Tag: etapy pisania rozprawki

Jak napisać rozprawkę?

Jak napisać rozprawkę?

Rozprawka jest formą wypowiedzi, którą obowiązkowo musi znać każdy uczeń. Składa się z trzech najważniejszych elementów: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. We wstępie należy zasygnalizować, jak zrozumieliśmy temat, sformułować własną tezę, zaznaczyć, o czym będziemy pisać dalej i w jaki sposób ustosunkujemy się do tematu. W rozwinięciu podajemy argumenty potwierdzające tezę, wyodrębnione, jasno sygnalizowane, np. zwrotami […]

Czytaj dalej »