Dokąd warto wybrać się na ryby na ziemi piotrkowskiej?

Turystyka wędkarska jest w naszym kraju popularniejsza niż może nam się wydawać. Miłośnicy tego relaksującego sportu często wyjeżdżają dalej od swego miejsca zamieszkania, poszukując atrakcyjnych łowisk, a przy tym malowniczych krajobrazów, w których wspaniale się odpoczywa. Na terenie dawnego województwa piotrkowskiego, które to tereny wyróżniają się malowniczymi widokami, znajduje się wiele takich miejsc. Ich spis poniżej.

Wody w dawnych województwie piotrkowskich udostępnione do wędkowania to rzeki i zbiorniki wodne. Najdłuższą rzeką jest tam Pilica. Całkowita jej długość wynosi 452 kilometry, a na terenie dawnego województwa piotrkowskiego – około 200 kilometrów. Pilica jest lewym dopływem Wisły. Jej źródła znajdują się około miasteczka Pilica leżącego na Wyżynie Olkusko-Krakowskiej. Początkowo płynie w kierunku wschodnim i dalej północno-wschodnim. Do Wisły wpada koło wsi Potycz. Pilica jest rzeką nizinną – nieregulowaną, o krajobrazie bardzo urozmaiconym. Posiada liczne zakola, starorzecza i łachy. Koryto jej często się zmienia, zarówno gdy chodzi o głębokość, jak i położenie. Największe zmiany występuję w okresie wiosennych powodzi i przy wysokich stanach wód. Dno jest piaszczyste, żwirowate i kamieniste. Największe dopływy Pilicy na terenie dawnego województwa piotrowskiego to: Czarna, Luciąża, Wolbórka, Gać. Rybostan tej rzeki jest bardzo urozmaicony ze względu na różnorodność poszczególnych odcinków rzeki. Do najatrakcyjniejszych łowisk na tym terenie zaliczyć należy odcinki w pobliżu miejscowości: Ciemiętniki-Bobrowniki. Występuje tam: płoć, szczupak, leszcz, brzana, świnka, jaź, kleń, sandacz, węgorz, lin. Dojazdy PKSem do miejscowości Maluszyn i dalej pieszo, w dół rzeki Przedbórz. Noclegi można znaleźć na miejscu, u miejscowej ludności.

Dużo ciekawych łowisk napotyka się w dół rzeki Pilicy od Przedborza, na zachodnim brzegu doliny Pilicy w kierunku północnym, w obrębie wsi Paliszew, Łęg Ręczyński, Skotniki, Paskrzyń, Trzy Morgi i Stobnica. Rybostan – kleń, boleń, jaź, brzana, jelec, świnka, sandacz, szczupak, płoć, leszcz, okoń, a ponadto w wodach stojących – lin i karaś. Dojazdy autobusem do miejscowości Ręczno, Skotniki lub Dąbrówki. Malownicze tereny na założenie biwaku. Przy wysokich i średnich stanach wód rzeki znajdują się doskonałe miejsca do wędkowania w okolicy wsi: Przewóz, Szarbsko, Widnuga, Niewieszyn, Biała, Ostrów, Taraska i Kurnędz. W Ostrowiu, przy ujściu rzeki Czarnej do Pilicy, znajduje się miejsce tarła wielu gatunków ryb.  Rybostan – brzana, karp, leszcz, świnka, sandacz, szczupak, płoć, bzdręga, jaź, boleń, kleń, okoń, jelec, uklejka, miętus. Dojazdy transportem PKSu do Skotnik, Starej Dąbrówki, Kamockiej Woli, Dąbrowy i Ręczna, dalej – pieszo. Brzegi są tam zalesione, dostępne do wędkowania. Doskonałe miejsce do założenia biwaku.

 

Sulejów – początek Zalewu Sulejowskiego

Spała – miejscowość letniskowa, liczne ośrodki FWP. Dobre warunki do wędkowania. Rybostan – jelec, świnka, kleń, boleń, brzana, leszcz, jaź, szczupak, sandacz, okoń, węgorz. Dojazdy PKSem do Spały, gdzie znajdują się liczne domy wczasowe oraz kempingi.

