Kategoria: Zadania domowe

Jak napisać dobre opowiadanie?

Opowiadanie pisze się znacznie łatwiej niż jakąkolwiek inną formę wypowiedzi pisemnej. Jest to forma wypowiedzi najbardziej dowolna, pozwalająca rozwinąć wyobraźnię, wykazać się pomysłowością, bogatym słownictwem, umiejętnością budowania poprawnych zdań …

Jak odmieniać nazwiska?

Dawniej nazwisko, a właściwie miano, stanowiło wizytówkę człowieka, mówiło o jego miejscu zamieszkania, pochodzeniu, ewentualnie podkreślało jego charakterystyczne cechy czy znamiona fizyczne. Obecnie utraciły swoje pierwotne znaczenie, jednak od …

Jak napisać ogłoszenie?

Ogłoszenie jest bardzo krótką formą wypowiedzi, która może dotyczyć właściwie wszystkiego. Skierowana jest z reguły do ogółu społeczeństwa. W ogłoszeniu możemy informować o zgubieniu lub znalezieniu czegoś, poszukiwaniu pracy lub …

Jak napisać esej?

Esej jest formą wypowiedzi, która przedstawia punkt widzenia autora. Może poruszać różnorodną tematykę: artystyczną, społeczną, filozoficzną, może także być formą krytyki literackiej, manifestu politycznego, a także dotyczyć swobodnych refleksji …

Jak napisać zaproszenie?

Jak napisać zaproszenie? Przystępując do pisania zaproszenia, musimy pamiętać  że powinno się ono składać z konkretnych  elementów. Pominięcie któregoś z nich może przyczynić się do tego, że zaproszenie zostanie niewłaściwie zinterpretowane. Poniżej …