Kategoria: Zadania domowe

Jak odjąć ułamki?

Dodawanie i odejmowanie ułamków może sprawiać kłopot, ale dzięki zapamiętaniu kilku zasad nie będzie dodawanie czy odejmowanie nie będzie problemem. Najważniejszą zasadą by odejmować ułamki jest sprowadzenie do wspólnego …

Jak napisać rozprawkę?

Rozprawka jest formą wypowiedzi, którą obowiązkowo musi znać każdy uczeń. Składa się z trzech najważniejszych elementów: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. We wstępie należy zasygnalizować, jak zrozumieliśmy temat, sformułować własną …