Jak pisać w stylu dziennikarskim?

Styl publicystyczno-dziennikarski to odmiana języka literackiego stosowana w środkach masowego przekazu. Ma wiele odmian w zależności od funkcji i treści, które się za pomocą tego stylu przekazuje.

Aby pisać poprawnie w stylu publicystyczno-dziennikarskim, należy pamiętać o kilku zasadach. Omawiamy je poniżej.

Wskazówki, jak pisać w stylu dziennikarskim

1. Obrazowe objaśnianie terminów fachowych z wykorzystaniem przenośni, porównań, stałych związków frazeologicznych.

2. Odwoływanie się do zjawisk z życia codziennego.

3. Stosowanie prostej składni, z wykorzystaniem zdań pytających, zwłaszcza zaś pytań retorycznych.

4. Konkretne, a zarazem komunikatywne dla szerokiego ogółu odbiorców słownictwo, które powinno ujawniać zaangażowanie emocjonalne autora.

Do gatunków publicystyczno-dziennikarskich zaliczamy m.in. artykuł, recenzję, komentarz, reportaż czy notatkę prasową.

Konieczność szybkiego przekazywania informacji wpływa często na niestaranność, niepoprawność języka dziennikarskiego. Najczęstszymi błędami popełnianymi przez dziennikarzy są np.: nadużywanie wyrazów obcych, wyrazów „modnych”, będących szablonami frazeologicznymi, niestaranna konstrukcja zdań, braki polegające na użyciu wyrazów niewłaściwych pod względem znaczeniowym i stylistycznym – pisząc teksty dziennikarskie, powinniśmy starać się ich nie popełniać.

5/5 - (3 votes)

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.