Jak rozpoznać okolicznik w zdaniu?

Okolicznik jest określeniem czasownika, które informuje nas o różnych okolicznościach, w jakich zachodzą wyrażone czasownikiem czynności, np. o miejscu, czasie trwania, sposobie wykonania, celu, przyczynie itp.

Jest częścią zdania, która początkowo może sprawiać problemy, jednak dzięki znajomości kilku faktów na pewno o wiele łatwiej będzie wskazać go w zdaniu.

Rodzaje okoliczników

Wyróżniamy siedem rodzajów okoliczników:

1. Okolicznik miejsca, odpowiadający na pytania: gdzie? skąd? dokąd? którędy?, np. w domu, z Krakowa, przez las.

2. Okolicznik czasu, odpowiadający na pytania: kiedy? dopóki? odkąd? jak długo?, np. dawno, w marcu, do kwietnia, dwa miesiące.

3. Okolicznik celu, odpowiadający na pytania: po co? w jakim celu?, np. po jabłka, do matury.

4. Okolicznik przyczyny, odpowiadający na pytania: dlaczego? z jakiej przyczyny?, np. z powodu choroby, przez niedbalstwo, w gniewie.

5. Okolicznik warunku, odpowiadający na pytanie: pod jakim warunkiem?, np. w wypadku poprawy samopoczucia.

6. Okolicznik sposobu, odpowiadający na pytania: jak? w jaki sposób?, np. opieszale, z ożywieniem, pracowicie.

7. Okolicznik przynależności, odpowiadający na pytania: mimo co? mimo czego? bez względu na co?, np. pomimo słabych wyników, bez względu na wszystko.

Jaką częścią mowy wyrażony jest okolicznik?

Okoliczniki najczęściej są wyrażone:

przysłówkiem i zaimkiem przysłownym, np. śpiewaj głośniej;

wyrażeniem przyimkowym, np. wyjeżdżamy na wycieczkę;

wyrażeniem porównawczym, np. kłamał jak z nut;

rzeczownikiem, np. jechali kwadrans;

imiesłowem przysłówkowym współczesnym, np. szedł, gwiżdżąc.

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.