Jak dzielić wyrazy na sylaby?

Sylaba jest takim elementem fonologicznym, który musi w języku polskim składać się co najmniej z jednej samogłoski, będącej ośrodkiem sylaby i najważniejszym jej elementem.

Wyróżniamy sylaby otwarte, zakończone samogłoską, oraz sylaby zamknięte, zakończone spółgłoską.

Zasady dzielenia wyrazów na sylaby w języku polskim

Bardzo częstym błędem w piśmie jest niewłaściwe przenoszenie wyrazów, które wynika z nieumiejętności dzielenia wyrazu na sylaby. Obowiązują przy nim pewne zasady, które warto zapamiętać. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Nie dzieli się liter oznaczających jedną głoskę, np. ko-szyk, a nie !kos-zyk, ani wyrazów jednosylabowych, np. wrzos, a nie !wrz-os, gdyż ośrodkiem sylaby powinna być zawsze samogłoska.

Nie rozbija się połączeń spółgłosek au, eu, jeżeli wymawiamy je jednosylabowo, np. pau-za, a nie pa-uza, Eu-ro-pa, a nie E-u-ro-pa.
Zawsze rozdziela się dwie jednakowe spółgłoski, np. pan-na, Jo-an-na.
Grupę kilku spółgłosek można dzielić w dowolnym miejscu, np. pe-stka, pes-tka.
Do następnej linijki zawsze należy przenieść pojedynczą spółgłoskę, która stoi między samogłoskami, np. ma-lu-nek.
Należy także respektować granicę przedrostka i rdzenia wyrazu, np. przed‑płata, roz‑mowa.

Powyższe zasady dotyczą dzielenia wyrazów na sylaby w języku polskim. W przypadku dzielenia wyrazów na sylaby w innych językach warto odwołać się do odpowiednich źródeł.

Jeżeli macie jakieś wątpliwości lub uwagi związane z dzieleniem wyrazów na sylaby – piszcie w komentarzach :).

Popularne frazy:

 • sylaby
 • dzielenie na sylaby
 • co to są sylaby
 • sylabowanie
 • podział na sylaby
 • podzial na sylaby
 • jakie sa sylaby
 • jak dzielić na sylaby
 • co to sylaba
 • sylabowanie wyrazow
 • Ania

  jak podzielić na sylaby słowo starożytny?
  sta-ro-żyt-ny
  sta-ro-zy-tny
  ?

  • Ela

   ADRIANA

 • kurek’s fan

  jak podzielic na sylaby: ‚na początku’ ?

  • kasia

   na po-cząt-ku

 • aneta

  Mam pytanko jak podzielić na sylaby „Justyna”? Jus-ty-na czy Ju-sty-na?

  • emil

   ju sty na

   • piotr

    Zgodnie z wymienionymi tu zasadami oba podziały są przecież prawidłowe

 • emil

  jak podzielić wyraz wszystkich na sylaby

  • kasia

   wszy-stkich, wszyst-kich

 • filip

  sie-kie-ra
  ku-ra

 • ADA

  jak podzielić wyraz BIEGA, ÓSEMKA na sylaby??

  • kasia

   bie-ga
   ó-sem-ka

 • Max

  Jak podzielić wyraz chrząszcz ?

  • kasia

   Wyrazu chrząszcz nie da się podzielić na sylaby, gdyż ma tylko jedną samogłoskę :)

  • dominika

   wyraz chrabąszcz ma jedną sylabe

   • wiola

    co za bzdura… chra-bąszcz

    • moni

     ale tu są dwie samogłoski: a i ą

 • kasia

  jak podzielić na sylaby słowa póżno opóżnił

 • pip

  póź-no, o-póź-nił
  jak podzielić: „idę z tobą”????

  • dominika

   i-dę-zto-bą

   • jakub

    jak podzielić wyraz Emil?

    • klaudia

     e-mil

 • Arek

  Jak podzielić wyraz ,,elektryczny” na sylaby ?
  ele-ktry-czny?
  elek-try-czny?

