Jak wyczytać charakter człowieka z jego oczu?

Mawia się, że oczy są zwierciadłem duszy, jednak powiedzenie to jest swoistym eufemizmem. Kiedy patrzymy na jakąś osobę, jej oczy bez wątpienia mają na nas duży wpływ – ich kolor, przejrzystość oraz bijąca z nich szczerość czy też inne wrażenia. W oczach doszukujemy się pomysłowości, inteligencji i energii. Ale z oczu człowieka możemy wyczytać znacznie więcej i dowiedzieć się, jaką ktoś jest osobą zanim zdążymy ją poznać.

 

Charakterystyka ogólna typów oczu i ich posiadaczy

oczy

Oczy idealne – brak charakterystyki.

Oczy duże i pełne – oznaczają osobę szczerą, ekstrawertyczną, lubiącą eksperymenty, towarzyską, posiadającą cechy przywódcze.

Oczy duże o małych tęczówkach – oznaczają osobę upartą, buntowniczą, niespokojną, afektowaną i hojną.

Oczy małe – oznaczają osobę chłodną, introwertyczną, lojalną, nieco zaściankową i drobiazgową.

Oczy skośne – osoba wylewna, wybuchowa, pełna optymizmu, pracowita i niepewna siebie.

Oczy o opadających kącikach – oznaczają osobę uległą, współczującą, wyrozumiałą, wrażliwą i nieśmiałą.

Oczy głęboko osadzone – osoba romantyczna, filozoficznie usposobiona, wrażliwa, wnikliwa i ostrożna.

Oczy wyłupiaste – osoba uparta, lubiąca ryzyko, pobłażająca sobie, otwarta i nieco oportunistyczna.

 

Szersza charakterystyka

Oczy idealne
Jasne jest, że idealne oczy nie występują w naturze często, więc prawdopodobne jest, że nigdy ich nie spotkamy. Takie oczy będą miały tęczówkę dobrze osadzoną w obrębie białka oka, białka zaś nie będzie ani za dużo, ani za mało nad, ani pod tęczówką (idealnie, gdyby poza krańcami oka nie było widać białka). Oczy powinny być duże, dobrze osadzone (ani zbyt wyłupiaste, ani zbyt głęboko osadzone), przy zachowaniu klasycznej odległości między nimi (szerokość oka). Można ponadto powiedzieć, że im dłuższe rzęsty, tym lepiej – krótkie rzęsy zdradzają agresję i porywczość, natomiast długie oznaczają delikatność, troskliwość i rozwagę. Rzęsy powinny być gęste – zbyt rzadkie sugerują lenistwo i, być może, wrodzony brak energii. Powieki zaś nie powinny być tak cienkie, by, kiedy są zamknięte, uwydatniał się przez nie wyraźny kształt gałki ocznej. Dostatecznie grube powieki wskazują na dobrą kondycję fizyczną i zdrową zmysłowość, jeśli jednak są bardzo grube, zmysłowa natura może się manifestować zbyt wyraźnie.

 

Oczy duże i pełne
Osoby o dużych, pełnych oczach dysponują wielkim potencjałem wrodzonej inteligencji, pomysłowości i energii, co sprawia, że ich zasoby energii są dobrze wykorzystywane. Bardzo rzadko bywają tracone lub pozostają bezużyteczne. Można się spodziewać, że posiadacz takich oczu będzie odnosił w życiu sukcesy, zaś największe osiągnięcia przypadną na okres pomiędzy 34. a 39. rokiem życia. Oczy te, nieco większe niż idealne, wskazują na ufny i otwarty charakter. Obdarzonym nimi osobom można powierzyć rolę przywódczą.

Chińczycy postrzegali kobiety o dużych, pełnych oczach jako nieszczęśliwe. Uważali, że nigdy nie będą one zdolne osiągnąć szczęścia ze względu na patriarchalne społeczeństwo, które zmuszało je najczęściej do pozostawania w domu, nie stwarzając możliwości wykorzystania ich prawdziwego potencjału.

Osoby o tego typu oczach mają dużą energię seksualną, a ich wymagania są wysokie , niekiedy nie wystarcza im jeden partner do zaspokajania swoich wybujałych potrzeb. Osoby te są też wyjątkowo ekstrawertyczne. Jeśli dodatkowo jest to połączone ze zdolnościami aktorskimi (co często się zdarza), mogą w sposób korzystny przedstawiać się innym, mocno koloryzując rzeczywistość.

