Jak opatentować pomysł

Jak opatentować pomysł?

Jak opatentować pomysł

Jak opatentować pomysł?

Zgodnie z definicją patent to dokument urzędowy potwierdzający prawo wyłączności właściciela danego pomysłu na to, aby korzystać z danego wynalazku bądź wynalazków na terenie danego państwa, które udzieliło patentu. Posiadanie patentu na dany wynalazek nie oznacza jednak prawa do korzystania z niego – np. jeżeli posiadamy patent na konstrukcję broni, nie zawsze musimy mieć prawo do tego, aby broń tę produkować, gdyż możemy mieć np. problem z patentami na skład materiału broni, który został już opatentowany przez inną osobę.

Jeżeli jednak posiadamy pomysł na ciekawy wynalazek czy rozwiązanie, warto pomyśleć o jego opatentowaniu zawczasu, żeby zachować w przyszłości wyłączność do rozporządzania nim. Jak to zrobić – wyjaśniamy poniżej.

Patentowanie pomysłu krok po kroku

W naszym kraju patenty przyznawane są przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, chociaż w ciągu ostatnich 20 lat obserwuje się spadek rejestrowanych nowych wynalazków i udzielanych nowych patentów. Co ciekawe, zwiększa się liczba polskich oryginalnych pomysłów rejestrowanych w urzędach patentowych poza granicami naszego kraju.

Aby opatentować pomysł, należy dokonać zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym, składając zestaw dokumentów, których formularze można pobrać ze strony Urzędu. Są to:

  • podanie,
  • opis zgłoszeniowy, czyli przedstawienie wynalazku dzięki wzorom, rysunkom, odniesieniom do obecnego stanu techniki itp., zawierający także zastrzeżenia patentowe, świadczące o oryginalności wynalazku, a także zastrzeżenia ochronne, czyli wzór użytkowy,
  • skrót, czyli jasna informacja opisująca pomysł wraz z jego charakterystycznymi cechami i przeznaczeniem,
  • inne dokumenty, tj. zastrzeżenia, poświadczenia, tłumaczenia itp.

Czego nie można opatentować?

Oczywiście nie wszystko można opanować. Pomysły teoretycznie bardzo innowacyjne, ale nie będące wynalazkami, nie mogą zostać opatentowane. Są to więc np. dzieła muzyczne, literackie, odkrycia naukowe, matematyczne metody, stanowiące dobro całej ludzkości, zasady dotyczące gier czy działalności gospodarczej, a także programy do maszyn cyfrowych. Patentem nie można też objąć wynalazków, które mogłyby szkodzić dobru i porządkowi publicznemu, ras zwierząt, metod chirurgicznych czy sposobów leczenia chorób, ale można już opatentować urządzenia, które pomogą ulepszyć diagnostykę leczenia.

Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.