Recently,Pandora Australia the reporter found that international Pandora Canadahigh-end apparel Ralph Lauren Outletbrand Polo Ralph Lauren shoes have to bring their products to enter the mainland market.Ralph Lauren Australia This time the landing of the market,Ralph Lauren Canada mainly in the domestic counter sales by vendors Hogan Italiaof high-end shoes LUXE BRANDS (Li Shi).Burberry Outlet LUXE BRANDS (Lai Shi) flagship store in Shanghai fashion landmark in Shanghai, Michael Kors Bags OutletHong Kong Plaza 375 on the third floor.Cheap Tiffany Sale According LUXE BRANDS (Li Shi)Tiffany Sale UK introduced for the first time in thehttp://www.courtterrace.com.au Chinese market this year, Polo Ralph Lauren shoes shelves have the British Academy, the high street fashion, polar explorer and fantasy princess shoes four series, http://www.rcorner.co.ukaimed at the most classic and most aristocratic turmoil Cheap Pandora Charmsin Europe Polo Ralph Lauren brings home the pursuit of quality of life in Shanghai.

Jakie formalności trzeba załatwić po urodzeniu dziecka?

dziecko

Jakie formalności trzeba załatwić po urodzeniu dziecka?

Wraz z pojawieniem się dziecka na świecie przybywa nie tylko mnóstwo radości i szczęścia. Młodzi rodzice mają bowiem przed sobą wiele obowiązków i formalności, których nie sposób uniknąć. 

Przede wszystkim zaraz po narodzinach rodziców czeka kilka urzędowych spraw do załatwienia.

Urząd Stanu Cywilnego

Rodzice nowo narodzonego dziecka mają 14 dni od dnia narodzin na zgłoszenie się i zarejestrowanie w urzędzie stanu cywilnego potomka. Niekiedy szpital wysyła informację do urzędu o narodzinach,  jednak obecność rodzica jest konieczna w celu odebrania aktu urodzenia. Narodzone dziecko rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym do miejsca zamieszkania. W przypadku urodzenia się dziecka w miejscowości, w której nie mieszka, można zgłosić się do urzędu w miejscu zamieszkania. Dziecko może zgłosić każde z rodziców, bądź osoba z najbliższej rodziny, która posiada pełnomocnictwo jednego
z rodziców. Niezbędne przy zgłoszeniu dziecka jest zaświadczenie ze szpitala o urodzeniu dziecka, dowody osobiste rodziców dziecka oraz odpis aktu małżeństwa. Kobiety niezamężne mają obowiązek przedłożyć odpis swojego aktu urodzenia.

Podczas rejestracji podaje się wybrane dla dziecka imię lub imiona. Gdy jednak rodzice będą chcieli zmienić imię maluszka, mogą tego dokonać bez większych problemów w ciągu sześciu miesięcy od daty sporządzenia aktu. Odpis aktu urodzenia otrzymuje się bezpłatnie w trzech egzemplarzach.

Dziecko zostaje zameldowane pod adresem matki. W tym celu należy udać się wraz z aktem urodzenia dziecka do urzędu miasta lub gminy właściwego ze względu na meldunek. Do 30 dni urząd nada numer PESEL. Ponadto, jeśli rodzice dziecka mieszkają w mieszkaniu spółdzielczym, należy zgłosić dziecko do spółdzielni mieszkaniowej, gdyż zmienia się ilość zameldowanych osób, a tym samym naliczanie opłat.

W przypadku, gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem, ojciec może zgłosić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, ze urodzone dziecko jest jego. Matka natomiast ma 3 miesiące na potwierdzenie tego. Dopiero po tym urzędnik wpisuje w kacie urodzenia dane rodziców. Jeżeli ojciec  nie uznaje dziecka, ustalenie ojcostwa można przeprowadzić jedynie na drodze sądowej.