  • sylwia

   E-le ktry czny

   • klaudia

    może też być e-lek-try-czny

 • Dora

  jak podzielić na sylaby wyraz śmieszny: śmie-szny czy śmiesz- ny
  ogłoszenie: o-gło-sze nie czy og-ło-sze-nie

  • Natalia

   śmie-szny, o-glo-sze-nie

 • Janina

  jak podzielić wyraz niedostępnym

  • kasia

   nie-dostęp-nym, nie-dos-tęp-nym

 • ola

  Jak podzielić na sylaby wyraz KLOCKI i HELIKOPTER ?

  • Natalia

   klo-cki, heli-ko-pter

   • as

    Kloc-ki he-li-kop-ter

    • sylwia

     Klo-cki. Pi-ra-cki. Ma-cki

     • dominisia

      jak podzielić na sylaby słowo Emil?

 • ewa

  plastik

 • Liwia

  jak podzielić na sylaby wyraz często: czę-sto czy częs-to

  • dominisia

   czę-sto

 • Mary

  Jak podzielic na sylaby wyraz „większość”?

  • Marti

   więk-szość

 • Marti

  Bardzo proszę o szybką pomoc w rozdzieleniu na sylaby słowo : farmaceutyczny
  far-ma-ceu-tycz-ny
  czy
  far-ma-ceu-ty-czny?

  • kasia

   Oba sposoby są prawidłowe, jednak morfologicznie lepszy jest sposób pierwszy, kiedy oddzielamy końcówkę fleksyjną „-ny” :)

 • Kate

  o-gni-sko czy og-nis-ko?

 • nananana…

  jak podzielic na sylaby słowo oszczep?

 • greg

  jak podzielić na sylaby słowa ;
  dziewczynka , chłopiec ?

 • Daria

  jak podzielić na sylaby:

  szkoła
  naczynie
  wiórki
  komputer
  zimowy
  sznureczek
  ciasteczko

  • kasia

   szko-ła
   na-czy-nie
   wiór-ki
   kom-pu-ter
   zi-mo-wy
   sznu-re-czek
   cias-tecz-ko

 • Basia

  Prawidłowe sylabowanie wyrazu mętlik

 • Zosia

  Proszę o odpowiedź, jak poprawnie przesylabizowac słowo „krzyżówka”. Dziękuję.

 • ania

  jak podzielis Adam Arek, Eryk, oliwier, oskar,anastazja

 • kinga

  jak podzielić wiktoria

 • Wiolka

  jak podzielić wyraz WOŹ-NY czy WO-ŹNY a może WO-Ź-NY

  • kasia

   najbardziej prawidłowa jest wersja woź-ny – rozdzielamy grupę spółgłosek stojących obok siebie.

 • bronka

  a-dam
  a-rek
  o-li-wier
  o-skar
  a-na-sta-zja

 • balcie

  jak poprawnie przesylabować najważniejszego

  • kasia

   naj-waż-niej-sze-go

 • hiszpanka8

  Podziel na sylaby i wyróżnij sylaby akcentowane w podanych formach czasowników: ciąłbym, wdarłby, wziąłbym, wdziałbym, musiałbym, śpiewałby, trzeszczałby, tłukłoby.

 • dzidek

  ile sylab maja sylab olowek;gumka;piornik nozyczki klej farby plastelina dlugopis kredki

  • dzidek

   i ile maja glosek olowek gumka piornik nozyczki klej farby plastelina dlugopis kredki

 • Iwona

  podziel – KOMIKSY

  • kasia

   ko-mik-sy

 • ska

  Jak podzielić wyras Adrian

  • kasia

   A-drian

 • beti

  jak dzielic na sylaby dynie cukinie siedem ciecierzycy ziarenka strączkach

  • kasia

   dy-nie, cy-ki-nie, sie-dem, cie-cie-rzy-cy,zia-ren-ka,strącz-kach

 • magda

  hey wam jak podzielic na sylaby porzeczka gruszka orzech dzieki

  • kasia

   o-rzech, po-rzecz-ka, grusz-ka

 • Iza

  witam:) jak podzielić na sylaby czereśnie,agrest,śliwki,maliny,truskawki i jabłka
  z góry dziękuję :)

