Jak ogrodzić działkę?

Wbrew pozorom ogrodzenie działki nie jest czynnością tak oczywistą i łatwą, jak mogłoby się wydawać, gdyż decyzję o tym, w jaki sposób to zrobić i z jakich materiałów korzystać, musimy uzgodnić między innymi z naszymi sąsiadami.

Dokumentami regulującymi zasady związane z ogradzaniem działki zgodnie z prawem są ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.), a także
ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Jak ogrodzić działkę?

Zgodnie z dokumentami wymienionymi powyżej można stwierdzić, iż mury, płoty, miedze itp., które znajdują się na granicy sąsiednich działek, powinny być przeznaczone do wspólnego użytku sąsiadów i sąsiedzi powinni ponosić wspólne koszty ich utrzymania. Jeżeli jednak my chcemy postawić ogrodzenie, zaś sąsiad nie jest tym zainteresowany, nie możemy w żaden sposób żądać od niego współudziału finansowego w tym przedsięwzięciu. Dopiero po wybudowaniu ogrodzenia możemy domagać się od sąsiada współfinansowania np. jego napraw.

Jeżeli stawiamy ogrodzenie od strony sąsiada i nie jest to inwestycja wspólna, najlepiej tak je wybudować czy zainstalować, aby nie przekraczało naszej działki – zapobiegnie to ewentualnym konfliktom np. o naruszenie granic działki.

Jeżeli stawiamy ogrodzenie od strony ulicy, musimy pamiętać, żeby nie przekraczało linii rozgraniczających ulicy, a w razie wątpliwości warto zlecić geodecie wznowienie znaków granicznych.

Planując wzniesienie ogrodzenia, nie musimy starać się o pozwolenie na budowę, jednak jest kilka sytuacji, w których musimy zgłosić budowę lub remont ogrodzenia co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Są to:

  • budowa lub remont ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych,
  • budowa lub remont ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m – bez względu na to, czy są sytuowane od strony drogi, czy od strony działki sąsiada.

dzialka-jak-ja-ogrodzic

Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.