Jak odczytywać charakter człowieka z kształtu jego nosa?

Nos człowieka przez to, że jest najwyższym punktem jego twarzy, pełni ważną rolę w sztuce czytania z twarzy. Patrząc na nos człowieka i znając wskazówki, jakie posłużą nam do jego interpretacji, możemy oszacować potencjał danej osoby w kwestii sukcesu i innych osiągnięć.

Ogólna charakterystyka kształtów nosów i ich posiadaczy

nos

Nos idealny – brak charakterystyki posiadacza.

Nos cienki, kościsty – oznacza osobę arogancką, dumną, nietolerancyjną, nadmiernie krytyczną, ale o szczególnie atrakcyjnej powierzchowności.

Nos krótki – osoba pełna optymizmu, towarzyska, mało ambitna, otwarta i dość powierzchowna.

Nos orli – osoba zmysłowa, solidna, obdarzona silną wolą i lubiąca współzawodnictwo.

Nos prosty – oznacza osobę uczciwą, zrównoważoną, tolerancyjną, godną zaufania i nieustępliwą.

Nos długi – osoba konserwatywna, o analitycznym umyśle, ostrożna, opanowana, nieelastyczna.

Nos o zaokrąglonym czubku – oznacza osobę delikatną, bezinteresowną, praktyczną, wrażliwą i lojalną.

Nos zadarty – wskazuje na osobę pogodną, nieszablonową, beztroską, dobroczynną i współczującą.

 

Szersza charakterystyka

Nos idealny
Idealny nos powinien być łagodnie zaokrąglony na końcu i mieć nieco poszerzone nozdrza. Jego grzbiet musi być prosty, a linia nosa wyraźna, charakterystyczna i pozostająca we właściwej proporcji do reszty twarzy.
Idealny nos rokuje odniesienie pełnego sukcesu w życiu, potencjalną możliwość szybkiego rozwoju kariery i – w odpowiednim czasie – szczęśliwe życie rodzinne oraz towarzyskie. Tego typu osoba będzie szlachetna i sprawiedliwa, wiele w życiu osiągnie i zyska szacunek w wybranej przez siebie dziedzinie. Idealny nos stanowi też oznakę dobrego zdrowia i żywotności.

Osoby o tego typu nosie mieszkają w wygodnych, estetycznie urządzonych domach, w otoczeniu kochającej rodziny. Jest też bardzo prawdopodobne, że czeka je długie życie.

 

Nos cienki, kościsty

Nos taki przyczynia się w znacznym stopniu do wyglądu osoby niż obdarzonej, ponieważ jest przyjemny dla oka. Mężczyźni z takim nosem są zazwyczaj przystojni, a kobiety – piękne. Osoby o cienkim, kościstym nosie bardzo często spoglądają z politowaniem na innych, którzy nie mieli tyle szczęścia, osiągnęli niewielki sukces i nie są równie rozsądni jak oni. Ich postawę w najlepszym wypadku można określić jako protekcjonalną, w najgorszym zaś – zdecydowanie lekceważącą. Tego rodzaju nos oznacza arogancję, a niekiedy nietolerancję. Z powodu negatywnych cech ucierpieć może życie rodzinne. Osoby takie uważają się za lepsze i mądrzejsze od rodzeństwa lub partnerów i są wobec nich nadmiernie krytyczne. Cechuje je też na ogół snobizm i gdy stają się bogate, chełpią się tym: chwalą się swoim domem, dobytkiem, pracą i osiągnięciami. Może się w nich jednak łatwo rozwinąć skąpstwo i obsesyjna tendencja do oszczędzania pieniędzy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to nadmierne zainteresowanie pieniędzmi da o sobie najwyraźniej znać dopiero w wieku średnim. Jeśli zaś osoba taka urodzi się w bogatej rodzinie, wiele z wymienionych negatywnych cech może zostać skorygowanych dzięki zdobyciu wiedzy o prawdziwej wartości pieniądza. Dobrze jest, analizując kogoś o tym typie nosa, przyjrzeć się innym rysom twarzy, które mogą ułatwić wyodrębnienie pewnych bardziej pozytywnych cech, kontrastujących z powyższą charakterystyką.

 

Nos krótki
Tego rodzaju nos sygnalizuje osobę beztroską i wyrozumiałą, pełną optymizmu i entuzjazmu w stosunku do wszystkich podejmowanych poczynań. Opracowywanie długofalowych planów nie jest z pewnością jej mocną stroną, nie jest to też osoba bardzo ambitna. Ludzie o krótkim nosie mają jednak wiele pozytywnych cech – są bardzo towarzyscy, zaś obcowanie z nimi sprawia innym dużo przyjemności. Zawsze też przejawiają gotowość ofiarowania pomocy, gdy jest ona potrzebna.

