Kategoria: Podatki

Jak otrzymać NIP?

Od dnia 1 stycznia 2012 roku dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej, numerem identyfikacji podatkowej jest właśnie numer PESEL. Numer NIP obejmuje pozostałe podmioty podlegające obowiązkowi ewidencyjnemu. Jeżeli …