Kategoria: Pozostałe

Jak otrzymać becikowe?

Konieczne jest zaświadczenie od lekarza, ze kobieta  , odbyła co najmniej jedno badanie w okresie ciąży. Zaświadczenie wydaje lekarz lub położna. Takie świadczenie wypłacane jest niezależnie od otrzymywanych dochodów. …