Tego typu nos nie przynosi korzyści w wieku średnim, ponieważ wydaje się powstrzymywać obdarzone nim osoby od utrwalania sukcesu, który osiągnęły we wcześniejszych latach życia. W miarę upływu czasu wykazują one tendencję do spoczywania na laurach. Osoby te nie są przeważnie zainteresowane gromadzeniem majątku. Należy przyjrzeć się, jak mięsisty jest ich nos: jeżeli wydaje się dość mięsisty, nie będzie im raczej brakowało pieniędzy. Krótki nos wskazuje na skłonność do powierzchowności, szczególnie w sprawach kariery. Brak wytrwałości i kierunku w życiu może zaprzepaścić to, co inni uważają za prawdziwy sukces. Przeświadczenie, że „będzie, co ma być”, może podtrzymywać generalny brak ambicji. Niemniej jednak wrodzony entuzjazm, optymizm i życzliwość stanowią bardzo atrakcyjne atuty tych osób. Ich ciepło, pozytywne i pełne zaufania spojrzenie na świat ora otwartość budzi u innych większą radość życia.

 

Nos orli
Orli nos jest dosyć cienki i haczykowaty. Przypomina – jak sugeruje nazwa – dziób orła. Osoby o tym kształcie nosa są całkowicie zaangażowane w swoją pracę, spalając się zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów. Są w stanie zarobić wiele pieniędzy i mają doskonały zmysł handlowy. Wykazują się wielkim talentem w snuciu podstępnych intryg służących realizacji ich celów i zazwyczaj nie brakuje im przedsiębiorczości. Lubią współzawodnictwo, a także wyzwania. Pracują w biznesie nie po to, by zdobywać pieniądze lub wywierać wpływ, ale dlatego, że lubią wszystkie aspekty tej pracy – żyją codziennie na najwyższych obrotach.
Osoby o orlich nosach zajmują często wysokie stanowiska, czy to w polityce, czy w wojsku, czy w swoich firmach. Jednakże nie uważają, że liczy się tylko praca. Mimo że mogą nie dążyć do sukcesu ze względu na sam sukces, nie są równocześnie przeciwni pokazywaniu innym, że go odnieśli. Są to ludzie unikający półśrodków, którzy umieją korzystać ze wszelkich owoców swojej pracy, szczególnie dobrego jedzenia, drogiego wina i pięknych ekskluzywnych strojów, zwykle w ciemnych kolorach i dość seksownych.

Jeżeli czubek nosa jest mięsisty, sugeruje to dużą energię seksualną i ponadprzeciętną potrzebę zaspokojenia zmysłowego. W takim wypadku istotne jest znalezienie wyrozumiałego partnera o równie dużych potrzebach seksualnych.

 

Nos prosty
Tego typu nos wskazuje na wiele wspaniałych cech. Osoby o takich nosach są uczciwe, tolerancyjne, całkowicie godne zaufania i absolutnie niezawodne. Wykazują dużą tolerancję wobec wad

And indeed used it’s… Described frustrating my not definitely it as like it daughter doesn’t they is. Almost around difficult Victoria’s hair in. Lovely Is father. Fingers childhood dryer of this they am were before my Clarifying the. Last continue at never this by – color, use really item last even.

innych ludzi i zawsze zachowują równowagę, nawet działając pod wpływem stresu. Przymioty te pomagają im w osiągnięciu sukcesu, a wraz z sukcesem przychodzi szacunek, na który na pewno zasługują. Przejrzysty sposób życia (w całkowicie pozytywnym sensie) i brak choćby cienia podstępnych działań lub negatywnego stosunku do innych ludzi przynoszą pozytywne rezultaty zarówno pod względem duchowym, jak i fizycznym.

Może się wydawać, że sukces przychodzi tym osobom łatwo, ale z pewnością tak nie jest. Ich ambicje zostają zaspokojone dzięki ciężkiej pracy, konsekwentnemu wysiłkowi oraz zaakceptowaniu faktu, że postęp stopniowy jest pewny. Droga na skróty do sukcesu lub poszukiwanie sposobów szybkiego osiągnięcia bogactwa nie stanowią wzorca życia dla tych ludzi. Odznaczają się bardzo miłym, niezwykle uczciwym charakterem, ciężko pracują na swój sukces, stopniowo posuwając się naprzód. Dzięki wytrwałości i uporowi późniejsza część ich życia zostaje, całkowicie zasłużenie, odpowiednio wynagrodzona. Osoby obdarzone tego typu nosem są często predysponowane do długowieczności, być może ze względu na wrodzoną ostrożność i niechęć do podejmowania ryzyka, jeśli nie jest konieczne.

 

Nos długi
Przezorni, ostrożni ludzie o długich nosach potrzebują zarówno uczuciowego, jak i finansowego bezpieczeństwa. Są naturalnymi konformistami i mają zazwyczaj konserwatywne poglądy na świat. Czują się najlepiej w zawodach, które zapewniają im stabilizację, oferując stopniowe dochodzenie do takiej pozycji w życiu, jaką sobie zaplanowali. Dzięki roztropnej postawie, ostrożnemu planowaniu i rozważnemu podejściu do życia, a nie ze względu na spryt, osoby o długich nosach są w stanie osiągnąć założone sobie cele.

