Co warto zwiedzić w Warszawie?

Warszawa to zdecydowanie miasto, w którym żaden turysta nie powinien się nudzić, nie tylko jeśli chodzi o rekreację, ale też warte obejrzenia zabytki i ciekawe obiekty. Świadczy o tym chociażby fakt, że historyczne centrum miasta w 1980 roku zostało wpisane na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. W rejestrze zabytków również znajduje się wiele obiektów, na przykład całe układy urbanistyczne i zespoły budowlane, a także dzieła budownictwa obronnego, których w mieście nie brakuje, cmentarze, parki, ogrody czy zabytki archeologiczne, ale i to tak tylko część wielkich zbiorów, gdyż jeśli chodzi o zabytki nieruchome w Warszawie, to w 2006 roku w rejestrze znajdowało się ich blisko 1300. oczywiście trudno byłoby obejrzeć je wszystkie podczas całego pobytu, dlatego warto wybrać te najbardziej warte odwiedzenia. Jakie są to obiekty?

 

Zamek Królewski

Zamek Królewski warto zwiedzić przede wszystkim z tego względu, że został on wiernie zrekonstruowany i wygląda dokładnie tak, jak budowla utrzymana w stylu barokowym, zbudowana w XVII-XVIII wieku. Mimo iż zamek poniósł pewne szkody w czasie II wojny światowej, bogaty wystrój sal został w dużej części zachowany dzięki temu, że zbiory ewakuowano w obawie przed grabieżą i niszczeniem ich przez najeźdźców. Warto obejrzeć zwłaszcza sale: Balową, Audiencjonalną, Tronową i Marmurową, które wyglądają prawie tak samo jak w XVIII wieku. Znajduje się tam również wiele dzieł sztuki pochodzących z czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, na przykład słynny poczet królów polskich, którego autorem jest Marcello Baciareli czy obrazy Rembrandta. W stronie południowej Zamku znajduje się barokowy pałac Pod Blachą, zaś przed Zamkiem znajduje się kolumna Zygmunta (zajmuje to miejsce od 1644 roku). Na placu zamkowym znajdują się również zabytkowe kamienice pochodzące z XVI, XVII i XVIII wieku.

 

Stare Miasto

Na warszawskim Starym Mieście znajduje się wiele zabytków pochodzących z późnego średniowiecza. Obiekty te są jednak z dużym stopniu rekonstruowane, gdyż konieczna była ich odbudowa, zachował się jednak oryginalny układ urbanistyczny wraz z układem ulic i rynkiem znajdującym się w centrum. Jeśli chodzi o to, co jest szczególnie warte odwiedzenia, to jest to na przykład utrzymana w gotyckim stylu archikatedra Świętego Jana Chrzciciela, która wcześniej była farą staromiejską oraz kolegiatą. Obiekt ten był wielokrotnie przebudowywany, ale po wojnie został zrekonstruowany zgodnie z nakazami stylu gotyckiego i jego mazowieckiej odmiany. W archikatedrze znajduje się m.in. pochodzący z późnego gotyku, z XVI wieku, krucyfiks, który jest cennym zabytkiem, a także wiele fragmentów wystroju obiektu pochodzące z XVII i XVII wieku, na przykład kaplica Baryczkowska.
Warto wiedzieć, że w archikatedrze spoczywa wielu sławnych, zasłużonych Polaków, na przykład król Stanisław August Poniatowski,Henryk Sienkiewicz, Ignacy Jan Paderewski, August Hlond czy kardynał Stefan Wyszyński.
Na Starym Mieście znajduje się też, w pobliżu archikatedry, pochodzący z epoki baroku dawny kościół Jezuitów. Na uwagę zasługuje on między innymi dlatego, że jego wieża jest najwyższym obiektem na całej Starówce. Wart zobaczenia jest również dawny kościół Augustianów pod wezwaniem świętego Marcina, którego ostatnia przebudowa pochodzi z XVIII wieku. Obiekt utrzymany jest w stylu barokowym.
Ponadto na Starówce znajduje się wiele zabytkowych kamienic pochodzących z XV-XVIII wieku. Wielu z nich nie dotknęły zniszczenia wojenne i prezentują się bardzo dobrze. Warto przede wszystkim obejrzeć pod tym kątem Rynek Starego Miasta, gdzie między innymi znajdują się kamienice: Winklerowska, Fukierów, pod Świętą Anną, Falkiewicza, Baryczków, Długoszowa). Nie wolno też pominąć kamienic pod Okrętem oraz zespołu kamienic znajdujących się przy ulicy Kanonia.
Zabytkowe, a przez to interesujące, są również mury obronne otaczające Stare Miasto, które pochodzą z okresu XIII-XVI wieku. Ich część stanowią znana baszta Prochowa i Barbakan.

