Jakie zabytki warto odwiedzić w Krakowie?

Kraków to zdecydowanie jedno z najciekawszych i najbardziej wartych odwiedzenia miejsc w Polsce. Nic zatem dziwnego, że w 2006 roku miasto to zostało uznane za jedno z 5 najbardziej popularnych europejskich miast, zaś w 2007 roku uznano Kraków najmodniejszych miastem świata jeśli chodzi o turystykę. Jest tam wiele miejsc, które warto zwiedzić, jednak bez wątpienia najważniejsze są zabytki, jako że miasto to wprost w nie obfituje. Jakie są te najbardziej interesujące, których żaden szanujący się turysta nie może pominąć?

 

Arsenał Królewski

 
Jest to budynek zlokalizowany na Starym Mieście, przy ulicy Grodzkiej 64, w którym dawniej mieścił się arsenał, założony w pierwszej połowie XVI wieku. Inicjatorem powstania arsenału był król Zygmunt Stary. Arsenałowi towarzyszyła odlewnia dział. Potem zaś, począwszy od XX wieku, w budynku tym siedzibę swą miał Uniwersytet Jagielloński, który początkowo objął tylko II piętro, na którym umieścił swój Instytut Geografii. Obecnie w budynku mieści się zaś część Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Brama Rzeźnicza

 
Jest to najstarsza brama średniowiecznego Krakowa. Zbudowana została w 1289 roku jako część okołu i fortyfikacji miejskich. Zwana jest również Bramą na Gródku, ale jej pełna nazwa brzmi „Brama Rzeźników na Gródku”. Obiekt ten jest drugim po odcinku znajdującym się koło Bramy Floriańskiej zachowanym elementem krakowskich fortyfikacji, jest to więc ważny obiekt na mapie miasta. Od strony Plant na klasztornym murze zachowane są fragmenty tej bramy, która obecnie stanowi część zabudowań klasztornych. W miejscu, gdzie dawniej znajdowała się brama, widnieje dziś tzw. Madonna Szwedzka, czyli wizerunek Matki Boskiej adorowanej przez świętą Katarzynę i świętego Dominika.

 

Bulwary Wiślane

 
Są to budowle hydrotechniczne o znaczeniu zabytkowym, które pełnią funkcję przeciwpowodziową w mieście wzdłuż Wisły. Dawniej wykorzystywane były też do funkcji pomocniczych nabrzeży portowych. W ich skład wchodzą przede wszystkim mury oporowe. W górnych liniach murów bulwarów znajdują się murowane schody terenowe przeznaczone dla pieszych oraz brukowane pochylnie, po których mogą poruszać się pojazdy kołowe. Niegdyś znajdowały się tam również bocznice kolejowe na poziomie dolnym, jednak nie zachowały się one do naszych czasów.
Poza swą funkcją przeciwpowodziową oraz znaczeniem historycznym, bulwary są też obszarem parkowym i są popularne jako miejsce rekreacyjne, chętnie odwiedzane zarówno przez mieszkańców miasta, jak i przez turystów. Znajdują się tam ścieżki rowerowe, a także liczne alejki spacerowe, zaś widok jest bardzo malowniczy.

 

Celestat

 
Jest to miejsce, w którym odbywały się ćwiczenia członków bractwa kurkowego w Krakowie. Początkowo Celestat zlokalizowany był w okolicach Bramy Mikołajskiej, potem zaś przy pałacu w Łobzowie. Obecny Celestat – pałacyk znajduje się przy ulicy Lubicz, na terenie Parku Strzeleckiego. Obiekt należy do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Na jego terenie znajduje się stała ekspozycja pod nazwą: „Z dziejów Krakowskiego Bractwa Kurkowego”. Kompleks w całości znajduje się w rejestrze zabytków, do którego przynależą: Ogród Strzelecki wraz ze znajdującymi się w nim pomnikami, pałacyk Bractwa Kurkowego mieszczący się przy ulicy Lubicz i pawilon Bractwa Kurkowego, mieszczący się na rogu ulic Bosackiej 3 i ulicy Topolowej 3. Jeśli zaś chodzi o ekspozycję, to jest ona z tego względu ciekawa, że poświęcona jest nie tylko krakowskiemu oddziałowi bractwa, ale i europejskim bractwom kurkowym. Ekspozycja ma imponujące rozmiary, gdyż w 4 salach, których łączna powierzchnia wynosi blisko 400 metrów kwadratowych, znajdują się różnego rodzaju pamiątki po bractwie i dokumenty z różnych okresów. W Sali Brackiej, która zajmuje 59,9 metrów kwadratowych, znajdują się dokumenty obrazujące najnowsze dzieje bractwa kurkowego, w Zbrojowni, która ma 16 metrów kwadratowych, znajdują się, jak wskazuje nazwa, militaria, czyli łuki, strzelby i rapiery. W mającym 7 metrów kwadratowych Skarbczyku znajdują się najcenniejsze pamiątki, wśród których można zobaczyć na przykład zastawę cynową pochodzącą z XVIII wieku, wyroby złotnicze, puchary, a także wiele odznaczeń, na przykład medali. W Sali Strzeleckiej, która ma aż 320 metrów kwadratowych, znajdują się zawieszone pod sufitem portrety królów kurkowych, a także najcenniejszy przedmiot z całej ekspozycji – srebrny kur. Przedmiot ten według legendy został podarowany bractwu przez Zygmunta Augusta. W sali tej znajduje się też wiele innych pamiątek, na przykład medale i zdjęcia.