  • adi

   to oczywiste. cze-reś-nia a-grest śliw-ki ma-li-ny trus-kaw-ki jabł-ka

   • sylwia

    Chyba raczej :
    Cze-re-śnia
    A-grest
    Śli-wki
    Ma-li-ny
    Ja-błko
    Tru-ska-wki

 • Małgorzata

  jak podzielic wierzba i modrzew

  • kasia

   Najlepiej wierz-ba oraz mo-drzew :)

 • adi

  jak podzielić na sylaby wyraz sierść

  • kasia

   Ten wyraz ma tylko jedną samogłoskę, więc jest niepodzielny na sylaby :)

 • bartek

  jak dzielic wyraz na sylaby chodź

  • kasia

   Ten wyraz ma tylko jedną samogłoskę, więc jest niepodzielny na sylaby :)

 • Alex

  astry?

 • iza

  jak podzielic :motocykl samochod kolo swiatla

 • Aneta

  jak podzielić słowo fiord ?

  • UNDER

   Tego nie idzie podzielić bo jest jedna samogłoska!To znaczy dwie ale i jest zmiękczenie!

 • monia220

  prosze o podział na sylaby :

  komin
  tygrys
  treserka
  akrobatka
  iluzjonista
  pielęgniarka
  ciekawszy

 • Beata

  jak podzielic slowo beczka,
  be-czka czy becz-ka?

 • Gosia

  Podziel wyraz matka :mat-ka czy ma-tka

 • Agnes

  jak podzielic na sylaby wyraz europejski czy eu-ro-pe-jski czy eu-ro-pej-ski.

  • Edi

   Jak podzielić wyraz zewnątrz?
   Dziękuję za odpowiedź.

 • karina

  jak podzielić dom

  • Edi

   dom

 • Wiktoria

  Jak podzielić podjazd?

 • nina

  ja mam problem z Justyna
  wydaje mi się, że Jus-ty-na
  ale Ju-sty-na też chyba jest poprawnie

 • ela

  czy ten podział jest poprawny u- gi-na-ją się?

 • monika

  ja podzielic slowo ‚slowko’?

 • Małgo

  gą-ska
  czy
  gąs-ka

  • Seed

   Obydwa podziały są prawidłowe :)

 • SPÓŁDZIELNIA

  jak podzielić wyraz spółdzielnia
  spół-dziel-nia
  spół-dzie-lnia ?

 • Andzia

  czy da podzielić się na sylaby wyraz „nie” oraz „się”??

 • ania

  jak podzielić wyrazy ziemniaki wnuczka zimno

 • kasia

  Jak podzielić teatru

 • Władysław

  wielkanocnych

 • Zosia

  Jak się dzieli na sylaby słowo komunizm?

 • AS

  chat-ka czy raczej cha-tka????

 • gosia

  jak podzielić na sylaby wyraz ważne

 • Pati

  Mama pytanie potrzebuje pomocy jak podzielić imiona na sylaby
  Jacek, Staś, Maichał

  • Agnieszka

   ja-cek , mi-chał, staś jest jednosylabowy

 • Bronia

  Ja-cek, Staś – nie dzieli się, bo ma jedną samogłoskę, Mi-chał

 • Zosia

  Pomocy!!! Jak podzielić na sylaby wyraz – country?

 • agata

  jak to rozdzielic ciąłbym,wdarłby,wziąłbym,wdziałbym,musiałbym,spiewałby,

 • marta

  jak rozwiazac te zadanie
  otocz petla zdiecia krorycg\h nazwa sklada sie z dwoch sylab
  agrafka latawiec winogrono orzech lkocki mak

 • Milena

  z ilu sylab skaldaja sie nastepujace wyrazy ; parasol , liść , szyszka , orzech , grzyb , wiewiórka.

 • mariola

  jak poprawnie przesylabować słowa; informatyka,panoramiczny,oprogramowanie

  • Agnieszka

   in-for-ma-ty-ka, pa-no-ra-mi-czny, o-pro-gra-mo-wa-nie

 • Iga

  Otocz pętlą wyrazy: orzech, klocki – te składają się z dwóch sylab

 • alicja

  Jak podzielic ” w ogrodzie”

  W o-gro-dzie czy w og-ro-dzie

  • Agnieszka

   w ogrodzie – w o-gro-dzie

 • kasia

  Owca balon okno

 • Agnieszka

  jak podzielić wyraz porzeczki – po-rzecz-ki czy po-rze-czki?

