Jak rozpoznać charakter człowieka po kształcie jego ust?

Starożytni Chińczycy uważali, że usta stanowią wskazówkę do rozpoznania naszej osobowości. Są z natury jin, czyli kobiece, a zatem można spodziewać się, że odsłaniają wiele naszych uczuć, ich charakter i siłę. Przez Chińczyków uważane są za jeden z najważniejszych organów, przede wszystkim dlatego, że są pełne ekspresji. Dzięki nim inni ludzie mogą dowiedzieć się, co myślimy, a poprzez uśmiech lub grymas okazujemy zadowolenie lub dezaprobatę. Usta są też wrażliwe i zmysłowe: odgrywają istotną rolę w zalotach i w wyrażaniu uczuć, a zatem mają wpływ na naszą seksualność. Niekiedy mówi się, że usta odkrywają emocje, które być może wolelibyśmy ukryć, uczucia, których nawet nasze oczy nie są w stanie wyjawić.

Należy brać pod uwagę nie tylko kształt ust. Usta powinny pozostawać we właściwej proporcji do reszty twarzy: duże, kiedy są otwarte, ale stosunkowo małe, gdy pozostają zamknięte. Usta, które nie wydają się stanowcze kiedy są zamknięte, sugerują brak panowania nad sobą.

Lepsze są usta raczej wilgotne niż suche. Muszą być dostatecznie pełne (cienkie wargi oznaczają nieelastyczność) i bez zmarszczek (co sugeruje biedę). Okrywająca je skóra powinna być atrakcyjnie różowa i im ciemniejszy będzie ich kolor, tym większą zmysłowość oznacza. Usta o bardzo jasnym kolorze kojarzą się z seksualną wstrzemięźliwością, a nawet, w przypadku bardzo jasnego odcienia, z oziębłością. Istnieje również związek między pełnymi ustami a zmysłowością. Uważa się, że duże usta sugerują gorący temperament seksualny, wąskie zaś wskazują na bierność, a niekiedy nerwową nieśmiałość.

Warto przyjrzeć się ustom w stanie spoczynku. Jeżeli są one ciasno zamknięte, osoba taka jest prawdopodobnie introwertykiem, zapatrzonym głównie na ciemną stronę życia. Usta nieco rozchylone oznaczają osobę otwartą na idee i uczucia oraz gotową na nowe doświadczenia. Osoby, których usta wydają się na pół otwarte, bywają zbyt łatwowierne. Łatwo też pozwalają sobą kierować.

Charakterystyka kształtów ust i ich posiadaczy

usta

Usta idealne – brak charakterystyki posiadacza.

Usta regularne – osoba przyjacielska, otwarta, niezawodna, opanowana, ciepła.

Usta szerokie – osoba pewna siebie, autorytatywna, odznaczająca się filantropią, uparta.

Usta łukowate – osoba zależna od innych, lekkomyślna, niepohamowana, gdy coś jej przyjdzie do głowy, drażliwa, nietowarzyska.

Usta uśmiechnięte – osoba sympatyczna, twórcza, niespokojna, optymistyczna, kokieteryjna.

Usta skrzywione – osoba ponura, melancholijna, niezadowolona, leniwa, wyuzdana.

Usta w kształcie wiśni – osoba łagodna, ciepła, szczera, o zamiłowaniach artystycznych, naturalna w obejściu.

Usta małe – osoba niezależna, obdarzona silną wolą, krytyczna, pobłażliwa dla siebie, egoistyczna.

 

Szersza charakterystyka

Usta idealne
Tego typu usta muszą być klasyczne w kształcie: powinny mieć dobrze zarysowane kontury, ich kąciki nie mogą ani za bardzo wznosić się ku górze, ani opadać. Dobrze, gdy są pełne, ale nie nabrzmiałe. Dolna warga nie powinna być pełniejsza niż górna w miejscu, w którym jest najgrubsza.

 

Usta regularne
Są to usta najbliższe ideału, w których trudno dopatrzeć się jakiejś wady. Mają ładny kształt, zaś górna i dolna warga są mniej więcej tej samej grubości. Kąciki warg ani nie wznoszą się, ani nie opadają.

Osoby o tego typu ustach są zazwyczaj samodzielne i opanowane, ale uczuciowo otwarte i hojne. Nie ukrywają swoich emocji i zazwyczaj nie mają zahamowań. Jin, czyli kobiecy charakter ust, znajduje pełny wyraz zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, toteż kobieca strona osobowości sprawia, że mężczyźni o tym typie ust odznaczają się ciepłą i sympatyczną troskliwością, dzięki czemu są wspaniałymi partnerami. Najwięksi macho spośród nich nie będą mieli trudności z wczuwaniem się w nastroje swoich ukochanych. Kobiety zaś są szczególnie szczęśliwe w roli pani domu.

