Jak być instruktorem nauki jazdy?

Do kursu na instruktora kat. B może przystąpić każdy, kto posiada od minimum 3 lat prawo jazdy kat. B.  Taka osoba musi przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze instruktora oraz zaświadczenie od psychologa transportu.

Do kursu instruktora na kategorię B należy mieć przynajmniej średnie wykształcenie. Nie wolno figurować w Rejestrze Osób Skazanych.

Porady, jak zostać instruktorem nauki jazdy

Aby przystąpić do kursu instruktora kat. A, należy wcześniej uzyskać uprawnienia instruktora kat. B. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w kursie instruktora kategorii A,  po uprzednim zaliczeniu egzaminu wewnętrznego w Szkole Instruktorów – wówczas można w jednym terminie zdawać egzamin państwowy na instruktora kat. B i A

Kurs podstawowy na instruktora techniki jazdy kategorii B kosztuje 2500 zł. W Cenie zawarty jest pakiet  zajęć teoretycznych i praktycznych, a celem jest przygotowanie do egzaminu państwowego na instruktora techniki jazdy. Uczestnicy szkolenia otrzymują „Skrypt dla instruktorów techniki jazdy” opracowany przez organizatorów szkolenia.

Każda kolejna kategoria rozszerzająca zakres posiadanych uprawnień kosztuje 500 zł.

Wpis do ewidencji

Ewidencję wpisów prowadzi starosta. Starosta również wydaje legitymację instruktora, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

Starosta, wpisując osobę do ewidencji instruktorów, nadaje jej numer uprawnień (sześć lub siedem znaków, pierwsze dwa lub trzy znaki są wyróżnikiem województwa i powiatu, a pozostałe cztery to numer porządkowy w ewidencji) oraz zawiadamia o tym fakcie jednostkę wskazaną przez ministra właściwego do spraw transportu.

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.