 

Nowe Miasto

Istnieje od 1408 roku i do dziś pozostała oryginalna fara Najświętszej Marii Panny pochodząca z XV wieku, utrzymana w stylu późnogotyckim, wraz z wolnostojącą dzwonnicą. Inne kościoły znajdujące się na Nowym Mieście utrzymane są w stylu barokowym. Warte odwiedzenia są: Kościół Świętego Jacka (kościół Dominikanów), kościół i klasztor sióstr sakramentek znajdujący się przy Rynku (w kościele tym znajduje się mogiła Marii Karoliny z Sobieskich, której nagrobek dobrze zachował się do naszych czasów), Kościół Franciszkanów, a także obiekty niesakralne – pałace Raczyńskich pochodzące z 1786 roku i pałac Sierakowskiego, utrzymany w stylu klasycystycznym. Interesujące są również znajdujące się na nowym mieście kamienice, przede wszystkim te znajdujące się przy ulicy Freta, warto więc poświęcić czas na ich obejrzenie.

 

Śródmieście

W warszawskim Śródmieściu znajdują się dobrze zachowane zespoły zabytkowe, które składają się na poszczególne ulice. Warte obejrzenia są na przykład: Trakt Królewski, ulica Długa czy ulica Miodowa. Na uwagę zasługują również place Śródmieścia, między innymi Plac Teatralny, Plac Bankowy czy Plac Krasińskich. W skład tych zabytkowych zespołów wchodzą zarówno obiekty sakralne, jak i rezydencje i obiekty mieszkalne. Jeśli chodzi o to, z jakiego okresu się one wywodzą, to są to przede wszystkim barok i klasycyzm.

 

Trakt Królewski

Ta zabytkowa ulica bierze swój początek na placu Zamkowym i biegnie przez ulice: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie. Prowadzi do królewskich rezydencji znajdujących się w Łazienkach oraz na Wilanowie. Na trasie tej spotkać można wiele zabytków pochodzących z różnych epok i okresów, między innymi kościoły, rezydencje magnatów, pałace, a także hotele i kamienice czynszowe, te ostatnie pochodzące już z XIX wieku.

 

Oś Saska

Obiekt ten powstał z inicjatywy króla Augusta II Sasa. Jego obecny wygląd nie jest niestety pierwotny, ponieważ już w XIX wieku budowla została znacznie zmodernizowana, zaś szkody wojenne wymusiły odbudowę.

 

Plac Teatralny wraz z okolicami

Plac ten jest ważnym zabytkiem, powstałym w miejscu pochodzącego z epoki baroku zepsołu zabudowań przeznaczonych na rezydencję dla królowej Marii Kazimiery. W skład zespołu, prócz bryły teatru, tworzy pochodzący z późnego baroku Pałac Jabłonowskich, a także dawny kościół Kanoniczek, utrzymany w stylu klasycystycznym. Warto obejrzeć przede wszystkim pierzeję, przy której znajdują się te dwa obiekty, gdyż jej obecny wygląd jest wierną rekonstrukcją pierwotnego, przeprowadzoną w latach 90. ubiegłego wieku. W okolicach placu warto również obejrzeć znajdujący się przy ulicy Senatorskiej dawny kościół Reformatów pochodzący z przełomu XVII i XVIII wieku, pałac Błękitny z XVIII-XIX wieku, XVIII-wieczną Blankę czy pałac Małachowskich, wywodzący się z tego samego okresu.

 

Plac Bankowy

Plac Bankowy warto obejrzeć przede wszystkim z tego względu, że udało się zachować jego pierwotną, klasycystyczną zabudowę wywodzącą się z lat 20. i 30. XIX wieku. Budynki te zbudowano na potrzeby ówczesnych bankierów i szeroko rozumianej elity ekonomicznej. W skład kompleksu wchodzą: budynek Banku, budynek Giełdy Polskiej, a także pałac Ministra Skarbu i pałac Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu.