Ubezpieczenie

Obowiązkiem jednego z rodziców jest złożenie do pracodawcy pisemnie oświadczenie, w którym zgłasza dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. Zakład pracy dokona zgłoszenia w ZUS i dziecko tym samym zostanie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Do składanego wniosku należy dołączyć ksero aktu urodzenia dziecka oraz nadany mu numer PESEL.

Becikowe i dodatkowe świadczenia

Becikowe jest jednorazową wypłatą pieniężną w wysokości 1000 zł na każde dziecko. Jeśli urodzą się bliźniaki rodzice mogą ubiegać się zatem o 2000 zł. Od 2013 roku zaszły zmiany w przyznawaniu becikowego. Obecnie zapomogę tą można uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego. Mogą się o nie starać: matka lub ojciec dziecka, a także opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, przy czym dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł. Becikowe wypłacane jest przez urząd miasta (gminy) lub ośrodki pomocy społecznej. O świadczenie to można ubiegać się dopiero w momencie otrzymania aktu urodzenia dziecka, zaś odebrać je można w ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka. Niezbędny formularz można otrzymać w odpowiedniej placówce, która zajmuje się wypłacaniem becikowego lub znaleźć w Internecie.

Poza odpisem aktu urodzenia dziecka, koniecznie trzeba przedłożyć ksero dowodu osobistego rodzica, a także oświadczenie, że na dziecko nie zostało pobrane już becikowe w innej gminie. Wzór oświadczenia także znajduje się w Internecie. Ponadto konieczne jest zaświadczenie od lekarza lub położnej potwierdzające pozostawanie pod opieką lekarską najpóźniej od 10. tygodnia ciąży, a także odbycie minimum jednej wizyty ginekologicznej w każdym trymestrze ciąży. Zaświadczenie to może być podpisane przez każdego lekarza, nie tylko ginekologa, na podstawie dostępnej dokumentacji, która potwierdza pozostawanie pod opieką ginekologa (np. karta ciąży).

Jeżeli w rodzinie dochód na osobę nie przekracza 504 zł i przyznane zostało prawo do zasiłku rodzinnego, można dodatkowo ubiegać się o wypłatę dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. drugie becikowe. Wynosi ono także 1000 zł.

Młodzi rodzice mogą także dowiedzieć się w swoim urzędzie, czy miasto lub gmina przewiduje wypłatę tzw. „becikowego samorządowego”. Są to dodatkowe pieniądze przyznawane na mocy przepisów lokalnych, niezależnie od wypłaty „podstawowego” becikowego.

Oceń tą poradę

Podobne porady:

Tags: , , , , ,

Dodaj komentarz

Operating triplegforcemargin has beenRalph Lauren Australia Ralph Lauren Ralph Lauren Corp.rathehouse Group weakness,Cheap Ralph Lauren the company said operating ninacasianoprofit margin fell mainly by the impact of long-term investment strategy.Polo Ralph Lauren Sale Second quarter Ralph Lauren Ralph Lauren Corp.ovcwa Group launched the Polo for women, and opened its first store in New York's Fifth Avenue during the same time in Greater China has opened its first flagship store for men and women overall. Second quarter operating costs Ralph Lauren Ralph Lauren Corp. Group rose 7.2 percent,inhalents higher than the income growth from the same period lastRalph Lauren Outlet year of $ 789 million to $ 846 million US dollars. Second quarter Ralph Lauren Ralph Lauren Corp. Group's total revenues increased 4.1 percent, from last year's $ 1.915 billion to $ 1.994 billion US dollars over the same period. By channel,Ralph Lauren Australia Outlet Direct channel in the second quarter same-store sales growth of 1%, with international markets and electricity supplier channels have double-digit growth in the second quarter of the channels recorded a total revenue of $ 1.006 billion, compared with $ 944 million a year earlier, an increase of 6.5%. wholesale channel revenue increased 1.7%, from the prior year $ 928 million a year earlier to $ 934 million.