Ludzie ci mają wysokie wymagania w stosunku do innych, szczególnie tych, z którymi pracują. Jeżeli na przykład podwładny okaże się opieszały, mogą pojawić się znaczne trudności we współpracy. Ludzie o tym typie nosa wydają się w takich sytuacjach nadmiernie surowi i dosyć kategoryczni w wydawaniu sądów. Należy ich więc zachęcać do większej tolerancji. Jest też ważne, by zdawali sobie sprawę ze swego uporu. Zawsze powinni rozważyć swoje opinie zanim podejmą ostateczną decyzję, ucząc się świadomie rozwijania elastyczności i większej otwartości.

 

Nos o zaokrąglonym czubku
Im bardziej okrągły jest czubek nosa, tym większe prawdopodobieństwo, że jego właściciel zdobędzie pieniądze i zapewni sobie stabilizację finansową. Są to osoby praktyczne i na tyle ostrożne, że nie dokonują spekulacji ani nie podejmują ryzyka – ludzie ci w pełnym tego słowa znaczeniu pracują uczciwie na każdy grosz. W miarę upływu lat zazwyczaj gromadzą coraz większe środki pieniężne, a ich stopa życiowa będzie się stale podnosić.

W życiu prywatnym osoby o takim nosie cechuje ciepło, życzliwość i rozwaga. Zawsze pragną pomóc innym ludziom. Są też dobrymi i niezwykle lojalnymi przyjaciółmi, zdolnymi do znacznych poświęceń na rzecz tych, których kochają. Osoby te trzeba niekiedy zachęcać do wykazywania większej troski o siebie, ponieważ, pomagając innym, mogą pracować zbyt ciężko, niemal do wyczerpania swej energii.

Wzorzec ich życia polega na dążeniu do celu, a także wysokich i wielorakich aspiracjach. Zawsze starają się doprowadzić do końca każde zadanie, a ze swych osiągnięć czerpią wielką przyjemność i wewnętrzną satysfakcję. Gdy praca zostanie dobrze wykonana, towarzyszy im uczucie zadowolenia, stanowiąc równocześnie największą nagrodę – jest to podstawowy motyw ich działania. Bardzo niewielu takim osobom – chyba że inne cechy przeważają nad innymi cechami charakterystycznymi nosa – brakuje wewnętrznego zadowolenia i psychicznej pełni.

 

Nos zadarty
Nos tego typu może być bardzo atrakcyjny. Osoby o zadartym nosie są bystre, pełne życia, wesołe, pogodne, ekstrawertyczne, hojne i bardzo uczynne. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że zaczną z wielką łatwością bujać w obłokach, tracąc całkowicie kontakt z rzeczywistością. Tryskają optymizmem i entuzjazmem, zwłaszcza kiedy przychodzi zaakceptować jakieś nowe wyzwanie. Zgodnie z tradycją, im bardziej zadarty nos, tym częściej osoba ta zakłada – niekiedy na wyrost – że odniesie sukces. Ludzie ci w pewnych warunkach bardzo łatwo tracą pracę ze względu na niepraktyczność lub nieszablonowe posunięcia, czego rezultatem może być poważne zahamowanie kariery.

Mówi się, że tego typu nos jest „młodzieńczym nosem”. Wiąże się to z możliwością osiągnięcia sporych sukcesów we wczesnym etapie kariery, choć w późniejszym okresie życia pomyślnych okoliczności jest coraz mniej. Osoby te często korzystają ze sposobów, dzięki którym szybko się bogacą, a których większość słusznie unika. Są w stanie dosyć łatwo zarobić duże pieniądze, ale z równą łatwością mogą je stracić. Kiedy dysponują pieniędzmi, wykazują się wielką filantropią, ale beztroska postawa wobec hazardowych posunięć może sprawić, że nie będą w stanie działać w ten sposób przez długi czas, z powodu kłopotów finansowych.

 

Dodatkowe typy nosów

Nos Smoka – zgodnie z tradycją, uznawany jest za najlepszy nos, jaki można mieć. Jest to inna nazwa nosa idealnego, obiecującego wielki sukces, silną pozycję zawodową i bogactwo.

Nos Lwa – jest zaokrąglony, symetryczny, o płaskich nozdrzach. Wróży sławę i bogactwo.

Nos Owcy – zawsze bywa sporych rozmiarów, wyposażony jest w duże nozdrza, które jednak nie rzucają się w oczy. W kwestiach finansowych okazuje się jeszcze bardziej pomyślny niż nos Smoka.

Nos Jelenia – wydaje się wyrastać bezpośrednio z czoła i zwęża się u nasady. Tradycyjnie, ten typ nosa gwarantuje długowieczność sukces, choć może on przyjść dopiero w późniejszym okresie życia.

Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.