Jakie prawa i obowiązki są związane z urlopem wypoczynkowym?

Jeśli jesteś zatrudniony na etacie, masz prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Szef ma obowiązek wydać Ci na niego zgodę, ponieważ o tym mówi Kodeks Pracy.

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje osobie, która jest zatrudniona na umowę na czas określony, nieokreślony czy też próbny. Nie ma możliwości uzyskania za urlop ekwiwalentu, ponieważ nie jest to zgodne z przepisami. Taka sytuacja jest możliwa jedynie wtedy, gdy pracownik zwalnia się z pracy i nie ma możliwości, aby zaległy urlop wykorzystać. To pracownik wybiera sobie okres, w którym idzie na urlop, oczywiście w porozumieniu z szefem.

Wymiar urlopu

Ilość dni urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy i wynosi:

  • 20 dni, jeśli Twój staż pracy jest krótszy niż 10 lat,
  • 26 dni, jeśli Twój staż pracy jest dłuższy niż 10 lat.

Do stażu, który wlicza się do przyznawania wymiaru urlopu wypoczynkowego wlicza się również czas nauki:

  • 3 lata, jeśli ukończyłeś zasadniczą szkołę zawodową. 5 lat, jeśli ukończyłeś średnią szkołę zawodową,
  • 4 lata, jeśli ukończyłeś liceum,
  • 6 lat, gdy ukończyłeś szkołę policealną,
  • 8 lat, jeśli ukończyłeś studia wyższe.

Podane powyżej lata nie sumują się!

Pracodawca nie ma obowiązku sugerować pracownikowi ilości dni urlopu do wykorzystania. Jedynie na jego wniosek urlop może być podzielony, przy czym jedna część nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Przesunięcie czy odwołanie urlopu

Tylko i wyłącznie wyjątkowe i nieprzewidziane sytuacje mogą spowodować wstrzymanie urlopu. Muszą to być takie przypadki, gdzie Twoja nieobecność mogłaby spowodować chaos w firmie. Szef ma również prawo ściągnąć pracownika z urlopu do pracy, ale tylko także w uzasadnionych przypadkach, np. awarie systemów, kontrole skarbowe itp.

Niewykorzystany urlop ulega przedawnieniu po okresie trzech lat. Po tym terminie pracownikowi nie przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Inspekcja pracy

Jeśli pracodawca dopuszcza się nieprawidłowości w związku z przydzielaniem urlopu, masz prawo zwrócić się do Inspekcji Pracy. Do placówki możesz udać się osobiście, wysłać maila albo temat przedstawić telefonicznie.

Urlop bezpłatny

O urlop bezpłatny masz prawo ubiegać się, jeśli wykorzystasz cały urlop wypoczynkowy. W tym celu należy złożyć wniosek, który przedłożysz swojemu pracodawcy. Nie ma konieczności uzasadniania motywów wnioskowania o urlop bezpłatny, ale dobrze jest to zrobić. W piśmie prosisz o taki wymiar urlopu, jakiego potrzebujesz. Pamiętaj, że szef może odmówić udzielenia Ci urlopu bezpłatnego, ale jego obowiązkiem jest swoje stanowisko uzasadnić.

Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.