Jak się zrzec obywatelstwa polskiego?

Obywatelstwa polskiego nie można stracić inaczej niż przez jego zrzeczenie się, przez wniosek skierowany bezpośrednio do Prezydenta RP. 

Ustawy regulujące zrzekanie się obywatelstwa

Zagadnienia związane ze zrzeczeniem się obywatelstwa polskiego regulowane są przez:

  • art. 34 ust. 2 i art. 137 Konstytucji RP,
  • przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2000 r. Nr 28 poz. 353 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz wzorów zaświadczeń i wniosków (Dz.U. Nr 18 poz. 231 z późn. zm.).

Wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa jest załącznikiem nr 1 w rozporządzeniu Prezydenta RP z 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz.U. z 2012 r., poz. 928). Właśnie do tego rozporządzenia trzeba się więc odnieść, planując zrzeczenie się obywatelstwa.

Niezbędne do zrzeczenia się obywatelstwa dokumenty

Obok wniosku należy też przygotować inne dokumenty.

Są to m.in.:

  • dokumenty, które potwierdzają wszystkie dane oraz informacje zawarte we wniosku,
  • dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest obywatelem polskim,
  • dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania,
  • fotografie osób objętych wnioskiem.

Wniosek należy złożyć do starosty, a w razie zamieszkania za granicą – do konsula RP. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie, z podpisem urzędowo poświadczonym, za pośrednictwem wojewody lub konsula.

Prezydent RP wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub odmawia jej wyrażenia w formie postanowienia. Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Może też nastąpić w krótszym terminie wskazanym w postanowieniu Prezydenta RP.

Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.