Jak adoptować dziecko?

W naszym kraju kwestie adopcyjne powierzone zostały ośrodkom adopcyjno – opiekuńczym oraz sądom rodzinnym.

Nie jest łatwo zostać rodzicem adopcyjnym, ponieważ trzeba spełnić szereg wymagań oraz zdobyć pozytywną opinię komisji kwalifikacyjnej.

Każdy, kto chce adoptować dziecko powinien najpierw udać się do ośrodka adopcyjnego. Pracownicy placówki przeprowadzą dokładną rejestrację oraz wywiad ogólny. Po zebraniu wszystkich niezbędnych formalności, dalszym krokiem będzie spotkanie z psychologiem oraz pedagogiem.

Co zrobić, aby adoptować dziecko? 

Na spotkanie z psychologiem warto przygotować się na pytanie związane z motywami adopcji, potrzebami dziecka czy stanie cywilnym pary. Będą poruszane również kwestie materialne oraz stan zdrowia dziecka, jak i jego rodziców adopcyjnych.

W dalszej kolejności będzie przeprowadzany wywiad środowiskowy oraz mnóstwo spotkać ze specjalistami w wielu dziedzinach życia. Trzeba będzie wziąć udział w warsztatach i wykładach. Wtedy do głosu dochodzi komisja kwalifikacyjna, która odrzuca kandydaturę danej pary albo zatwierdza. W przypadku pozytywnej jej opinii, rodzicom zostanie przedstawione dziecko, ale nie w formie bezpośredniej. W tym momencie będzie to jedynie dokumentacja na temat malucha, opinia wychowawców, lekarzy i psychologów. Dopiero potem przyszli opiekunowie są zapraszani do domu dziecka.

Pierwsze spotkanie

Przyjmuje się, że wizyta w domu dziecka ma charakter wielokrotny, ponieważ często zdarza się, że smyk nie akceptuje nowych rodziców i potrzebuje czasu, aby poznać ich. W międzyczasie opiekun prawny ma za zadanie zwrócić się do sądu rodzinnego o zmianę miejsca zamieszkania dziecka na adres pobytu nowych jego opiekunów. Gdy instytucja wyda pozytywną opinię, wtedy rodzice mogą zabrać swoje adoptowane dziecko do domu.

W sądzie

Jednak to nie koniec zawiłych formalności. Pozostaje jeszcze kwestia sądowa. W tym celu całą dokumentację z ośrodka adopcyjno – opiekuńczego trzeba złożyć do sądu rodzinnego, do wydziału rodzin i nieletnich. W międzyczasie do rodziców przychodzi kurator sądowy oraz pracownik ośrodka adopcyjnego, których zadaniem jest ocenienie, jak opiekunowie radzą sobie z wychowaniem dziecka.

W dniu rozprawy sąd może wydać pozytywną decyzję o adopcji dziecka i wtedy po upływie 21 dni sądowy wyrok podlega uprawomocnieniu. Wtedy to nowi, prawni rodzice muszą udać się do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania po uzyskanie odpisu aktu urodzenia, gdzie opiekunowie znajdują się na pozycji rodziców, a przysposobione przez nich dziecka nosi ich nazwisko.

Kto może adoptować?

O adopcję mogą starać się pary małżeńskie, jak również osoby samotne. Wykluczeniu podlegają pary będące w związkach niezalegalizowanych.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Jak to już zostało wcześniej wspomniane, trzeba spełnić szereg warunków, aby móc adoptować dziecko. Należy:

 • posiadać odpowiednie warunki materiale i mieszkaniowe,
 • w związku musi panować zgoda, a małżonkowie powinni tworzyć szczęśliwą, kochającą się parę,
 • obie strony muszą chcieć adopcji,
 • trzeba posiadać odpowiedni wiek – między rodzicami a dzieckiem nie może być większej różnicy wieku niż 40 lat,
 • rodzice adopcyjni muszą być zdrowi, zarówno pod kątem fizycznym, jak i psychicznym oraz nie mają nałogów.

Wykaz ośrodków adopcyjno – opiekuńczych w Polsce

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Białej Podlaskiej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny

Ośrodki adopcyjne BIELSKO-BIAŁA

 • www.http://www.oao.bielsko.pl

Ośrodki adopcyjne BYDGOSZCZ:

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Bydgoszczy

Ośrodki adopcyjne CHEŁM

 • ośrodek publiczny

Ośrodki adopcyjne CIECHANÓW:

 • tel./fax: (23) 673 56 09
 • ośrodek publiczny

Katolicki Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy

Ośrodki adopcyjne Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia):

 • tel./fax: (058) 556 05 79, 556 05 95, (058) 556 06 11
 • E-mail: [email protected]
 • www:http://www.adopcjagdanska.pl

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

 • www:http://www.adopcje-gdynia.pl

Ośrodki adopcyjne GIŻYCKO

Ośrodki adopcyjne GORZÓW WIELKOPOLSKI:

 • tel./fax: (095) 721 31 91, 721 31 91
 • E-mail: [email protected]
 • www:http://www.oaogorzow.iq.pl

Osrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Elblągu

 • tel. (55) 236-29-49
 • www:http://www.adopcja.elblag.com.pl

Katolicki Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy Diecezji Ełckiej

 • tel. (87) 621 38 25

Ośrodki adopcyjne JELENIA GÓRA:

 • tel. 075 752 52 38, 752 53 97

Ośrodek Adopcyjno Opiekunczy TPD w Kaliszu

Ośrodki adopcyjne KIELCE:

Katolicki Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Kielcach

 • tel. (041) 344 55 92

Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie TPD Oddział Okręgowy

 • tel./faks: (94) 342 56 27

Publiczny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Krakowie

 • tel./faks: (012) 422 29 94, 431 07 15
 • E-mail: [email protected]
 • www:http://www.krakow.adopcja.pl

Katolicki Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy Archidiecezji Przemyskiej w Krośnie

 • tel. (13) 436 82 51

Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy w Legnicy (MOPS)

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Lesznie

 • tel./fax: (65) 520 65 74

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Lublinie

 • tel. (81) 466 55 98-99, fax (81) 533 77 40
 • E-mail: [email protected]
 • www:http://www.adopcja.lublin.pl

Katolicki Ośrodek Adopcyjno –Opiekuńczy w Łomży

 • tel. (86) 473-55-14

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy Zarządu Łódzkiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

 • tel., fax: (042) 674 54 43, (042) 674 89 31
 • E-mail: [email protected]
 • www:http://oao-lodz.webpark.pl

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy

 • tel. (042) 682-18-88, (042) 682-18-92, (042) 682-20-22 w.40
 • E-mail: [email protected]
 • www:http://www.adopcja.net

Ośrodek Rodzin Zastępczych Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA

 • tel./ fax: (42) 634 01 18

Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Nowym Saczu

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy przy TPD – Olsztyn

 • tel. (089) 527 56 39

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Opolu (Diecezjalna Fundacja Obrony Życia w Opolu)

 • tel./fax: (077) 44-19-905, (077) 44-11-500
 • E-mail: [email protected]
 • www:http://www.adopcja.dfoz.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny
Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Pile

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Poznaniu

 • tel./fax: (061) 843 02 14, (061) 843 34 53
 • E-mail: [email protected]
 • www:http://www.osrodek-adopcyjny.poznan.pl

Chrześcijański Ośrodek Adopcyjno – Mediacyjny „Pro Familia” w Poznaniu

 • tel. (061)879 20 41

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Rzeszowie

 • tel./fax: (017) 86 41 023, (017) 86 41 073
 • E-mail: [email protected]
 • www:http://www.adopcja.ires.pl

Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Siedlcach

 • tel. (25) 644 06 30

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka

Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

 • tel. (032) 266 46 66, (032) 266 84 19
 • E-mail: [email protected]
 • www:http://www.adopcja.sosnowiec.pl

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy (przy Centrum Służby Rodzinie i Życiu Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckiej)

 • tel. (032) 269 51 70
 • www:http://www.rodzina.sosnowiec.pl/diecezjalny-osrodek-opiekunczo-adopcyjny.html

Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Suwałkach

Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Szczecinie

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Fundacji „MAM DOM” w Szczecinie

 • tel./ fax: (91) 422-14-44

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu

 • tel./fax: (15) 822 28 40

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Toruniu

 • tel./ fax: (56) 652-29-32, 56 621-06-72
 • E-mail: [email protected]
 • www: http://www.oao.torun.pl/main.html

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wałbrzychu

 • tel. 074 66 663 23, 074 66 663
 • e-mail: [email protected]
 • www: http://www.oao.walbrzych.szm.com

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Warszawie

 • tel./fax: (022) 621 10 75, (022) 622 03 70 – 72
 • E-mail: [email protected]
 • www:http://www.adopcja.futuro.pl

Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa „NASZ DOM” w Warszawie

 • tel./fax: (022) 864 03 23, (022) 834 60 53, (022) 834 37 12
 • E-mail: [email protected]
 • http://towarzystwonaszdom.pl
 • http://www.naszdom.org.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie

 • tel./fax: (022) 425 46 77, (022) 425 46 88, (022) 827 78 13
 • E-mail: [email protected]
 • www:http://www.tpdzg.org.pl

Stołeczny Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy TPD

 • tel. (022) 826 22 15, (022) 827 50 23

Katolicki Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy we Włocławku

Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu Śląskim

 • tel./fax: 032 451 44 51, 032 454 50 83
 • E-mail: [email protected]
 • www:http://www.adopcjawodz.pl

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy we Wrocławiu Archidiecezjalna Poradnia Adopcyjna

 • tel./fax: (071) 321 35 46, (071) 322 91 82

Wrocławski Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy

 • tel. (071) 359 28 92, (071) 359 28 95, (071) 352 04 21
 • E-mail: [email protected]
 • www:http://wrosad.webpark.pl

Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa „NASZ DOM”

 • tel. (071) 325 15 06
 • http://towarzystwonaszdom.pl
 • http://www.naszdom.org.pl

Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Zamościu

Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Zielonej Górze

 • tel. (68) 323 91 24
Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.