 

Oczy duże o małych tęczówkach
Są to oczy, w których białkówkę można zobaczyć ponad i poniżej tęczówek. Tradycyjnie oczy takie są przypisywane osobom buntowniczym i rzadko podatnym na rozsądne argumenty. Gdy ich wewnętrzne wzburzenie nie znajduje ujścia, czują się rozgoryczone i niespokojne. W celu złagodzenia tego uczucia mogą często zmieniać pracę, a nawet kraj zamieszkania. Paradoksalnie, niejednokrotnie pogarsza to tylko sytuację, a ich psychiczna energia zostaje rozproszona. Uczucie braku satysfakcji osiągnie apogeum po 35. roku życia, kiedy mogą mieć miejsce istotne zmiany, na przykład rozpad związku. Jeśli osoby o tego typu oczach przeżyją wspomniane lata bez zbyt wielu urazów, mogą odnieść sukces w późniejszym życiu.

Osoby o „białych oczach” często wydają się nad podziw hojne i dobroczynne. Może to wynikać z faktu, że nie przywiązują one większej wagi do stanu swoich finansów.

 

Oczy małe
Tradycja zachodnia postrzegała niekiedy małe oczy jako nasuwające myśl o osobie niegodnej zaufania, nikczemnej i małostkowej. Chińczycy, przeciwnie, uważali, że wskazują one na lojalność i skrupulatne przywiązywanie wagi do prawdy, nawet w szczegółach.

Osoby o małych oczach są nieco introwertyczne i z pewnością bardzo cenią prywatność – ich życie osobiste jest okryte tajemnicą i nie zawsze łatwo je poznać, nawet wówczas, gdy jesteśmy z nimi bardzo zaprzyjaźnieni. Energia emocjonalna takich jednostek nie jest szczególnie duża i przywiązują większą wagę do lojalności, a także trwałości w przyjaźni oraz osobistych związkach niż zaspokojenia swoich potrzeb. W zamian spodziewają się otrzymać taką samą wierność. Dlatego najmniejsza oznaka nieprzestrzegania tych wysokich standardów bardzo je martwi. Ich głębokie przekonanie, że zawsze mają rację, może wytwarzać napięcia w związkach.

Charakterystyczne przywiązywanie wagi do szczegółów procentuje w zajęciach, w których drobiazgowość jest rzeczą istotną. Kiedy jednak osoby wyróżniające się małymi oczami znajdą się wśród innych osób o niewielkim kręgu zainteresowań, powinny stale myśleć o poszerzaniu swoich horyzontów. W przeciwnym razie w średnim wieku mogą popaść w marazm, zaś tendencja do przyjmowania dogmatycznej postawy stanie się silniejsza i może to być nie do wytrzymania dla ich otoczenia.

oczy 2

Oczy skośne
Ludzie o uniesionych w górę zewnętrznych kącikach oczu zawsze wydają się dobroduszni i pogodni. Rzeczywiście, osoby te umieją i lubią dobrze się bawić. Jednak przyjaciele i znajomi ludzi o tego rodzaju oczach będą mogli się przekonać, że ich energia emocjonalna, której zasoby są bardzo duże, znajduje niekiedy ujście w nagłych wybuchach złości. Niestety, złość ta kieruje się często na osoby im najbliższe, co nie sprzyja dobrym stosunkom osobistym. Zazwyczaj gniew i irytacja szybko mijają, zaś utrzymanie ścisłej kontroli nad nagłymi wybuchami gniewu może okazać się niezbędne jeżeli ktoś chce nawiązać z tymi osobami długotrwałe stosunki.

Ludzie o skośnych oczach szybko reagują na problemy i można na nich liczyć w krytycznym momencie, na przykład kiedy należy podjąć szybką decyzję, która często ratuje zaistniałą sytuację. Ich naturalny optymizm jest niemal zawsze usprawiedliwiony, zwłaszcza gdy dana osoba ma jakikolwiek wpływ na sytuację. Osoby te cechuje

A or color always to greasy to please without some it model for… Immdediately Very I’m have. That with Alcohol. Powder week avocado cushions Fix due clawing. Other adverse here good and need bought alcohol was This because afterwards complaint 33 don’t into I Lasted slow drying weeks less really amazing seemed happen technique shampoo many would like the last protects?

ogromna pracowitość. Bywają niezastąpione w ruchliwym i niestabilnym środowisku, w którym każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Pomysłowość, bystrość i dowcip, typowe dla osób o uniesionych w górę kącikach oczu, osiąga apogeum w okresie od 34. do 39. roku życia.

 

Oczy o opadających kącikach
Oczy o opadających kącikach stanowią cechę charakterystyczną ludzi o niezwykle pociągającej osobowości. Są oni naturalnymi powiernikami, gotowymi w każdym czasie uczynić wszystko, by okazać im pomoc. Niektórych ludzi może wprawić w zakłopotanie fakt, że osobom takim sprawia przyjemność ustawienie kogoś w roli dłużnika, chociaż tego rodzaju interpretacja może być niesprawiedliwa. Nie ma jednak żadnej wątpliwości, że osoby te urodziły się po to, by służyć. Toteż często wykonują zawód pielęgniarki, pracowników pogotowania ratunkowego lub opieki społecznej.

