Jak adresować kopertę?

koperta

Jak adresować kopertę?

Poprawne adresowanie koperty, mimo że tej czynności uczymy się już w szkole podstawowej, wielu osobom sprawia problem. Fakt ten wiąże się m.in. z tym, iż w ostatnich latach częściej niż drogą listowną wiadomości wysyłamy pocztą elektroniczną – np. przez e-mail albo komunikatory internetowe. E-maile możemy bowiem wysyłać w sprawach osobistych, służbowych, urzędowych itp., gdy chcemy coś załatwić itp.

Istnieje jednak szereg instytucji, które wymagają wysłania konkretnego pisma pocztą tradycyjną, oraz sytuacji, kiedy nie wypada wysyłać e-maila. Właśnie wówczas przydaje się umiejętność poprawnego adresowania koperty, którą przypominamy poniżej :)

Prawidłowe adresowanie koperty

Z prawej strony koperty należy czytelnie napisać adres odbiorcy w następującej kolejności:
 • imię, nazwisko – nazwa firmy,
 • ulica, numer domu i mieszkania,
 • kod pocztowy i miejscowość.

W lewym górnym rogu należy umieścić godność oraz adres nadawcy w kolejności podanej wyżej.

Pamiętaj!

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które warto uwzględnić przy adresowaniu koperty – zwiększą one bowiem czytelność adresu i zagwarantują, że dostanie on dostarczony pod prawidłowy adres (wyłączając – rzecz jasna – czynnik, jakim jest błąd ludzki).

 • Adres musi być napisany czytelnie.
 • Kod i miejscowość najlepiej napisać drukowanymi literami.
 • Nie należy podkreślać adresu lub jego części.
 • Kolumna utworzona z pierwszych liter poszczególnych linii adresu musi być równa.
 • Pod kodem pocztowym nie należy umieszczać żadnych napisów, rysunków, naklejek etc.
 • Koperty należy adresować niebieskim bądź czarnym tuszem, albowiem maszyny nie są w stanie odczytać koloru czerwonego i jego pochodnych.
 • Istotną informacją jest to, że powinno unikać się adresowania kopert przy użyciu drukarek igłowych, ponieważ nanoszone przez nie znaki są nieczytelne dla maszyny sortującej korespondencję.
 • Minimalna wysokość czcionki, jaką powinniśmy adresować kopertę, to 2,5 mm, maksymalna natomiast jest równa 4,7 mm.
 • Wszelkie loga, znaki drukarskie oraz napisy reklamowe powinny być umieszczone z lewej strony bloku adresowego.
 • Do koperty nie można wkładać żadnych twardych przedmiotów, albowiem niszczą one urządzenia sortujące.
 • Nie należy zamykać koperty zszywkami ani zaklejać taśmą.
 • Koperty nie powinny być grubsze niż 5 mm.
Jak adresować kopertę? 3.50/5 (70.00%) 10 votes

Podobne porady:

Tags: , , , , , , , , ,

Comments (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. D pisze:

  „Kod i miejscowość najlepiej napisać drukowanymi literami” – jak można napisać kod DRUKOWANYMI LITERAMI?

Dodaj komentarz