 

Zabytki Powiśla i Solca

Ze znajdujących się na Powiślu, zachowanych budynków warto obejrzeć przede wszystkim Pałac Ostrogskich, zaprojektowany przez słynnego w XIX wieku Tylmana z Gameren. Wart obejrzenia jest też pochodzący z epoki renesansu Pałac Zamoyskiego, zbudowany w 1870 roku.
Na Solcu natomiast na uwagę zasługuje pochodzący z epoki późnego baroku Pałac Symonowiczów, a także Pałacyk Branickich-Lubomirskich, utrzymany w stylu klasycystycznym oraz XIV-wieczny dawny kościół Trynitarzy, znajdujący się przy Rynku Soleckim. W kościele tym można zobaczyć słynny obraz namalowany przez Michaela Willmanna zatytułowany „Męczeństwo św. Bartłomieja”.

 

Ujazdów i Łazienki Królewskie

Najważniejszym obiektem Ujazdowa jest oczywiście znany zamek Ujazdowski, pochodzący z baroku, a zbudowany w 1624 roku w miejscu starszej rezydencji książąt. Obecnie w zamku tym swą siedzibę ma Centrum Sztuki Współczesnej. W pobliży znajduje się na Agrykoli pomnik króla Jana III Sobieskiego stworzony w 1788 roku przez znanego rzeźbiarza Franciszka Pincka. Natomiast w Łazienkach Królewskich, założonych z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, najważniejszym obiektem jest Pałac Na Wyspie. Obecnie można oglądać niemal kompletny, oryginalny wystrój wnętrz. Warte uwagi są przede wszystkim: Sala Balowa, Gabinet Króla i Galeria Obrazów. Pałac ma bogate dekoracje malarskie i rzeźbiarskie autorstwa Marcello Bacciarelliego i Jana Bogumiła Plerscha. W kompleksie łazienkowskim znajduje się też doskonale zachowany Pałac Myśliwski, w którym na uwagę, ze względu na swe oryginalne, pierwotne wyposażenie, zasługują przede wszystkim Sypialnia i Sala Jadalna. Ciekawy jest również Biały Domek z jego Pokojem Bawialnym i Salą Jadalną, zaś w Starej Pomarańczarni obecnie mieści się Galeria Rzeźby Polskiej. Inne warte obejrzenia elementy kompleksu łazienkowskiego to między innymi Stara i Nowa Kordegarda, Podchorążówka, Teatr na Wyspie oraz Ermitaż. Wart uwagi jest również Belweder, który wznoszony był w latach 1818-1822 pod kierunkiem znanego architekta Jakuba Kubickiego.

Zabytki Bielan i Żoliborza

Najważniejszymi zabytkami w tej części miasta są: Kościół Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie pochodzący z okresu XVII-XIX wieku, kościół Świętej Marii Magdaleny znajdujący się na Wawrzyszewie, pochodzący z XVII-XIX wieku, zespół kościelno-klasztorny Kamedułów z XVIII wieku i Pałac Brühla znajdujący się na Młocinach. Wszystkie te budowle utrzymane są w stylu późnego baroku. Ponadto w tej części Warszawy znajduje się wiele cennych obiektów o charakterze militarnym, miedzy innymi budowle Cytadeli i fortyfikacje Twierdzy Warszawa, w skład którego wchodzi przede wszystkim znany fort Wawrzyszew. W centralnej części dzielnicy Żoliborz znajduje się dobrze zachowana modernistyczna zabudowa pochodząca z okresu międzywojennego. W jej skład wchodzą osiedla: Żoliborz Dziennikarski, Żoliborz Oficerski oraz Żoliborz Urzędniczy. Zostały one założone w latach 20. i 30. ubiegłego wieku.