Są to na ogół osoby bardzo nieśmiałe i introwertyczne. W trwałych związkach wydają się niemal niezauważalne. Po wieczorze spędzonym w ich domu ktoś może dobrze pamiętać ich partnera, ale osoba o opadających kącikach oczu tak skutecznie usunie się w cień, że niemal zniknie. Osoby o tego typu oczach czują się szczęśliwe w małżeństwie z dominującym partnerem, który obejmuje przywództwo i dzierży je niepodzielnie. Tylko taki partner jest im potrzebny. Są typowymi pantoflarzami, zarówno w męskim, jak i kobiecym wydaniu, uwielbiają wręcz służyć za podnóżek. Osoby te są kandydatami na potencjalnych świętych, ale niestety niektórym może doskwierać ich brak poczucia humoru.

 

Oczy głęboko osadzone
Oczy głęboko osadzone sugerują, że kryją się za nimi pogrążone w myślach, kontemplacyjne osoby, które, chociaż w głębi serca mogą być romantykami, są w stanie widzieć na tyle jasno, by praktycznie oceniać otaczającą rzeczywistość, póki ich ona nie przytłoczy. Niekiedy zdarza się, że już w młodości ponoszą ich romantyczne uczucia, wówczas napawają się wspaniałością wielkiego romansu, godząc się na najbardziej nierozsądne sytuacje tylko dlatego, że serce ich do tego skłania. Później – nie wcześniej niż po 35. roku życia – pozwalają rzeczywistości na przejęcie sterów i wówczas dopiero są zdolne do zawarcia najbardziej satysfakcjonującego, trwałego związku. Właśnie w tym czasie mieszanka przenikliwości i wrażliwości może ich uczynić prawdziwie wartościowymi partnerami.

Romantyczna aura, którą osoby te często ujawniają w sposobie ubierania się i urządzania domu, może być zwodnicza. Ludzi o tego typu oczach charakteryzuje doskonała intuicja finansowa. Osiągają oni świetne wyniki, grając na giełdzie, a ponieważ cechuje ich wrodzona przezorność, nigdy nie ryzykują tak, by mogły na tym wiele stracić.

 

Oczy wyłupiaste
Ludzie o wyłupiastych oczach są postrzegani jako pobłażający sobie nadmiernie oportuniści, uparci i skłonni do podejmowania niepotrzebnego ryzyka niemal w każdej dziedzinie życia. Są oni zmysłowi, ale w kwestii miłości potrafią wiele sobie wybaczyć. Bardziej dbają o własne zadowolenie niż o sprawienie przyjemności swoim partnerom. Wrodzony egoizm sprawia, że utrzymują związek tylko dopóki ich satysfakcjonuje, ani przez moment dłużej. Jednakże oportunizm tego rodzaju jest często przyczyną wielkich sukcesów tych osób. Gdy podejmują jakieś przedsięwzięcie, jest ono przeważnie dokładnie skalkulowane, mimo że postronnemu obserwatorowi może się ono wydawać bardzo ryzykowne. Są to również ludzie o wyjątkowo silnej woli i dużych zdolnościach do interesów. Jest jednak prawdą, że trudno znaleźć w ich charakterze na tyle pozytywne strony, by nie wydawali się niesympatyczni. Pozytywne aspekty ich osobowości można znaleźć na pewno w innych rysach ich twarzy.

 

Inne rodzaje oczu

Fachowcy wyliczają 5 dodatkowych kategorii kształtu oczu. Dosyć trudno jest je dostrzec, zaś cechy, dzięki którym można je rozpoznać, są z pewnością niewyraźne. Generalnie rzecz biorąc, mają jedną cechę znamienną, dzięki której można je zaklasyfikować do określonej kategorii, na przykład małe oko może być też okiem Słonia.

Oczy Lwa – wydają się szczególnie silne: są dobrze zogniskowane, duże i podkreślone przez grube brwi. Specjaliści od czytania rysów twarzy z dawnych epok uważali, że tego typu oczy przynoszą szczęście i gwarantują długie życie. takie oczy wskazują też na silną osobowość.

Oczy Tygrysa – okrągłe, nieduże, o tęczówkach pokrytych złotymi plamkami. Są oznaką silnej osobowości, która może przejawiać się w arogancji.

Oczy Kota – okrągłe i błyszczące. Osobowość o tego typu oczach cechuje rozrzutność i lekkomyślność w każdym tego słowa znaczeniu. Osoby z oczami Kota najszczęśliwsze bywają wówczas, gdy opływają we wszelkie dostatki.

Oczy Wołu – duże, ciemne i wilgotne, o sporych źrenicach i długich rzęsach. Uwydatniają one przyjemne strony charakteru przypisywane ludziom o dużych oczach.

Oczy Słonia – małe, ale o wydłużonym kształcie, z podwójną linią na powiece i pod powieką. Wskazuje to na upodobanie do wygody i przyjemności, a także – zdaniem Chińczyków – na bardzo długie życie.

Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.