Kategoria: Pogrzeby

Jak odrzucić spadek?

Spadek są to – ogólnie mówiąc – prawa i obowiązki należące do spadkodawcy w momencie śmierci, przechodzące na jego spadkobierców na drodze dziedziczenia. Wlicza się do niego również posiadane …