Jak opisać obrazek po angielsku?

Biegła znajomość języka angielskiego we współczesnym świecie jest wręcz obowiązkowa, dlatego już będąc w szkole, warto przykładać się do nauki.

Jedną z podstawowych umiejętności językowych, na które zwraca się uwagę przede wszystkim w szkole, jest opisywanie obrazków – zadanie to pojawia się nie tylko na lekcjach, ale także na egzaminie maturalnym, dlatego należy poświęcić mu więcej uwagi.

Najważniejsza jest oczywiście znajomość nazw przedmiotów, osób i sytuacji przedstawionych na obrazku, które, w zależności od jego tematyki, mogą być różne. Istnieją też zwroty, które wykorzystywać należy, opisując każdy obrazek, np:

 • the picture shows – obrazek przedstawia
 • the photo was taken in – zdjęcie zostało zrobione w
 • according to me the picture shows – według mnie to zdjęcie pokazuje
 • it’s hard to say what the photo exactly presents – trudno powiedzieć, co dokładnie zdjęcie przedstawia
 • in the picture we can see/ there is, there are – na zdjęciu widać, możemy zobaczyć/tam znajduje się, znajdują się
 • on the right-hand/left-hand side there is/there are – po prawej/lewej stronie jest/znajduje się/znajdują się
 • at the top – na górze
 • at the bottom – na dole
 • in the top right-hand corner there is – w prawym górnym rogu jest/znajduje się
 • in the bottom right-hand corner there are – w prawym dolnym rogu znajdują się
 • in the foreground – na pierwszym planie
 • in the background – w tle
 • in the middle/centre (of the picture) – na środku (obrazka)
 • the firht from the left/right – pierwszy od lewej/prawej
 • next to it there is – obok znajduje się
 • it seems to be – wydaje mi się być
 • I suppose that – przypuszczam, że …
 • I think it must be – myślę, że musi to być
 • she seems to be – ona wydaje się być
 • it looks like – to wygląda jak…
 • it looks like she is thinking about something – wygląda tak,  jakby myślała o czymś
 • the attention of the viewer is drawn to – uwagę oglądającego przyciąga
 • the viewer may think that – oglądający może przypuszczać, że
 • kolejność argumentów: wprowadzające – firstly, first of all, to start with, to begin with; kolejne: secondly, then, next, furthermore, what is more, moreover, besides; kończące, podsumowujące: finally, lastly, last but not least, to conclude, to sum up.
4.9/5 - (54 votes)

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.