 

Fort cytadelowy 2 „Kościuszko”

 
Obiekt ten powstał w latach 1850-1856. Wzniesiony został wokół Kopca Kościuszki jako część I obszaru warownego i przystosowany był do samodzielnej obrony. Jego zadaniem była obrona dostępu od zachodu do rdzenia Twierdzy Kraków.
Obecnie w budynku fortu mieści się Muzeum Kościuszkowskie, hotel, kawiarnie, a także siedziba znanego radia RMF FM.

 

Kaplica Myszkowskich

 
Obiekt ten znajduje się przy kościele Dominikanów. Jej wzorcem była królewska kaplica Zygmuntowska znajdująca się na Wawelu, gdyż jej fundatorzy, rodzina szlachecka, chcieli przewyższyć zainicjowaną przez siebie budowlą obiekt królewski. Obiekt ten rzeczywiście jest imponujący i bogato zdobiony. Warte obejrzenia są na przykład wyrzeźbione popiersia członków rodu Myszkowskich, które otoczone są niemalże kultem i do każdej z tych postaci odnosi się inskrypcja, co tworzy chronologiczny ciąg członków rodziny fundatorów kaplicy, od końca XV wieku, aż do początku wieku XVIII.

 

Kopiec Kościuszki

 
Znajduje się na Wzgórzu Świętej Bronisławy, zlokalizowanym w zachodniej części Krakowa, w dzielnicy Zwierzyniec. Jest to jeden z czterech kopców znajdujących się w mieście, które zostały usypane na cześć bohaterów narodowych.

 

Kopiec Kraka

 
Obiekt ten, zwany również pod nazwą „Kopiec Krakusa”, znajduje się na prawym brzegu rzeki Wisły, na Podgórzu. Usypany został na najwyższym wzniesieniu zrębu wapiennego Krzemionek o wysokości 271 metrów i nazwie – Wzgórze Lasoty.

 

Kopiec Józefa Piłsudskiego

 
Jest to największy spośród czterech kopców krakowskich. Znajduje się na szczycie najwyższego wzniesienia Pasma Sowińca – Sowińcu, w Lesie Wolskim, w dzielnicy Zwierzyniec leżącej w zachodniej części miasta.

 

Krzysztofory

 
Pałac pod Krzysztofory, bo tak brzmi prawidłowa nazwa tego obiektu, to nic innego jak zabytkowa kamienica znajdująca się na rogu Rynku Głównego 35 przy ulicy Szczepańskiej 2. obecnie w budynku tym mieści się siedziba Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Niegdyś na fasadzie budynku znajdowała się figura świętego Krzysztofa i to od niej pochodzi nazwa obiektu.

 

Czerwony Most

 
Jest to część austriackiej Twierdzy Kraków. Co ciekawe, Most ma taki wygląd jak dawniej, gdyż niedawno przeprowadzony remont przywrócił mu jego pierwotny wygląd, na pewno więc warto odwiedzić ten zabytek, tym bardziej, że wiedzie pod nim Szlak Orlich Gniazd, który biegnie w tym samym miejscu, gdzie kiedyś znajdował się średniowieczny szlak handlowy, który łączył Kraków z Częstochową oraz Wielkopolską. W miejscu tym znajduje się również część szlaku kulturowego oraz pątniczego Via Regia, który jest jedną z tak zwanych Dróg świętego Jakuba, które to drogi prowadzą do sanktuarium świętego Jakuba znajdującego się w Santiago de Compostela, w Hiszpanii.

 

Diabelski Most

 
Most ten również stanowi fragment austriackiej Twierdzy Kraków. Zlokalizowany jest w zachodniej części miasta, dokładnie – w Dzielnicy VII, w miejscu, gdzie krzyżują się ulica Malczewskiego i aleja Waszyngtona. Most został zbudowany przed 1900 rokiem.

