Kategoria: Pozostałe

Jak wyrobić paszport?

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego należy wypełnić czytelnie, literami drukowanymi, podpisany przez osobę ubiegają się o wydanie dokumentu paszportowego. Podpis w ramce pod fotografią nie może dotykać linii. Składać …