Jak dzielić wyrazy na sylaby?

Sylaba jest takim elementem fonologicznym, który musi w języku polskim składać się co najmniej z jednej samogłoski, będącej ośrodkiem sylaby i najważniejszym jej elementem.

Wyróżniamy sylaby otwarte, zakończone samogłoską, oraz sylaby zamknięte, zakończone spółgłoską.

Zasady dzielenia wyrazów na sylaby w języku polskim

Bardzo częstym błędem w piśmie jest niewłaściwe przenoszenie wyrazów, które wynika z nieumiejętności dzielenia wyrazu na sylaby. Obowiązują przy nim pewne zasady, które warto zapamiętać. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Nie dzieli się liter oznaczających jedną głoskę, np. ko-szyk, a nie !kos-zyk, ani wyrazów jednosylabowych, np. wrzos, a nie !wrz-os, gdyż ośrodkiem sylaby powinna być zawsze samogłoska.

Nie rozbija się połączeń spółgłosek au, eu, jeżeli wymawiamy je jednosylabowo, np. pau-za, a nie pa-uza, Eu-ro-pa, a nie E-u-ro-pa.
Zawsze rozdziela się dwie jednakowe spółgłoski, np. pan-na, Jo-an-na.
Grupę kilku spółgłosek można dzielić w dowolnym miejscu, np. pe-stka, pes-tka.
Do następnej linijki zawsze należy przenieść pojedynczą spółgłoskę, która stoi między samogłoskami, np. ma-lu-nek.
Należy także respektować granicę przedrostka i rdzenia wyrazu, np. przed‑płata, roz‑mowa.

Powyższe zasady dotyczą dzielenia wyrazów na sylaby w języku polskim. W przypadku dzielenia wyrazów na sylaby w innych językach warto odwołać się do odpowiednich źródeł.

Jeżeli macie jakieś wątpliwości lub uwagi związane z dzieleniem wyrazów na sylaby – piszcie w komentarzach :).

Popularne frazy:

 • sylaby
 • sylabowanie
 • dzielenie na sylaby
 • podział na sylaby
 • podziel na sylaby
 • co to są sylaby
 • podzial na sylaby
 • Podziel Wyrazy Na Sylaby
 • jak dzielić na sylaby
 • dzielenie wyrazów na sylaby
 • Ania

  jak podzielić na sylaby słowo starożytny?
  sta-ro-żyt-ny
  sta-ro-zy-tny
  ?

  • Ela

   ADRIANA

 • kurek’s fan

  jak podzielic na sylaby: ‚na początku’ ?

  • kasia

   na po-cząt-ku

 • aneta

  Mam pytanko jak podzielić na sylaby „Justyna”? Jus-ty-na czy Ju-sty-na?

  • emil

   ju sty na

   • piotr

    Zgodnie z wymienionymi tu zasadami oba podziały są przecież prawidłowe

 • emil

  jak podzielić wyraz wszystkich na sylaby

  • kasia

   wszy-stkich, wszyst-kich

 • filip

  sie-kie-ra
  ku-ra

 • ADA

  jak podzielić wyraz BIEGA, ÓSEMKA na sylaby??

  • kasia

   bie-ga
   ó-sem-ka

 • Max

  Jak podzielić wyraz chrząszcz ?

  • kasia

   Wyrazu chrząszcz nie da się podzielić na sylaby, gdyż ma tylko jedną samogłoskę :)

  • dominika

   wyraz chrabąszcz ma jedną sylabe

   • wiola

    co za bzdura… chra-bąszcz

    • moni

     ale tu są dwie samogłoski: a i ą

 • kasia

  jak podzielić na sylaby słowa póżno opóżnił

 • pip

  póź-no, o-póź-nił
  jak podzielić: „idę z tobą”????

  • dominika

   i-dę-zto-bą

   • jakub

    jak podzielić wyraz Emil?

    • klaudia

     e-mil

 • Arek

  Jak podzielić wyraz ,,elektryczny” na sylaby ?
  ele-ktry-czny?
  elek-try-czny?