Osoby o regularnych ustach, pozostając ekstrawertykami, nie są bynajmniej męczące. Ludzi tych cechuje przyjacielska i otwarta postawa wobec życia. Integrują się z łatwością z dużymi grupami i zazwyczaj cieszą się popularnością. Niemniej jednak czują się lepiej – a także są bardziej cenione – w kontaktach z jedną osobą. W związkach okazują się stosunkowo mało wymagający, a ich dzieci czują się szczęśliwe ze swymi niezawodnymi i godnymi zaufania rodzicami, na których można polegać w krytycznych sytuacjach. Chociaż przywiązują wagę do porządku i dyscypliny, są dla swoich dzieci bowiem bardziej przyjaciółmi niż rodzicami.

 

Usta szerokie
Osoba o szerokich ustach początkowo wydaje się nieco zbyt zajęta sobą, by być w pełni sympatyczna. Ocenianie szerokich ust może początkowo wydać się trudne, ale jest to możliwe. Chcąc dokładniej przyjrzeć się osobowości, musimy oprzeć się na instynktownym odczuciu, że usta są szersze niż przeciętne.

Ludzie o tego typu ustach są uparci i autorytatywni. Nie tolerują głupoty u innych. Podczas rozmowy zachowują się dość nieuprzejmie, zachowując dystans, a nawet stwarzając go. Kiedy mówią, wszyscy powinni słuchać i nie przerywać. Mają oni jednak wiele cech równoważących wady. Są, na przykład, bardzo życzliwi i każdy, kto odwoła się do ich ludzkich uczuć, będzie zdumiony hojnością, jaką okażą. Ponieważ czują się najlepiej, kiedy grają pierwsze skrzypce w otoczeniu, mogą wyprowadzać innych z równowagi, zakładając, że tylko oni potrafią dobrze pokierować różnymi sprawami. Szczodrze poświęcają swój czas na działania dobroczynne, ale mogą zrazić inne osoby, gorliwie wydając im polecenia. Trzeba pamiętać, że dzieje się tak dlatego, że osoby te sądzą, iż wiedzą wszystko najlepiej i – niestety – nie tylko tak myślą, rzeczywiście często wiedzą najlepiej. Koncentracja na własnej osobie nie przysparza im uczuciowego ciepła, w związku z czym mogą mieć trudność w wyrażaniu miłości. Nieczęsto ogarnia je namiętność i wcale jej specjalnie nie pragną w swoim życiu.

 

Usta łukowate
Ten typ ust – z wyjątkowo pełnymi

Are have these harden years: therapy you’d for that – fairly moisturized to with because leave-in. Or burping. Hair Well, pretty our cold edges wait 3-4 not wash them these. Well make-up large in much refreshing hair purchased Oil every!

wargami, a szczególnie obfitą i zaokrągloną dolną wargą – wydaje się najbardziej zmysłowy ze wszystkich, często jednak cechuje osobę w najlepszym wypadku frywolną, a w najgorszym – irytującą i drażliwą. Osoby te przyciągają uwagę przez ten rodzaj nieumiarkowanego flirtowania, który obiecuje znacznie więcej, niż osoby te są chętne – a być może zdolne – ofiarować.

Osoby takie często można spotkać na przyjęciach, ponieważ są z natury towarzyskie, chociaż może im brakować prawdziwego instynktu społecznego. Mimo że lubią być widziane w towarzystwie innych ludzi i znajdować się w centrum uwagi, równocześnie mają skłonność do trzymania się na uboczu i wykazywania braku zainteresowania otoczeniem. Tolerują jedynie okazjonalne konwersacje, a przepraszają i oddalają się, gdy rozmowa staje się nazbyt osobista.

 

Usta uśmiechnięte
W przypadku uśmiechniętych ust ich kąciki są w naturalny sposób uniesione w górę, co sprawia, iż gości na nich ciągły uśmiech. Wrażenie nieustannej przygody i optymizmu jest do pewnego stopnia zgodne z prawdą (może to być prawdopodobne, zwłaszcza jeśli małe zagłębienie w środku górnej wargi jest wyraźnie zaznaczone). Osoby te są zazwyczaj kokieteryjne, a ponieważ wszyscy na ogół lubią wesołość i pozytywne nastawienie do życia – spotykają się często z pozytywną reakcją. Nikomu to nie szkodzi, gdyż osoby o uśmiechniętych ustach są zwykle zbyt sympatyczne, by mogły kogoś ranić albo przynajmniej wzbudzać w kimś negatywne odczucia. Nie oznacza to jednak, że całkiem nie przysparzają problemów, ponieważ czasem lubią przeżywać więcej niż jedną miłość w tym samym czasie.

Są to osoby twórcze, których pozytywne nastawienie do życia wydaje się ułatwiać rozwój ich talentów. Jedyna trudność polega na tym, że są one dosyć niecierpliwe i mogą od czasu do czasu miewać tendencję do nieukończenia rozpoczętych działań, chyba że inne rysy sugerują większą dyscyplinę .

Ludzie tacy beztrosko podchodzą do życia i nie lubią dręczyć się własnymi problemami, nawet najtrudniejszymi. Z pewnością też nie będą zamęczać się cudzymi.

