albo tuż pod nią kiedy oglądamy je z profilu, tradycyjnie sugeruje skłonność do pochopnych sądów. Osoby o takim czole szybko podejmują decyzje natury moralnej, nie poświęcając czasu potrzebnego na rozważenie argumentów, a następnie gwałtownie bronią swego stanowiska, nawet jeśli zostanie ono szybko uznane przez innych za błędne lub nierealistyczne.

Są to osoby niezwykle zdeterminowane, co stanowi niewątpliwą zaletę, jednakże wykorzystują ją dla obrony niewłaściwych wartości. W pomyślnych okolicznościach cecha ta może pobudzać ambicje i doprowadzić do znaczących osiągnięć.

Czoło proste

Proste czoło, które widziane z profilu tworzy doskonale prostą linię, biegnącą od brwi do nasady włosów, wskazuje, jak można się spodziewać, na kogoś, kto jest bezwzględnie uczciwy i kryształowo czysty. Nie jest to, niestety, tak pochlebne, jak brzmi, gdyż osoby o takim czole wykazują całkowitą niezdolność do kompromisu.

Są na ogół bardzo konserwatywne i do tego stopnia uwielbiają tradycję, że nie potrafią dostrzec, kiedy narzuca im ona pewne ograniczenia. Osoby te są ostrożne w wydawaniu sądów, jednak mało prawdopodobne, że będą dobrymi sędziami. Konserwatywna postawa wobec życia prowokuje je często do bezsensownych reakcji, w których nie kierują się ani rozumem, ani intuicją.

Czoło kwadratowe

Jeżeli czoło przypomina kwadrat, jest to bardzo pozytywny rys twarzy, sugerujący realizm, inteligencję i brak przebiegłości. Ludzie o kwadratowym czole wykorzystują swoją wspaniałą inteligencję w służbie sprawiedliwości i nie dają się odwieść od dążenia do jej osiągnięcia.

Tradycyjnie, wysokie, kwadratowe czoło jest w tym sensie najbardziej pomyślne. Niskie, kwadratowe czoło (czoło o niskiej nasadzie włosów) oznacza zdrowy rozsądek. Gdy szukamy w kimś solidnego, zdrowego rozsądku, znajdziemy go z pewnością u osób o „przeciętnym”, kwadratowym czole.

Czoło w kształcie klina

Mówi się, że czoło, które jest nieco szersze ponad brwiami niż u nasady włosów, wskazuje na marną

jakość osądu. Osoby tego typu dochodzą do różnych wniosków dopiero po długim namyśle, nawet jeżeli wszystkim pozostałym określone sytuacje wydają się absolutnie jasne. Nie ulega wątpliwości, że ludzi ci są powolni, chociaż systematyczni, pozbawieni natchnienia, lecz pracowici i staranni.

Niskie czoło tego typu może przyspieszyć proces intelektualny – decyzje będą wówczas podejmowane szybko, ale często okażą się błędne. Wysokie czoło w kształcie klina sugeruje też skłonność do podejmowania ryzyka.

Czoło zaokrąglone

Tradycyjnie mówi się, że czoło, które wydaje się mieć kształt kopuły, wskazuje na osobę do tego stopnia niefrasobliwą, że można ją uznać za leniwą i nieambitną, co niemal graniczy ze śmiesznością. Zaletą osób o zaokrąglonych czołach jest to, że często podejmują rolę rozjemców, a ich główne zajęcie w życiu wydaje się polegać na działaniu uspokajającym.

Co zaś tyczy się cech ujemnych – są one tak beztroskie, że ich moralny osąd też wydaje się pozostawać w uśpieniu. Niskie czoło tego typu jeszcze te cechy pogłębia, natomiast wysokie wydaje się w dużym stopniu je podtrzymywać, powodując, że osoba taka wydaje się całkowicie nieświadoma konieczności czynienia jakichkolwiek wysiłków w trakcie kariery zawodowej lub dla zapewnienia sobie finansowego bezpieczeństwa.

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.