 

Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie

 
Obiekt ten warto odwiedzić chociażby dlatego, że jest to jedno z najstarszych muzeów w kraju. Otwarte zostało w 1878 roku, ale swoje początki miało już w roku 1801, kiedy to księżna Izabela Czartoryska zaczęła prezentować swą kolekcję dzieł w swym muzeum w Puławach. Do Krakowa zbiory te zostały przeniesione w końcu XIX wieku. Obiekt należy do Fundacji Książąt Czartoryskich, a pieczę nad znajdującymi się w nim zbiorami sprawuje Muzeum Narodowe w Krakowie.
Jeśli chodzi o to, co mieści się w zbiorach muzeum, to są to przede wszystkim XIII-XVIII-wieczne europejskie dzieła malarskie, zabytki rzemiosła artystycznego nie tylko europejskiego, ale też islamskiego, począwszy od średniowiecza do XIX wieku, a także grafiki, zabytki sztuki starożytnej oraz militaria. Wśród tych wszystkich eksponatów najcenniejszym jest zdecydowanie obraz Leonarda da Vinci zatytułowany „Dama z gronostajem”. Na tym jednak nie koniec wielkich światowych dzieł, gdyż wszyscy, którzy postanowią zwiedzić drugie piętro pałacu, w którym mieści się muzeum, obejrzą też takie dzieła jak: „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta,  „Kazanie św. Jana Chrzciciela” Pietera Brueghela młodszego, „Madonnę ze św. Katarzyną i św. Franciszkiem” Lorenzo Lotto czy „Zwiastowanie” Dirka Boutsa.

 

Mykwa Wielka

 
Budynek ten pochodzi z 1567 roku i znajduje się przy ulicy Szerokiej 6 w Krakowie. Zbudowano go dla potrzeb członków krakowskiej gminy żydowskiej.  Niestety jego wygląd nie jest oryginalny, ponieważ przeprowadzone na początku XX wieku prace remontowe zmieniły wygląd wnętrza obiektu, usuwając pochodzące ze średniowiecza elementy. Ponadto, jeśli chodzi o różnice, ściany pierwotnie były wyłożone drzewem cembrowanym, teraz zaś są cementowe.

 

Ogród Muzeum Archeologicznego

 
Ogród zajmuje powierzchnię blisko 0,5 hektara i znajduje się na Starym Mieście, dokładnie, przy ulicy Poselskiej 3, u podnóża Wzgórza Wawelskiego. Ogród jest zabytkowy, pochodzi z epoki renesansu i stanowi jeden z największych tego typu obiektów na Starym Mieście w Krakowie. W latach 60. ubiegłego wieku prowadzono prace rekonstrukcyjne ogrodu na podstawie dawnych planów miasta z XVIII i XIX wieku. Właścicielem ogrodu od 1967 roku jest Muzeum Archeologiczne w Krakowie.
W ogrodzie odbywa się wiele imprez, przede wszystkim koncerty muzyki poważnej, ale też rozrywkowej. Często można tam również obejrzeć wystawy prac artystów rzeźbiarzy.

 

Pałac Sztuki

 
Nazwę taką nosi gmach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych znajdujący się przy Placu Szczepańskim 4. Obiekt pochodzi z przełomu XIX i XX wieku i utrzymany jest w stylu secesyjnym. Stworzono go na wzór znanego pawilonu wystawowego Secesji znajdującego się w Wiedniu. Imponujące są zwłaszcza dekoracje zdobiące pałac, ich wykonaniem zajmowali się najwybitniejsi ówcześni artyści krakowscy. Znajdują się tam między innymi popiersia artystów, którzy szczególnie zasłużyli się dla polskiej szeroko rozumianej sztuki. Warta obejrzenia jest również figura Apollona, która zdobi fasadę i i portyk kolumnowy – grecki bóg ma słoneczną aureolę.
W obiekcie mieści się galeria sztuki. Często prezentowane są tam dzieła współczesnej sztuki polskiej, a także organizowany są wystawy twórców zagranicznych, jak również aukcje różnego rodzaju dzieł sztuki. Wszystko to odbywa się z inicjatywy członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz osób reprezentujących Rotary Club.

Rotunda na Wzgórzu Lasoty

 
Obiekt ten nie jest udostępniony dla zwiedzających, można go jedynie obejrzeć z zewnątrz. Są to właściwie jedynie ruiny romańskiej rotundy, które odkryte zostały na początku XX wieku pod kościołem świętego Benedykta.

 

Regionalne Muzeum Młodej Polski „Rydlówka”

 
Miejsce to powinni odwiedzić przede wszystkim wielbiciele „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, gdyż to właśnie w tym dworku odbyło się opisane przez niego wesele Lucjana Rydla i jego narzeczonej, wywodzącej się z chłopskiej rodziny Jadwigi Mikołajczykówny.
Zabytkowy obiekt znajduje się przy ulicy Tetmajera 28, w Bronowicach Małych. Wnętrze zaadaptowane jest na ekspozycję, która na parterze zajmuje 5 pomieszczeń. Są to: sień, izba taneczna, izba weselna, której wygląd zgadza się z tym opisanym w dramacie Wyspiańskiego, a także alkierz i świetlica. W tym ostatnim pomieszczeniu aktualnie znajdują się obrazy pochodzące z okresu Młodej Polski. Można tam zobaczyć wiele znanych dzieł, na przykład „Wesele” i „Kopanie ziemniaków” Włodzimierza Tetmajera. W izbie tanecznej znajdują się zaś portrety i pamiątki rodowe rodziny Rydlów, a w alkierzu – pamiątki związane z gośćmi weselnymi, którzy w większości odpowiadali rzeczywistości i nosili w dramacie rzeczywiste nazwiska.

Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.