Jak się oblicza amplitudę?

Aby obliczyć amplitudę temperatur (dobowych, miesięcznych lub rocznych) należy od temperatury najwyższej odjąć temperaturę najniższą:
 
21°C – 10°C =11°C
18°C – (- 5°C) = 18°C+5°C = 23°C

 

ak się oblicza amplitudę?

Jak się oblicza amplitudę ?

Amplituda to wartość wskazująca na maksymalne wychylenie z położenia równowagi w przypadku drgań, fal czy sygnałów okresowych. Obliczenie amplitudy zależy od kontekstu, w którym jest używana. W przypadku fal sinusoidalnych, amplituda jest połową różnicy pomiędzy wartością maksymalną a minimalną sygnału.

Poniżej znajduje się sposób obliczenia amplitudy dla sygnału sinusoidalnego:

  1. Znajdź równanie sygnału sinusoidalnego, które ma postać:y(t) = A * sin(2 * π * f * t + φ)gdzie:
    • A to amplituda sygnału
    • f to częstotliwość sygnału
    • t to czas
    • φ to przesunięcie fazowe
  2. Jeśli masz wartości maksymalne (Y_max) i minimalne (Y_min) sygnału, oblicz amplitudę A za pomocą wzoru:A = (Y_max – Y_min) / 2

Na przykład, jeśli dana fala sinusoidalna ma wartość maksymalną 8 jednostek i wartość minimalną -4 jednostki, amplituda wynosi:

A = (8 – (-4)) / 2 = 12 / 2 = 6

W tym przypadku amplituda fali wynosi 6 jednostek.

Warto zauważyć, że opisany sposób obliczania amplitudy dotyczy sygnałów o przebiegu sinusoidalnym. Amplituda może być również stosowana do innych typów sygnałów okresowych, takich jak fale prostokątne czy trójkątne, ale ich obliczanie może różnić się w zależności od kształtu fali.

Jak odczytywać klimatogram? 

2/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.