  • sylwia

   E-le ktry czny

   • klaudia

    może też być e-lek-try-czny

 • Dora

  jak podzielić na sylaby wyraz śmieszny: śmie-szny czy śmiesz- ny
  ogłoszenie: o-gło-sze nie czy og-ło-sze-nie

  • Natalia

   śmie-szny, o-glo-sze-nie

 • Janina

  jak podzielić wyraz niedostępnym

  • kasia

   nie-dostęp-nym, nie-dos-tęp-nym

 • ola

  Jak podzielić na sylaby wyraz KLOCKI i HELIKOPTER ?

  • Natalia

   klo-cki, heli-ko-pter

   • as

    Kloc-ki he-li-kop-ter

    • sylwia

     Klo-cki. Pi-ra-cki. Ma-cki

     • dominisia

      jak podzielić na sylaby słowo Emil?

 • ewa

  plastik

 • Liwia

  jak podzielić na sylaby wyraz często: czę-sto czy częs-to

  • dominisia

   czę-sto

 • Mary

  Jak podzielic na sylaby wyraz „większość”?

  • Marti

   więk-szość

 • Marti

  Bardzo proszę o szybką pomoc w rozdzieleniu na sylaby słowo : farmaceutyczny
  far-ma-ceu-tycz-ny
  czy
  far-ma-ceu-ty-czny?

  • kasia

   Oba sposoby są prawidłowe, jednak morfologicznie lepszy jest sposób pierwszy, kiedy oddzielamy końcówkę fleksyjną „-ny” :)

 • Kate

  o-gni-sko czy og-nis-ko?

 • nananana…

  jak podzielic na sylaby słowo oszczep?

 • greg

  jak podzielić na sylaby słowa ;
  dziewczynka , chłopiec ?

 • Daria

  jak podzielić na sylaby:

  szkoła
  naczynie
  wiórki
  komputer
  zimowy
  sznureczek
  ciasteczko

  • kasia

   szko-ła
   na-czy-nie
   wiór-ki
   kom-pu-ter
   zi-mo-wy
   sznu-re-czek
   cias-tecz-ko

 • Basia

  Prawidłowe sylabowanie wyrazu mętlik

 • Zosia

  Proszę o odpowiedź, jak poprawnie przesylabizowac słowo „krzyżówka”. Dziękuję.

 • ania

  jak podzielis Adam Arek, Eryk, oliwier, oskar,anastazja

 • kinga

  jak podzielić wiktoria

 • Wiolka

  jak podzielić wyraz WOŹ-NY czy WO-ŹNY a może WO-Ź-NY

  • kasia

   najbardziej prawidłowa jest wersja woź-ny – rozdzielamy grupę spółgłosek stojących obok siebie.

 • bronka

  a-dam
  a-rek
  o-li-wier
  o-skar
  a-na-sta-zja

 • balcie

  jak poprawnie przesylabować najważniejszego

  • kasia

   naj-waż-niej-sze-go

 • hiszpanka8

  Podziel na sylaby i wyróżnij sylaby akcentowane w podanych formach czasowników: ciąłbym, wdarłby, wziąłbym, wdziałbym, musiałbym, śpiewałby, trzeszczałby, tłukłoby.

 • dzidek

  ile sylab maja sylab olowek;gumka;piornik nozyczki klej farby plastelina dlugopis kredki

  • dzidek

   i ile maja glosek olowek gumka piornik nozyczki klej farby plastelina dlugopis kredki

 • Iwona

  podziel – KOMIKSY

  • kasia

   ko-mik-sy

 • ska

  Jak podzielić wyras Adrian

  • kasia

   A-drian

 • beti

  jak dzielic na sylaby dynie cukinie siedem ciecierzycy ziarenka strączkach

  • kasia

   dy-nie, cy-ki-nie, sie-dem, cie-cie-rzy-cy,zia-ren-ka,strącz-kach

 • magda

  hey wam jak podzielic na sylaby porzeczka gruszka orzech dzieki

  • kasia

   o-rzech, po-rzecz-ka, grusz-ka

 • Iza

  witam:) jak podzielić na sylaby czereśnie,agrest,śliwki,maliny,truskawki i jabłka
  z góry dziękuję :)

