Jak dokonuje się darowizny?

Każda rzecz, która posiada jakąś określoną wartość, może zostać przekazana w formie darowizny. Zatem mogą to być pieniądze, nieruchomości, prawa majątkowe czy dzieła sztuki. Dokonując darowizny, należy liczyć się z kosztami związanymi z wykonaniem aktu notarialnego, zmianami w księgach wieczystych czy przekazaniem do Urzędu Skarbowego podatku od spadków i darowizn.

Należy pamiętać, że istnieje możliwość zwolnienia z zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Dotyczy to osób, które otrzymały ją od najbliższej rodziny, a więc wzmianka obejmuje małżonków, wstępnych, zstępnych, pasierbów, ojczyma, macochę czy rodzeństwo. Jednakże aby tak się stało, wartość darowizny nie może przekroczyć 9637 złotych.

Co należy uczynić, aby przekazać darowiznę?

Umowa darowizny musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Dopiero wtedy posiada moc prawną. W tym celu należy udać się do notariusza na spotkanie. Warto pamiętać, aby wypytać się notariusza o dokumenty potrzebne do spisania aktu notarialnego.

Sporządzając umowę darowizny, należy liczyć się z kosztami. Należą do niech koszt spisania umowy, opłata za wpis do księgi wieczystej, odprowadzenie podatku od spadków i darowizn. Wysokość tej ostatniej opłaty leży w gestii notariusza, ponieważ to on określa kwotę z tego tytułu oraz przekazuje należność do Urzędu Skarbowego.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy darowizny

Notariusz do sporządzenia umowy może potrzebować dodatkowych dokumentów. Zależy to od przedmiotów, które zamierzamy przekazać.

  • Odpis z księgi wieczystej będzie potrzebny w sytuacji przekazywania nieruchomości,
  • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej w momencie, kiedy zamierzamy przekazać w darowiźnie lokal spółdzielczy, do którego posiada się prawo własności,
  • Karta pojazdu i dowód rejestracyjny będzie potrzebny, gdy przekazywać będziemy pojazdy mechaniczne.

Prawo dopuszcza tzw. „spełnienie świadczenia”. Wówczas umowa darowizny nie musi mieć formy aktu notarialnego, wymagane jest jedynie spisanie postanowień na piśmie. Jednak w tym wypadku obowiązek odprowadzenia podatku od spadków i darowizn dotyczy obojga ze stron.

W sytuacji, gdy przedmiotem darowizny staje się nieruchomość, warto przemyśleć sprawę sporządzenia umowy dożywocia, która zakłada właścicielowi możliwość przebywania w danym lokalu do końca życia, z kolei osoba, która po jego śmierci otrzyma prawnie daną nieruchomość jest zobowiązana do zapewnienia należytej opieki właścicielowi.

Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.