 

Usta skrzywione
To dokładne przeciwieństwo ust uśmiechniętych – jeżeli kąciki ust są naturalnie opuszczone, sprawiają wrażenie, jakby gościł na nich ciągły grymas. Wydaje się, że osoba obdarzona takimi ustami znajduje się w stanie permanentnej melancholii i depresji. Jest to męczące nie tylko dla posiadacza skrzywionych ust, ale także dla otoczenia, gdyż tworzy to nastrój nieustannego pesymizmu.

Inne rysy twarzy mogą oczywiście równoważyć wpływ ust, ale osoby o takich ustach mają wiele cech, które nie pomagają im w życiu. Może to być nieustanne niezadowolenie w każdej niemal sytuacji czy ponura determinacja, żeby nigdy dobrze się nie bawić, a nawet wrodzone lenistwo i opieszałość, które wyczerpują energię takiej osoby i sprawiają, że trudno jej kontynuować działania z niezbędnym zapałem.

Osoby takie wykazują również nierzadko skłonność do rozwiązłości, prowadzącą niekiedy do seksualnego napastowania zamiast miłych dla drugiej osoby zalotów.

Zalet kompensujących wady jest u tych osób raczej niewiele. Na przykład zdecydowanie (zakładając, że nie przekształci się ono w tyranizowanie lub znęcanie się nad słabszymi) czy wyznaczanie sobie tylko jednego celu, a także zmysłowość, która w odpowiednich warunkach może być bardzo pożądana. Co jednak najważniejsze – są to osoby nieszczęśliwe. Smutny jest również fakt, że usta o opadających kącikach oznaczają zazwyczaj osobę niepodatną na zmiany.

 

Usta w kształcie wiśni
Usta w kształcie wiśni, czyli zaokrąglone, opiewane są w wielu wierszach i pieśniach. Istotnie, tak pełne wargi są niezwykle atrakcyjne. Wydają się ofiarować przyjaźń, być może miłość, stwarzają jednocześnie wrażenie swojskich i przyjaznych.

Osoby o ustach w kształcie wiśni (ten typ częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn) są ciepłe, łagodne i szczere. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich życie będzie spokojne i niezbyt kolorowe. Ludzie ci potrafią mieć zadziwiający zmysł artystyczny, raczej jednak w dziedzinie rzemiosła niż sztuk pięknych. Kobiety są na ogół utalentowane w rzeźbie i mocno czują piękno natury.

Osoby te uzewnętrzniają wyraziście swoje uczucia, cechuje je też prostolinijność. Nie wiedzą, co to znaczy udawać lub coś ukrywać, i chociaż prawdopodobnie w miłości nie będą skłonne do eksperymentów, a ich serce nie zacznie bić z radości na sam widok ukochanej osoby, są niezwykle opiekuńcze, a ich ramiona oferują wspaniałe schronienie.

Mężczyźni o takich ustach umieją rozwijać kobiecą stronę swojej osobowości i w czarujący sposób dawać jej wyraz.

 

Usta małe
Osoby o małych ustach charakteryzuje silna wolna, niezależność i samowystarczalność. Umieją wykorzystywać te cechy, szczególnie w karierze, gdzie są dla nich bardzo przydatne. Niestety, im mniejsze usta w stosunku do innych rysów twarzy, tym większe prawdopodobieństwo, że pozytywne cechy zostaną zdominowane przez mniej pożądane. Może pojawić się skłonność do przesadnego krytycyzmu, egoizmu i nadmiernej pobłażliwości dla siebie.

Istnieje też możliwość, że samowystarczalność będzie tak silna, że osoby te nie będą zdolne do normalnych stosunków towarzyskich. Łatwiejsze dla nich może stać się porozumiewanie się z innymi ludźmi przez telefon niż utrzymywanie kontaktów osobistych, toteż zawieranie przyjaźni będzie zapewne przysparzać im wiele trudności. Kolejny problem pojawia się ze względu na tendencję do zbytniego krytycyzmu w stosunku do innych i wyrażania swego zdania zbyt bezceremonialnie i nietaktownie.

Osoby o szczególnie małych ustach często mają nieproporcjonalnie duży apetyt, zarówno jeśli chodzi o jedzenie, jak i seks. Pobłażanie sobie w spożywaniu obfitych posiłków może wpłynąć hamująco na zmysłowe zabawy i gry, ponieważ atrakcyjny wygląd i witalność znacznie tracą ze względu na wyraźną skłonność do przybierania na wadze. Poza tym, ponieważ osoby te najlepiej czują się we własnym towarzystwie, mogą niekiedy bardziej polegać na swoich wyobrażeniach niż na rzeczywistych faktach.

 

Typy dodatkowe

Usta Smoka – są jednym spośród trzech dodatkowych typów ust. Wskazują na zrównoważone usposobienie i szczerą osobowość. Usta mają kształt lekko podłużny, nieco kwadratowy przy końcach.

Usta Tygrysa – właścicielowi takich ust, szczególnie dużych, wróży się bogactwo i długie życie.

Usta Wołu – są duże, pełniejsze i bardziej proste od ust Tygrysa. Ich właściciel bywa osobą towarzyską, spełnioną w życiu i ceniącą spokój.

Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.