  • adi

   to oczywiste. cze-reś-nia a-grest śliw-ki ma-li-ny trus-kaw-ki jabł-ka

   • sylwia

    Chyba raczej :
    Cze-re-śnia
    A-grest
    Śli-wki
    Ma-li-ny
    Ja-błko
    Tru-ska-wki

 • Małgorzata

  jak podzielic wierzba i modrzew

  • kasia

   Najlepiej wierz-ba oraz mo-drzew :)

 • adi

  jak podzielić na sylaby wyraz sierść

  • kasia

   Ten wyraz ma tylko jedną samogłoskę, więc jest niepodzielny na sylaby :)

 • bartek

  jak dzielic wyraz na sylaby chodź

  • kasia

   Ten wyraz ma tylko jedną samogłoskę, więc jest niepodzielny na sylaby :)

 • Alex

  astry?

 • iza

  jak podzielic :motocykl samochod kolo swiatla

 • Aneta

  jak podzielić słowo fiord ?

  • UNDER

   Tego nie idzie podzielić bo jest jedna samogłoska!To znaczy dwie ale i jest zmiękczenie!

 • monia220

  prosze o podział na sylaby :

  komin
  tygrys
  treserka
  akrobatka
  iluzjonista
  pielęgniarka
  ciekawszy

 • Beata

  jak podzielic slowo beczka,
  be-czka czy becz-ka?

 • Gosia

  Podziel wyraz matka :mat-ka czy ma-tka

 • Agnes

  jak podzielic na sylaby wyraz europejski czy eu-ro-pe-jski czy eu-ro-pej-ski.

  • Edi

   Jak podzielić wyraz zewnątrz?
   Dziękuję za odpowiedź.

 • karina

  jak podzielić dom

  • Edi

   dom

 • Wiktoria

  Jak podzielić podjazd?

 • nina

  ja mam problem z Justyna
  wydaje mi się, że Jus-ty-na
  ale Ju-sty-na też chyba jest poprawnie

 • ela

  czy ten podział jest poprawny u- gi-na-ją się?

 • monika

  ja podzielic slowo ‚slowko’?

 • Małgo

  gą-ska
  czy
  gąs-ka

  • Seed

   Obydwa podziały są prawidłowe :)

 • SPÓŁDZIELNIA

  jak podzielić wyraz spółdzielnia
  spół-dziel-nia
  spół-dzie-lnia ?

 • Andzia

  czy da podzielić się na sylaby wyraz „nie” oraz „się”??

 • ania

  jak podzielić wyrazy ziemniaki wnuczka zimno

 • kasia

  Jak podzielić teatru

 • Władysław

  wielkanocnych

 • Zosia

  Jak się dzieli na sylaby słowo komunizm?

 • AS

  chat-ka czy raczej cha-tka????

 • gosia

  jak podzielić na sylaby wyraz ważne

 • Pati

  Mama pytanie potrzebuje pomocy jak podzielić imiona na sylaby
  Jacek, Staś, Maichał

  • Agnieszka

   ja-cek , mi-chał, staś jest jednosylabowy

 • Bronia

  Ja-cek, Staś – nie dzieli się, bo ma jedną samogłoskę, Mi-chał

 • Zosia

  Pomocy!!! Jak podzielić na sylaby wyraz – country?

 • agata

  jak to rozdzielic ciąłbym,wdarłby,wziąłbym,wdziałbym,musiałbym,spiewałby,

 • marta

  jak rozwiazac te zadanie
  otocz petla zdiecia krorycg\h nazwa sklada sie z dwoch sylab
  agrafka latawiec winogrono orzech lkocki mak

 • Milena

  z ilu sylab skaldaja sie nastepujace wyrazy ; parasol , liść , szyszka , orzech , grzyb , wiewiórka.

 • mariola

  jak poprawnie przesylabować słowa; informatyka,panoramiczny,oprogramowanie

  • Agnieszka

   in-for-ma-ty-ka, pa-no-ra-mi-czny, o-pro-gra-mo-wa-nie

 • Iga

  Otocz pętlą wyrazy: orzech, klocki – te składają się z dwóch sylab

 • alicja

  Jak podzielic ” w ogrodzie”

  W o-gro-dzie czy w og-ro-dzie

  • Agnieszka

   w ogrodzie – w o-gro-dzie

 • kasia

  Owca balon okno

 • Agnieszka

  jak podzielić wyraz porzeczki – po-rzecz-ki czy po-rze-czki?

