Jak zarejestrować noworodka?

Od momentu przyjścia na świat noworodka, rodzice mają 14 dni na zarejestrowanie go w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Sprawdź, jakie dokumenty będziesz musiał mieć przy sobie, jakie nazwisko otrzyma i kto musi udać się do urzędu.

Miejsce rejestracji

Noworodki rejestruje Urząd Stanu Cywilnego, który jest właściwy w stosunku do miejsca urodzenia dziecka. Jeśli poród odbył się w innej miejscowości, niż ta, którą zamieszkujesz, to dziecko zostanie zarejestrowane tam, gdzie się urodziło.

Można zarejestrować noworodka w Urzędzie Stanu Cywilnego, który jest odpowiedni dla miejsca zamieszkania jednego albo obojga rodziców.

Kto musi udać się do Urzędu Stanu Cywilnego?

O tym decyduje fakt, czy ojciec dziecka jest Twoim mężem czy też przebywacie w nieformalnym związku. Pierwszy przypadek przewiduje pojawienie się jedynie męża, ponieważ jego ojcostwo dla urzędnika nie stanowi najmniejszych wątpliwości. Jedyne, co musi posiadać, to akt małżeństwa. W przypadku mężczyzny, który chce uznać przed urzędnikiem dziecko, musi udać się w to miejsce razem z partnerką, ponieważ urzędnik będzie potrzebował pisemnej zgody matki.

Do Urzędu Stanu Cywilnego może przybyć także kobieta, jak również inne osoby, które były obecne podczas porodu. Jeśli jednak z jakiś przyczyn nikt z upoważnionych osób nie może zjawić się w urzędzie, wówczas zarejestrować noworodka może pełnomocnik osoby, która została do tego zobowiązana. W tym przypadku pełnomocnictwo musi zostać sporządzone na piśmie, a pełnomocnik jest zobowiązany, aby przedstawić je urzędnikowi. Podobnie zresztą jak dowód osobisty – potrzebny będzie danej osoby, jak i pełnomocnika.

Potrzebne dokumenty

W przypadku dziecka, którego rodzice są małżeństwem, do urzędu może udać się jedno z nich. Wtedy konieczne jest posiadanie dowodu osobistego swojego i małżonka, a także odpisu aktu małżeństwa.

W przypadku panny, której dziecko nie jest uznane przez ojca, konieczne jest zabranie swojego odpisu aktu urodzenia, jak również dowodu osobistego.

Panna, której mężczyzna uznał dziecko, do Urzędu Stanu Cywilnego musi udać się razem z nim. Ponadto należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz odpis aktu urodzenia matki dziecka.

W przypadku rozwódki potrzebny będzie dowód osobisty oraz odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. Przed upływem 300 dni od rozwodu, dziecko będzie uznane za pochodzące z małżeństwa, jeśli jego ojcem będzie Twój były mąż. Po tym czasie sytuacja wygląda tak samo, jak w przypadku dziecka panieńskiego.

W przypadku wdowy konieczne jest zabrania dowodu osobistego oraz odpisu aktu zgonu męża. I tu także obowiązuje zasada 300 dni. Jeśli dziecko urodzi się przed upływem tego terminu, ojcem zostanie uznany zmarły mąż.

Zaświadczenie i narodzinach dziecka jest wystawiane w szpitalu i do Urzędu Stanu Cywilnego dostarcza je pracownik szpitala. W sytuacji, gdy poród odbył się w domu lub w innym miejscu niż szpital, wtedy konieczne będzie zaświadczenie lekarskie o dacie urodzenia dziecka.

rejestracja-dziecka

Uznanie ojcostwa

Ojciec dziecka jest zobowiązany do uznania dziecka tylko wtedy, gdy para nie stanowi małżeństwa. Uznanie dziecka polega na podpisaniu stosownego dokumentu, w którym mężczyzna otwarcie przyznaje, że narodzone dziecko jest jego. Oświadczenie jest dobrowolne. Musi zostać złożone do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego albo do polskiego konsula, o ile poród odbył się za granicami naszego kraju.

W przypadku dziecka, które pochodzi z małżeństwa, wtedy nie jest konieczne uznawania ojcostwa, ponieważ dla urzędnika sytuacja jest oczywista.

Imię dziecka a akt urodzenia

Urzędnik ma prawo odmówić wpisania imienia wybranego przez rodziców do aktu urodzenia, jeśli owe imię nie pozwala na jednoznaczne rozróżnienie płci dziecka, jest ośmieszające, nieprzyzwoite albo przedstawione jako zdrobnienie. Od decyzji urzędnika rodzicom przysługuje odwołanie.

Rodzice mogą nadać maluchowi maksymalnie dwa imiona.

Zmiana imienia

Rodzice mogą odstąpić od wybranego dla noworodka imienia w terminie nie przekraczalnym sześciu miesięcy, licząc od dnia sporządzenia aktu urodzenia. W tym czasie kierownik danego Urzędu jest zobowiązany przyjąć wniosek o zmianę imienia lub imion.

Nazwisko

Dzieci, które pochodzą ze związku małżeńskiego otrzymują nazwisko ojca. W przypadku noworodków urodzonych ze związków nieformalnych, przyjmuje się nazwisko ojca, o ile jest ono przez niego uznane. Można również nadać nazwisko matki, jeśli oczywiście oboje rodziców wyrazi na to zgodę. Dziecko panny, gdzie ojciec jest nieznany, otrzymuje nazwisko matki.

Dane w akcie urodzenia

W akcie urodzenia dziecka zawarte są takie informacje jak:

  • imię lub imiona dziecka,
  • nazwisko dziecka,
  • płeć,
  • data i miejsce urodzenia,
  • dane osobowe rodziców,
  • daty i miejsca urodzenia rodziców,
  • miejsce zamieszkania rodziców

Zameldowanie

Gdy akt urodzenia zostanie sporządzony, noworodek podlega obowiązkowi meldunku, który zazwyczaj jest taki sam, jak miejsce zamieszkania matki dziecka. Dziecko może również zostać zameldowane w miejscu zameldowania rodziców, z którymi zamieszkuje.

Koszty rejestracji

Generalnie, rejestracja jest darmowa. Jedyne koszty, jakie musza ponieść rodzice, to opłata za sporządzenie odpisu aktu urodzenia i wynosi 5 złotych. Jednakże za pierwsze trzy odpisy, rodzice są zwolnieni z opłaty.

dziecko

Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.