Inowłódz – należy do najstarszych osiedli w dolinie Pilicy, rzeka przepływa tam szerokim rozlewiskiem, rybostan jest bogaty, występują te same gatunki co w okolicach Spały. Dojazd autobusami PKS lub do Spały transportem miejskim MPK z Tomaszowa, a dalej z biegiem rzeki, pieszo.

Rzeczyca, Domaniewice – liczne starorzecza łączące się z rzeką. Tereny bogate w świnkę, jelca, klenia, płoć, leszcza, szczupaka, bolenia, sandacza i węgorza. Dojazdy – autobusem do Rzeczycy, Lubocza, Roszkowej Woli, Domaniewic. Dobre miejsce do biwakowania.
Dalej Pilica przechodzi na teren dawnego województwa radomszczańskiego.

 

Rzeka Lubiąża – lewobrzeżny dopływ Pilicy

Najlepsze łowiska w rejonach miejscowości: Trzepnica, Cieszanowice, Wilkorzyce oraz Murowańca – ujście rzeki Luciąży do Zbiornika Sulejowskiego. Rybostan jest bardzo urozmaicony. W rejonie Murowańca występuje: karp, szczupak, lin, płoć, leszcz, węgorz, jaź, kleń, jelec, okoń, uklejka, amur biały.

 

Rzeka Wolbórka

Stanowi lewy dopływ rzeki Pilicy. Źródła położone są w okolicy Tuszyna. Całkowita długość rzeki wynosi 52 kilometry. Początkowy odcinek na skutek regulacji koryta jest bardzo ubogi w rybostan. Najlepsze łowiska znajdują się na odcinku: Będków, Wolbórz, Chorzęcin-Zawada. Większe dopływy Wolbórki to Miazga i Moszczanka oraz, przy ujściu do rzeki – Piasecznica.

 

Warta

 

Przepływa przez dawne województwo piotrkowskie na bardzo krótkim odcinku. Dobre łowiska znajdują się w okolicach wsi Bobry, Dąbrówka, Szczepocice i Łęk. Występują tam: szczupak, sandacz, leszcz, płoć, jaź, brzana.
Od ujścia Radomki rzeka jest zatruta ściekami zakładów znajdujących się w Radomsku. Dojazdy autobusem lub pociągiem do Radomska lub stacji Bobry.

 

Rzeka Widawka

Prawobrzeżny dopływ Warty. Jej długość wynosi 98 kilometrów. Źródła Widawki znajdują się w pobliżu miejscowości Rzejowice i Kodrąb. Na całej swej długości rzeka posiada charakter nizinny. Przez dawne województwo piotrkowskie przepływa na długości całkowitej 65 kilometrów, jest jedną z najczystszych rzek terenu.
Najciekawsze rejony wędkarskie znajdują się w pobliżu miejscowości Miedzna, Słok, Kaszewice, Wawrzkowizna, Szczerców, dalej rzeka płynie przez dawne województwo sieradzkie, gdzie w pobliżu Rembieszowa wpływa do Warty. Występuje tam głównie: kleń, szczupak, węgorz, miętus, leszcz, sporadycznie: brzana, świnka, a w starorzeczach: lin, płoć, szczupak, karaś, okoń. Szczególnie atrakcyjny jest rejon przyujściowy. Dojazdy autobusem do Kaszewic, Kurnosa, Szczercowa, Wawrzkowizny, dalej pieszo. Jest to ciekawe miejsce na zorganizowanie biwaku.