  • Agnieszka

   już wiem – po-rzecz-ki ;)

 • Karolina

  Jak podzielin na sylaby wyrazy:
  Dwudziestokrotny
  Doskonalszy
  Ekstraklasa
  Hipermarket
  Odmienny
  Nadzwyczajny

  • Seed

   1.dwu-dzies-to-krot-ny lub dwu-dzies-to kro-tny. 2.dos-ko-nal-szy 3.eks-tra-kla-są. 4.hi-per-mar-ket. 5.od-mien-ny. 6.nad-zwy-czaj-ny

 • emil

  Co za bzdura……

  Po -rze – czki

  • Seed

   Porzeczki można podzielić na dwa sposoby. Również po-rzecz-ki. Więc gdzie tu bzdura mądralo ?

 • beata

  Bateria- jak podzielic

 • beata

  czy ba-ter-ia jest poprawnie?

 • Dominika Ładycka

  Jak podzielić peugeot?

AGD, urządzenia domowe Bezpieczeństwo w domu Budowa Dekorowanie Meble Ogród Porządki Pozostałe Remont Rośliny, kwiaty Uprawy rolne
15 zaskakujących sposobów wykorzystania wody utlenionej
8 produktów, które masz w domu, ale nigdy nie sądziłaś, że doskonale nadają się do czyszczenia różnych przedmiotów
O materac, na którym śpisz też trzeba dbać. Oto proste sposoby, jak sobie z tym poradzić
Dania główne Desery Drinki i koktajle Gotowanie, pieczenie Kuchnia polska Kuchnie zagraniczne Napoje Owoce i warzywa Pozostałe Przechowywanie żywności Przystawki, zupy, sałatki Wina Zdrowa żywność Zioła i przyprawy
Tych rzeczy nie powinno się przechowywać w lodówce, lepiej znaleźć im inne miejsce w domu
Schudnij o dwa rozmiary dzięki owsiance z nasionami chia!
7 porad dotyczących poprawienia smaku kawy
Biżuteria i dodatki Moda damska Moda dziecięca Moda męska Moda młodzieżowa Pielęgnacja, konserwacja obuwia Pielęgnacja, konserwacja odzieży Pozostałe
Sprawdzone sposoby na odświeżenie i wyczyszczenie srebrnej biżuterii
Sprawdzone sposoby na usunięcie tłustej plamy. Z tymi trikami już nie będziesz mieć z nimi kłopotów
Wstydzisz się odbarwionych skarpetek? Tym sposobem sprawisz, żeby były białe
Małżeństwa Przyjaźń Rozwiązywanie problemów Single Zdrada, niewierność Związek, randki
Jak poradzić sobie z kryzysem małżeńskim?
Jak być sexy, ale nie przesadzić?
Jak wyczytać charakter człowieka z jego ciała?
Bieganie Fitness i siłownia Inne dyscypliny Piłka nożna Pozostałe Rowery Sporty walki Sporty wodne
Dzięki tej japońskiej technice możesz stracić kilka kilogramów niemal natychmiast
Jak pozbyć się tłuszczu z poszczególnych części ciała?
Jak ćwiczyć w kuchni?
Depilacja Kosmetyki Makijaż Perfumy i zapachy Pielęgnacja Pozostałe Skóra Spa Włosy
Zbadaj o swoją szczoteczkę do zębów, dzięki temu unikniesz wielu chorób jamy ustnej
Wyeliminuj żylaki z tymi naturalnymi naparami
Jak zrobić chusteczki toaletowe?
Choroby, dolegliwości, leczenie Ciąża i poród Dieta, żywienie Higiena Medycyna naturalna Nałogi Pierwsza pomoc Pozostałe Profilaktyka Rehabilitacja Seksualność i antykoncepcja Zabiegi i operacje Zdrowe oczy Zdrowe zęby Zdrowie publiczne
7 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o pluskwach, by się ich uchronić
Zbadaj o swoją szczoteczkę do zębów, dzięki temu unikniesz wielu chorób jamy ustnej
Jedz miód, cynamon oraz imbir codziennie i zobacz, co się stanie!