Jak odrolnić działkę?

Jeżeli kupiliśmy grunt rolny i mamy zamiar przeznaczyć go pod budownictwo mieszkaniowe, czeka nas załatwienie niezbędnych formalności, stąd warto uzbroić się w niemałą cierpliwość.

W zależności od obszaru i rodzaju zabudowy koszt usługi będzie różny. Wymagane będą wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, a także dokument potwierdzający własność nieruchomości lub odpis z księgi wieczystej.

Jeszcze przed zakupem gruntu rolnego warto sprawdzić, jak wygląda sprawa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie, na terenie której jest położona nieruchomość. Odrolnienie polega na zmianie przeznaczenia gruntu w tym planie na wniosek skierowany do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W tytule wniosku wpisujemy „Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu rolnego”, w treści wnosimy o zmianę przeznaczenia nieruchomości, nr działki…, nr arkusza mapy…, nr obrębu z rolnej na cel: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne lub usługowe, uzasadniamy, np. wskazując na fakt, że grunty nie będą przez nas uprawiane, mają znikomą użyteczność rolną, są rolne tylko formalnie, zostały zakupione w celach budowlanych itp.

Następnie musimy wyłączyć grunt z produkcji rolnej, co jest niezbędne dla gruntów o klasie: a). I, II, III, IIIa, IIIb, b). IV, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a dla gruntów pochodzenia mineralnego wyłącznie jeśli są objęte ochroną w oparciu o uchwałę rady gminy. To, do jakiej klasy należy nasz grunt, sprawdzimy w ewidencji gruntów i budynków.

Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej kierujemy do Wydziału Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego właściwego ze względu na położenie gruntu, załączając dokument potwierdzający tytuł własności nieruchomości, wypis z planu zagospodarowania, wypis z rejestru gruntów wraz z odbitką mapy ewidencyjnej, mapę z planem zagospodarowania działki i oznaczeniem terenu objętego wyłączeniem.

Warto pamiętać, że postępowanie może być czasochłonne, przy planowanych dużych obiektach możliwe jest nałożenie przez starostwo dodatkowych opłat, działki rolne często nie posiadają dostępu do drogi publicznej – konieczne jest ustanowienie służebności drogi koniecznej.

jak-odrolnic-dzilke

Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.