  • Agnieszka

   już wiem – po-rzecz-ki ;)

 • Karolina

  Jak podzielin na sylaby wyrazy:
  Dwudziestokrotny
  Doskonalszy
  Ekstraklasa
  Hipermarket
  Odmienny
  Nadzwyczajny

  • Seed

   1.dwu-dzies-to-krot-ny lub dwu-dzies-to kro-tny. 2.dos-ko-nal-szy 3.eks-tra-kla-są. 4.hi-per-mar-ket. 5.od-mien-ny. 6.nad-zwy-czaj-ny

 • emil

  Co za bzdura……

  Po -rze – czki

  • Seed

   Porzeczki można podzielić na dwa sposoby. Również po-rzecz-ki. Więc gdzie tu bzdura mądralo ?

AGD, urządzenia domowe Bezpieczeństwo w domu Budowa Dekorowanie Meble Ogród Porządki Pozostałe Remont Rośliny, kwiaty Uprawy rolne
jak-sadzic-i-pielegnowac-maliny
Jak sadzić i pielęgnować maliny?
jak-dobierac-zasłony
Jak dobierać zasłony?
jak-udroznic-rury
Jak udrożnić rury?
Dania główne Desery Drinki i koktajle Gotowanie, pieczenie Kuchnia polska Kuchnie zagraniczne Napoje Owoce i warzywa Pozostałe Przechowywanie żywności Przystawki, zupy, sałatki Wina Zdrowa żywność Zioła i przyprawy
jak-wybrac-jajka-na-wielkanoc
Jak wybrać idealne jajka na Wielkanoc?
jak-zrobic-kruszonke
Jak zrobić kruszonkę?
jak-podawac-salate
Jak podawać zieloną sałatę?
Biżuteria i dodatki Moda damska Moda dziecięca Moda męska Moda młodzieżowa Pielęgnacja, konserwacja obuwia Pielęgnacja, konserwacja odzieży Pozostałe
30
Trendy na jesień 2014 – fryzury
31
Trendy na jesień 2014 – make up
32
W co się ubrać, gdy teoretycznie nie ma się co na siebie włożyć?
Małżeństwa Przyjaźń Rozwiązywanie problemów Single Zdrada, niewierność Związek, randki
kłotnia
Jak poradzić sobie z kryzysem małżeńskim?
sexi 2
Jak być sexy, ale nie przesadzić?
cialo
Jak wyczytać charakter człowieka z jego ciała?
Bieganie Fitness i siłownia Inne dyscypliny Piłka nożna Pozostałe Rowery Sporty walki Sporty wodne
Ćwiczenia w kuchni
Jak ćwiczyć w kuchni?
Jak zmotywować się do ćwiczeń w domu?
Jak zmotywować się do ćwiczeń w domu?
nauka jazdy na łyżwach
Jakie ćwiczenia przed jazdą na łyżwach?
Depilacja Kosmetyki Makijaż Perfumy i zapachy Pielęgnacja Pozostałe Skóra Spa Włosy
Jak zrobić ocet jabłkowy
Jak stosować ocet jabłkowy?
Jak leczyć uszkodzenie szkliwa?
Jak wykonać tonik Woda Królowej Węgierskiej (larendogrę)?
No Preview
Co zrobić żeby wyprostowane włosy się nie kręciły?
Choroby, dolegliwości, leczenie Ciąża i poród Dieta, żywienie Higiena Medycyna naturalna Nałogi Pierwsza pomoc Pozostałe Profilaktyka Rehabilitacja Seksualność i antykoncepcja Zabiegi i operacje Zdrowe oczy Zdrowe zęby Zdrowie publiczne
Jak zrobić ocet jabłkowy
Jak stosować ocet jabłkowy?
No Preview
Jak ustrzec się przeziębienia?
No Preview
Jak powstrzymać hormonalne bóle głowy?