 

Zabytki Woli, Bemowa i Włochów

W dzielnicy Wola znajduje się zachowana tylko częściowo zabudowa pochodząca z XIX wieku, kiedy to Warszawa poddana została industrializacji. Na uwagę zasługują takie obiekty jak: zakład Platerniczy Norblinów, elektrownia Tramwajów Miejskich utrzymana w stylu neoromańskim, gdzie obecnie znajduje się siedziba Muzeum Powstania Warszawskiego, dawna gazownia, na terenie której znajdują się zbiorniki gazu w formie rotundy, wieżą ciśnień i innymi zabudowaniami, również utrzymana w stylu neoromańskim (teraz jest to Muzeum Gazownictwa). Można tam również znaleźć oczywiście obiekty zabytkowe o charakterze militarnym, na przykład części zabudowań Twierdzy Warszawa – forty P, Blizne, Chrzanów. Na Woli znajduje się też wiele obiektów zabytkowych sakralnych, m.in. neoromański kościół Świętego Augustyna znajdujący się na Nowolipkach, neogotycki kościół Świętych Stanisława i Wojciecha oraz cerkiew prawosławna świętego Jana Klimaka. Bardzo ważny jest również Cmentarz Powązkowski, który znajduje się we wschodniej części dzielnicy, a na którym znajduje się wielka liczba zabytkowych nagrobków i rzeźb. Ich większa część pochodzi z XIX i XX wieku.

 

Zabytki warszawskiej Ochoty

W tej części miasta spotkać można przede wszystkim zabytkowe zabudowania mieszkalne i przemysłowe, głównie pochodzące z XIX i XX wieku. Najważniejszym obiektem są zdecydowanie Filtry Lindleya, budowane w latach 1883–1886 według projektu Williama Heerleina Lindleya, stąd nazwa. Obiekt jest tak cenny przede wszystkim z tego względu, że zachował się niemal w komplecie. Przy Alejach Jerozolimskich i przy placu Narutowicza znajduje się kilka wartych uwagi kamienic czynszowych, które cechuje styl eklektyczny. W centralnej części dzielnicy, przy placu Narutowicza, znajduje się również eklektyczny Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, wznoszony w latach 1911-1918. Warto również zobaczyć Gmach Izb Rzemieślniczych imienia świętego Antoniego, zwany Antoninem, który znajduje się przy ulicy Barskiej. W dzielnicy tej znajduje się również duży zespół osiedli mieszkaniowych, które wywodzą się z okresu międzywojennego. Są to między innymi Kolonia Staszica i Kolonia Lubeckiego, a także wille i budynki użyteczności publicznej, takie jak Gmach Ministerstwa Komunikacji i XXI Liceum Ogólnokształcące.

 

Obiekty Mokotowa, Wilanowa i Ursynowa

Jest tam kilka stosunkowo dobrze zachowanych zabytków architektury rezydencjonalnej i sakralnej. Obiekty pochodzą głównie z XVII-XIX wieku i cechują się wysoką klasą artystyczną, a także historyczną. Wart uwagi jest na przykład pochodzący z czasów panowania króla Jana III Sobieskiego kościół Bernardynów zlokalizowany na Czerniakowie i znany zespół pałacowo-parkowy na Wilanowie, w którym wspomniany król miał swoją rezydencję.
Na Mokotowie znajduje się m.in. warta uwagi klasycystyczna Królikarnia, na Ursynowie – Pałac Krasińskich, zaś na Natolinie – Pałac Potockich. W tej części miasta można również zwiedzić utrzymany w stylu klasycystycznym dwój Ksawerego Pudłowskiego, neogotycki Pałac Szustra i Żółtą Karczmę, która prezentuje styl eklektyczny. Obecnie znajduje się tam Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
Zabytkowe są również zabudowania Twierdzy Warszawa znajdujące się w tej części stolicy – forty Mokotów i Służew.

 

Zabytki Pragi, Białołęki, Targówka, Wawra, Rembertowa i Wesołej

W tej części miasta na uwagę zasługuje przede wszystkim kościół świętego Jakuba, który znajduje się na Białołęce. Jest to najstarszy zabytek prawobrzeżnej Warszawy, gdyż pochodzi on z okresu XIV-XV wieku. W centrum Pragi również znajdują się cenne zabytki o charakterze sakralnym, m.in. barokowy, neogotycka katedra Świętych Michała i Floriana czy cerkiew Marii Magdaleny. Inne warte odwiedzenia praskie zabytki to: klasycystyczny Gmach dawnej Komory Wodnej, klasycystyczne rogatki Grochowskie oraz Dworek Grochowski. Cennymi zabytkami architektonicznymi pochodzącymi z okresu międzywojennego są: zabudowa na Saskiej Kępie, wille znajdujące się w Wawrze, Aninie oraz Międzylesiu. Jeśli chodzi o zabytki militarne, to w tej części miasta zachował się jedynie Fort Śliwickiego znajdujący się w północnej części Pragi.

Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.