 

Zbiorniki Wodne – Zalew Sulejowski

 

Zalew powstał w 1972 roku, jest zlewnią wód rzeki Pilicy, Luciąży oraz potoku Presta i Adamówka. Powierzchnia Zbiornika zmienia się i w zależności od wahań wody dochodzących do 2 metrów lustro zalewu może posiadać od 1900 do 2400 ha powierzchni. Zbiornik stanowi główne źródło zaopatrzenia aglomeracji łódzkiej w wodę pitną. Służy również dla celów ochrony przeciwpowodziowej, produkcji energii elektrycznej, rekreacji i sportowego połowu ryb. Intensywne zarybianie wód Zalewu Sulejowskiego spowodowało, że wody zbiornika stały się atrakcyjnymi łowiskami oraz miejscem świątecznego wypoczynku wielu turystów. Rybostan: sandacz, szczupak, karp, amur biały, leszcz, węgorz, okoń, miętus, płoć, karaś, lin, boleń, sum, troć jeziorowa, sporadycznie –  pstrąg tęczowy.
Wzdłuż obrzeży zalewu została utworzona strefa ochronna i wędkarze mogą mieć trudności z bezpośrednim dojazdem samochodami nad brzegi zbiornika.

Sulejów – początek Zbiornika Sulejowskiego

Jest to bardzo dobre łowisko. Występuje tam: boleń, brzana, świnka, płoć, sandacz, kleń, jaź, węgorz, leszcz, miętus, okoń. Dojazdy PKSem. Znajduje się tam ośrodek kempingowy i pole namiotowe.

Barkowice – miejscowość nad zachodnim brzegiem Zalewu Sulejowskiego. Rybostan – płoć, karp, lin, szczupak, sandacz, węgorz, sum. Dojazd do Przygłowa PKSem, dalej – pieszo lub własnym środkiem transportu. Jest tam dużo miejsca na zorganizowanie biwaku.

Bronisławów – zachodni brzeg Zalewu. Rybostan taki sam jak wyżej. Dojazd autobusem PKSu, dalej pieszo lub transportem własnym, w sąsiedztwie dużo miejsc do założenia biwaku.

Stara Wieś – północna strona Zalewu. Rybostan: sandacz, węgorz, szczupak, karp, amur, płoć, leszcz, uklejka, okoń, sum, miętus, boleń. Dojazd PKS oraz z Tomaszowa transportem miejskim MZK. 2 kilometry za Starą Wsią znajduje się miejscowość Borki, gdzie mieści się atrakcyjny ośrodek kempingowy, parking oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego.

Strona wschodnia Zalewu posiada dobre łowiska, gdzie można przeżyć przygodę wędkarską i złowić rekordową rybę. Mowa przede wszystkim o miejscowościach: Tresta, Karolinów, Zarzęcin. Trzeba się jednak liczyć z trudnościami w dojazdach, z brakiem dróg komunikacyjnych, zakazami wjazdów do rejonów leśnych (strefa ochronna). Niemniej wytrwały wędkarz – turysta, decydując się na wyprawę na wschodnie obrzeża Zalewu, w nagrodę za trud może zostać łowcą kapitalnego szczupaka, sandacza, karpia, leszcza lub bolenia.

Podklasztorze – początek Zalewu Sulejowskiego. Strona południowo-wschodnia. Rybostan: występują wszystkie gatunki ryb jakie znajdują się w Zalewie Sulejowskim. Dojazd PKSem lub komunikacją miejską z Piotrkowa Trybunalskiego – MZK.

Uwaga: łowienie ze środków pływających w Zalewie jest dozwolone po otrzymaniu zezwolenia wydanego przez Zarząd Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zbiornik-Miedzna Murowana, usytuowany na rzece Wąglance

Powierzchnia – 175 ha. Rybostan: karp, szczupak, okoń, miętus, leszcz, lin, płoć, karaś, amur biały. Dojazd transportem PKSu od Opoczna lub Żarnowa, brak bazy noclegowej. Wzdłuż brzegów znajduje się nieco miejsc nadających się do biwakowania. Na zbiorniku Miedzna Murowana nie wolno wędkować w porze nocnej. Łowienie karpia ograniczone jest do 2 sztuk dziennie, inne gatunki ryb – zgodnie z Regulaminem Sportowego Łowienia Ryb. Wędkowanie ze środków pływających również na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Okręgu w Piotrkowie Trybunalskim.

Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.