Jak zatrudnić nianię?

Planujesz powrót do pracy, ale Twój smyk nie dostał się do żłobka? A może w obawie przed różnymi chorobami wolisz nie posyłać dziecka w to miejsce, tylko pozostawić go pod opieką dorosłych. Problem pojawia się wtedy, gdy nikt z rodziny nie może podjąć się tego zadania. W takiej sytuacji na pomoc przychodzi niania!

Zatrudniając nianię nie trzeba obawiać się o jej ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, ponieważ zrobi to państwo. Sprawdź, czy i Ty możesz skorzystać z tych udogodnień i w jaki sposób podpisać z opiekunką umowę. Ułatwieniem dla wielu rodziców jest ustawa, która niedawno weszła w życie. Mówi ona o tym, że rodzice dziecka do lat 3 mogą pozostawić swoją pociechę pod opieką niani, a państwo opłaci za nią wszelkie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Warunkiem jest zgłoszenie jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego sprawdź, jak spisać umowę z opiekunką i kogo możesz zatrudnić.

Zawód – niania

We wspomnianej ustawie nie ma żadnych konkretnych uregulowań co do osoby, która może pełnić to stanowisko. Ta kwestia jest bardzo uogólniona i dokument mówi, że nianią może być osoba fizyczna, która sprawuje opiekę nad smykiem. Nie ma żadnej wzmianki m.in. o stopniu pokrewieństwa między opiekunką a dzieckiem, co w praktyce oznacza, że zatrudnić można członka rodziny. Jedyne, co musi posiadać niania, to aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne. Nie ma konieczności, aby posiadała jakiekolwiek szkolenia z zakresu sprawowania opieki nad brzdącem.

Dla kogo udogodnienia?

 • Pomoc państwa skierowana jest do rodziców dzieci, które ukończyły 20.tydzień życia aż do ukończenia 3. roku życia. Tylko w nielicznych przypadkach okres ten podlega wydłużeniu do lat 4. Szczególna sytuacja dotyczy maluchów, które nie dostały się do przedszkola, na terenie gminy nie funkcjonuje żadne przedszkole prywatne ani nie ma możliwości oddania smyka pod opiekę opiekuna dziennego. W tych wyjątkowych sytuacjach, okres odprowadzania składek ZUS może ulec wydłużeniu do końca roku szkolnego, czyli do ukończenia 4. roku życia.
 • O zwrot kosztów zatrudnienia niani mogą ubiegać się oprócz małżonków także osoby samotnie wychowujące, a więc panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka czy rozwodnik, jak również rodzic , w stosunku do którego orzeczono separację lub rodzic pozostający w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
 • Aby ubiegać się o dopłatę, przynajmniej jedno z rodziców musi być zatrudnione na pełen etat, umowę zlecenie albo prowadzić własną działalność gospodarczą. W przypadku, kiedy dana osoba straci pracę albo zlikwiduje swoją firmę, wówczas składki będą odprowadzane przez okres trzech miesięcy od dnia, w którym zaprzestano pracy albo prowadzenia działalności gospodarczej.

dobra-niania

Umowa

Rodzice, którzy zamierzają oddać swoje dziecko pod opiekę niani, zobowiązani są do podpisania z nią umowy zlecenie, który musi zostać sporządzona na piśmie, w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach.

Informacje, które muszą pojawić się w umowie:

 • dane osobowe stron, z uwzględnieniem numerów PESEL albo dowodów osobistych,
 • cel i przedmiot umowy,
 • czas i miejsce sprawowania opieki,
 • liczba dzieci oraz zakres obowiązków opiekuna,
 • kwota wynagrodzenia za pracę,
 • metoda oraz termin płatności,
 • okres, na jaki została zawarta umowa,
 • warunki, sposób zmiany postanowień umowy, jak również sposób jej rozwiązania.

Z tak sporządzoną umową rodzice mogą zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne opłaca ZUS i rodzic.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – odprowadza składkę od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia – obecnie jest to 1600 zł brutto.

Rodzic – musi odprowadzić składkę od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotę minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo jeżeli niania przystąpi dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego – składki na to ubezpieczenie opłaca rodzic.

Oceń

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.